IMF Memperkirakan Pertumbuhan Ekonomi Korea Tumbuh Menjadi 3,6%

Menyusul pengumuman perkiraan pada bulan Januari 2021, Dana Moneter Internasional (IMF) menaikkan perkiraan tingkat pertumbuhan ekonomi Korea Selatan.

Dalam laporan yang dirilis oleh IMF pada 26 Maret 2021, Kementerian Strategi dan Keuangan memperkirakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Korea yang telah disesuaikan naik 0,5% menjadi 3,6%, mencerminkan peningkatan ekspor dan investasi menyusul pemulihan ekonomi di negara-negara kunci.

IMF juga melihat tingkat pertumbuhan Korea di -1% tahun 2020, dan menyesuaikannya naik 0,1% dari angka -1,1% di bulan Januari 2021.

67,8% người dân Hàn Quốc cho biết ‘sẽ tiêm vắc xin Covid-19’

Tỉ lệ khảo sát cho thấy khoảng 7 trong số 10 người dân Hàn Quốc cho biết sẵn sàng tiêm vắc xin Covid-19.

Vào ngày 24 tháng 3, chính phủ Hàn Quốc thông báo kết quả khảo sát nêu trên trong ‘Khảo sát về nhận thức liên quan đến virus Covid-19’ thực hiện trên 1.000 người trưởng thành trên 18 tuổi trên toàn quốc trong hai ngày 17-18/3.

Trong tổng số những người được hỏi, 67,8% trong số 968 chưa thực hiện tiêm chủng đã trả lời ‘muốn thực hiện tiêm chủng’, 12,9% cho biết ‘sẽ không tiêm chủng’ và 19,1% trả lời ‘vẫn chưa quyết định’.


<한국 국민 67.8% “코로나19 백신 맞겠다”>

한국 국민 10명 중 7명 가량은 코로나19 백신을 맞을 의향이 있는 것으로 조사됐다.

3월 24일, 한국 정부는 지난 17∼18일 양일간 전국의 만 18세 이상 성인 1,000명을 대상으로 ‘코로나19 관련 인식조사’를 실시한 결과 이같이 나타났다고 밝혔다.

전체 응답자 가운데 백신 미접종자라고 밝힌 968명 중 67.8%는 ‘예방 접종을 받을 의향이 있다’, 12.9%는 ‘접종을 받지 않겠다’고 답했고 ‘아직 모르겠다’는 응답도 19.1%였다.

Kinh tế hộ gia đình Hàn Quốc ‘thặng dư trong khủng hoảng’ vào năm ngoái

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế do dịch Covid-19 lan rộng vào năm ngoái, giá trị thặng dư của toàn bộ các hộ gia đình Hàn Quốc lại đạt mức cao kỷ lục.

Tuy nhiên, chênh lệch thu nhập ngày càng gia tăng, với tình trạng thâm hụt của các hộ gia đình thu nhập thấp ngày càng trầm trọng và thặng dư của các hộ gia đình thu nhập cao tăng mạnh.

Vào ngày 22 tháng 3, theo kết quả điều tra xu hướng kinh tế gia đình của Cơ quan Thống kê Quốc gia Hàn Quốc, tỷ lệ thặng dư, tức tỉ lệ thặng dư còn lại sau khi tiêu dùng và chi tiêu của các hộ gia đình trên toàn quốc có từ hai người trở lên trong năm ngoái, tất cả đều vượt 30%, 32,9% ở quý I, 32,3% trong quý II và 30,9% trong quý 3, quý IV là 30,4%.

Trong các bản điều tra xu hướng kinh tế gia đình được thực hiện từ năm 2003, chỉ có 5 lần ghi nhận thặng dư hàng quý từ 30% trở lên, ngoại trừ một lần trong quý 4 năm 2016 thì tất cả ghi nhận thặng dư đều xảy ra vào năm ngoái.

Trong quý 4, tỷ lệ thặng dư của các hộ thuộc nhóm 20% thu nhập thấp nhất ghi nhận mức -17,8% và tỷ lệ thặng dư của các hộ gia đình trong nhóm 20% thu nhập cao nhất là 42,8%.

Các chuyên gia giải thích rằng những ghi nhận này cho thấy khuynh hướng cắt giảm chi tiêu tiêu dùng do các lệnh thực hiện giãn cách xã hội, cũng như việc điều chỉnh chi tiêu tiêu dùng để chuẩn bị cho cú sốc kinh tế trong tương lai.


<지난해 한국 가정경제 ‘불황형 흑자’>

지난해 코로나19 확산에 따른 경제 위기 속에서 한국 전체 가구의 흑자는 사상 최대치를 기록했다. 

하지만 저소득층 가구의 적자는 더 심해지고, 고소득층 가구의 흑자는 대폭 증가하는 등 소득격차는 벌어지고 있는 것으로 나타났다. 

3월 22일, 통계청의 가계동향 조사 결과에 따르면 지난해 2인 이상 전국 가구가 소득 중에서 소비와 지출을 하고 남은 돈의 비율인 흑자율은 1분기 32.9%, 2분기 32.3%, 3분기 30.9%, 4분기 30.4% 등으로 모두 30%를 넘어섰다. 

2003년 이후 작성된 가계동향 조사에서 가계가 30% 이상 분기 흑자율을 기록한 것은 단 5차례인데, 2016년 4분기 한 차례를 제외하면 모두 지난해에 발생했다.

지난 4분기 소득 하위 20%에 해당하는 가구의 흑자율은 -17.8%를 기록했고, 소득 상위 20%에 해당하는 5분위 가구의 흑자율은 무려 42.8%였다.

전문가들은 사회적 거리두기로 인한 소비지출 감소와 불확실한 미래의 경제적 충격에 대비하기 위한 소비지출 조정이 이루어진 것으로 보인다고 설명했다.

Ủy ban nhân quyền quốc gia kết luận ‘Lệnh hành chính bắt buộc lao động nước ngoài xét nghiệm Covid-19 là phân biệt đối xử’

Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc kết luận lệnh hành chính của chính quyền các địa phương buộc người lao động nước ngoài phải đi xét nghiệm virus Covid-19 là hình thức phân biệt đối xử với người nước ngoài.

Vào ngày 22 tháng 3, cơ quan này kết luận “Lệnh hành chính của một số chính quyền địa phương chỉ phân loại, tách riêng và bắt buộc những người lao động nước ngoài đi xét nghiệm chẩn đoán virus Covid-19 là một biện pháp mang tính phân biệt đối xử đối với người nước ngoài”

Ủy ban Nhân quyền cũng khuyến cáo chính phủ Hàn Quốc và những người đứng đầu chính quyền các địa phương rằng: ” Các bên liên quan cần thiết lập và thực hiện chính sách phòng dịch không phân biệt đối xử dựa trên nguyên tắc nhân quyền, và cần cải thiện môi trường lao động và chỗ ở tồi tàn dễ bị lây nhiễm Covid-19 để đảm bảo quyền được làm việc an toàn cho người lao động nước ngoài”.

Trước đó, Thành phố Seoul, Gyeonggi, Daegu, tỉnh Gangwon và Nam Jeolla đã ban hành lệnh hành chính yêu cầu người lao động nước ngoài, bao gồm cả người nước ngoài cư trú bất hợp pháp và chủ sử dụng lao động nước ngoài phải thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán virus Covid-19.


<인권위 “이주노동자 코로나 검사 행정명령은 차별”>

이주노동자에게 코로나19 진단검사를 강요한 지방자치단체의 행정명령이 외국인에 대한 차별이라는 국가인권위원회의 판단이 나왔다.

3월 22일 인권위는 “이주노동자만을 분리‧구별해 코로나19 진단검사를 받도록 강제한 일부 지자체 행정명령은 외국인에 대한 차별적 조처”라고 판단했다. 

인권위는 한국 정부와 지방자치단체장에게 “인권의 원칙에 기반해 비차별적으로 방역정책을 수립·시행하고, 코로나19 감염 위험에 노출되기 쉬운 노동·주거환경을 개선해 이주노동자들의 안전하게 일할 권리를 보장하라”고 권고했다.

앞서 서울시와 경기도, 대구시, 강원도, 전라남도 등은 관내 사업장에 이주노동자 고용한 사업주와 미등록 외국인을 포함한 외국인 노동자는 코로나19 진단검사를 받으라는 행정명령을 내놨다. 

Thành phố Seoul và các quận trực thuộc hỗ trợ tiền trợ cấp thảm họa từ tháng 4

Chính quyền thành phố Seoul và 25 quận trực thuộc sẽ hỗ trợ số tiền với quy mô tổng cộng 500 tỷ KRW cho khoản ‘Trợ cấp khắc phục hậu quả thảm họa’ từ tháng 4 cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhỏ.

Ngày 22/3, thành phố Seoul thông báo sẽ trợ cấp cho khoảng 700.000 người, bao gồm các chủ doanh nghiệp nhỏ và công dân thuộc nhóm dễ bị thiệt hại do thảm họa, thành phố hỗ trợ 200 tỷ won và các quận trực thuộc hỗ trợ 300 tỷ won.

Hoàn toàn độc lập với khoản trợ cấp thiên tai lần thứ 4 đang được chính phủ Hàn Quốc xúc tiến, công tác hỗ trợ có chọn lọc lần này hướng đến hỗ trợ cho các cá nhân bị thiệt hại nặng.

Đồng thời, chính quyền cũng sẽ tiến hành cho vay ‘không lãi suất’ với số tiền 500 tỷ won đối với các đối tượng doanh nghiệp nhỏ.

Khoảng 460.000 người thuộc các nhóm dễ bị thiệt hại có thu nhập thấp, ví dụ như những người được hưởng trợ cấp sinh hoạt cơ bản, cũng sẽ nhận được ‘trợ cấp sinh hoạt’ là 100.000 won / người.


<서울시와 자치구, 4월부터 재난지원금 선별지원>

서울시와 산하 25개 자치구가 4월부터 총 5,000억 원 규모의 ‘위기 극복 재난지원금’을 소상공인 등에 지원한다. 

3월 22일, 서울시는 시가 2,000억 원, 자치구들이 3,000억 원의 자금을 마련해 소상공인과 취약계층 등 약 70만 명에게 지원금을 지급한다고 밝혔다.

한국 정부가 추진 중인 4차 재난지원금과는 별개로, 피해가 심한 개인 등에게 선별적 지원이 이뤄진다. 

이와 함께 소상공인 대상의 5,000억 원 규모의 ‘무이자 융자’도 진행한다. 

기초생활수급자 등 저소득 취약계층 약 46만 명에게는 1인당 10만 원의 ‘생활지원금’이 지급된다. 

Bắt đầu vận động tái bầu cử vào ngày 7/4

Vào ngày 25/3, chiến dịch vận động tái bầu cử đã bắt đầu.

Cuộc bầu cử lần này sẽ được tổ chức tại 21 khu vực bầu cử, bao gồm bầu cử 2 lãnh đạo đứng đầu thành phố trung ương ở Seoul và Busan, 2 lãnh đạo đứng đầu các tổ chức cơ sở, 8 nghị sĩ thành viên hội đồng của thành phố trực thuộc trung ương, và 9 nghị sĩ của tổ chức cơ sở.

Đợt bầu cử lần này được xem là vô cùng quan trọng vì sẽ chọn ra thị trưởng đứng đầu hai thành phố lớn nhất Hàn Quốc là Seoul và Busan, đồng thời là cuộc bầu cử diễn ra một năm trước thềm thời điểm bầu cử tổng thống kế nhiệm.

Ngày bỏ phiếu bầu cử 7/4 không phải là ngày nghỉ lễ vì đây là ngày tái bầu cử chứ không phải ngày bầu cử chính thức.


<4.7 재·보궐선거운동 개시>

3월 25일부터 재·보궐선거운동이 시작됐다. 

이번 선거는 서울시와 부산시의 광역단체장 2명을 포함해, 기초단체장 2명, 광역의원 8명, 기초의원 9명까지 총 21개 선거구에서 진행된다. 

서울시와 부산시라는 한국의 양대 도시의 단체장을 선출하는 선거이자 차기 대통령 선거를 1년 앞둔 시점에 벌어지는 선거여서 중요성이 급상승했다. 

4월 7일 투표 당일은 재·보궐선거여서 공휴일이 아니다. 

Không tăng giá điện trong quý II

Bất chấp giá dầu quốc tế tăng, Chính phủ Hàn Quốc và Tập đoàn điện lực Hàn Quốc KEPCO vẫn quyết định giữ nguyên giá điện trong quý II.

Xem xét đến xu hướng tăng của chi phí nhiên liệu trong quý II, giá điện trong quý II được dự báo sẽ tăng lên sau 7 năm.

Với sự ra đời của chế độ liên kết cước phí với chỉ số chi phí nhiên liệu, chính phủ Hàn Quốc công bố kế hoạch sẽ tạm bảo lưu việc điều chỉnh cước phí trong các trường hợp ngoại lệ như giá dầu tăng mạnh trong thời gian ngắn.

Quyết định lần này cũng phản ánh một phần lo ngại của các bên về việc tăng giá điện có thể tác động đến mặt bằng giá chung.


<2분기 전기요금 동결>

국제유가 상승에도 불구하고 한국 정부와 한국전력이 2분기 전기요금을 동결했다. 

2분기 전기요금은 연료비 상승 추이를 고려해 7년 만에 오를 것으로 예상돼왔다.

정부는 연료비 연동제를 도입하면서 단기간 내 유가 급상승 등 예외적인 상황 발생 시 요금조정을 유보하겠다는 방침을 밝힌 바 있다.

이번 결정은 전기요금 인상이 공공물가를 자극할 가능성이 있다는 우려를 반영한 것으로 보인다.

Цахилгааны төлбөрийг хоёрдугаар улиралд нэмэгдүүлэхгүй байхаар

Олон улсад нефтийн үнэ өссөн хэдий ч Солонгосын засгийн газар компаниуд хоёрдугаар улирлын цахилгаан эрчим хүчний үнийг нэмэгдүлэхгүй байхаар шийдвэрлэжээ.

Шатахууны үнийн өсөлтийн чиг хандлагыг харгалзан хоёрдугаар улиралд цахилгаан эрчим хүчний үнэ долоон жилийн дараа анх удаа өсөх хандлагатай байгааг таамаглаж ирсэн билээ.

Шатахууны үнийн индексжүүлэлтийн системийг нэвтрүүлснээр Засгийн газар богино хугацаанд газрын тосны үнэ огцом өсөх зэрэг онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд ханшийн зохицуулалтыг хойшлуулах төлөвлөгөөтэй байгаа тухай илэрхийлж байсан удаатай.

Цахилгаан эрчим хүчний үнэ нэмэгдвэл бусад бараа бүтээгдэхүүний үнийн хөөрөгдөл явагдах магадлалтай учир ийнхүү шийдвэрлэсэн бололтой.

<2분기 전기요금 동결>

국제유가 상승에도 불구하고 한국 정부와 한국전력이 2분기 전기요금을 동결했다. 

2분기 전기요금은 연료비 상승 추이를 고려해 7년 만에 오를 것으로 예상돼왔다.

정부는 연료비 연동제를 도입하면서 단기간 내 유가 급상승 등 예외적인 상황 발생 시 요금조정을 유보하겠다는 방침을 밝힌 바 있다.

이번 결정은 전기요금 인상이 공공물가를 자극할 가능성이 있다는 우려를 반영한 것으로 보인다.

Сөүл хот болон дүүргүүд дөрөвдүгээр сард гамшгийн мөнгөн дэмжлэг үзүүлнэ

Сөүл хотын захиргаа болон харьяа 25 дүүргээс дөрөвдүгээр сараас ‘Гамшгийг даван туулах мөнгөн дэмжлэг’-ийг жижиг бизнес эрхлэгч зэрэгт нийт 500 тэрбум воны олгохоор болжээ.

Жижиг бизнес эрхлэгч, эмзэг бүлгийнхэн зэрэг 700 мянга орчим хүнд Сөүл хотоос 200 тэрбум, дүүргүүд 300 тэрбум вон гарган дэмжлэг үзүүлэх болсон тухай гуравдугаар сарын 22-ны өдөр танилцуулжээ.

Энэхүү дэмжлэг нь Солонгосын засгийн газраас хэрэгжүүлж буй 4 дэх удаагийн гамшгийн үеийн мөнгөн дэмжлэгээс тусдаа арга хэмжээ бөгөөд Ковидын улмаас ихээхэн хохирол амссан иргэдийг сонгон дэмжлэг үзүүлэх юм байна.

Үүний зэрэгцээ жижиг бизнес эрхлэгчдэд зориулан 500 тэрбум вонын хүүгүй зээл олгох юм байна.

Амьжиргааны түвшингээс доогуур орлоготой 460 мянга орчим хүнд нэг хүний 100,000 воны “амьжиргаа дэмжих мөнгөн дэмжлэг” үзүүлэх юм байна.

<서울시와 자치구, 4월부터 재난지원금 선별지원>

서울시와 산하 25개 자치구가 4월부터 총 5,000억 원 규모의 ‘위기 극복 재난지원금’을 소상공인 등에 지원한다. 

3월 22일, 서울시는 시가 2,000억 원, 자치구들이 3,000억 원의 자금을 마련해 소상공인과 취약계층 등 약 70만 명에게 지원금을 지급한다고 밝혔다.

한국 정부가 추진 중인 4차 재난지원금과는 별개로, 피해가 심한 개인 등에게 선별적 지원이 이뤄진다. 

이와 함께 소상공인 대상의 5,000억 원 규모의 ‘무이자 융자’도 진행한다. 

기초생활수급자 등 저소득 취약계층 약 46만 명에게는 1인당 10만 원의 ‘생활지원금’이 지급된다.