Хууль зүйн яамны баривчилгааны үеэр өндрөөс унаж нас барсан гадаад ажилчны асуудал улсын хариуцлага

Тус улсын Хүний эрхийн хорооноос өнгөрсөн жилийн зун Хууль зүйн яамны хууль бусаар оршин сууж буй гадаад иргэдийг баривчлах баривчилгааны үеэр өндрөөс унаж амиа алдсан гадаад ажилчны үхэлд улсын хариуцлага байгаа гэж үзэн ийм асуудал дахин давтагдахгүй байхад анхаарч арга хэмжээ авах талаар сануулга хүргүүлжээ.

2-р сарын 13-ны өдөр Хүний эрхийн хорооноос өнгөрсөн жилийн 10-р сарын 4-ны өдөр явуулсан албан эрхтэй холбоотой шалгалтын дүнд баривчилгааны явцад албан хаагч нар аюулгүй ажиллагааны төлөвлөгөөг хангалттай төлөвлөөгүй, ослын дараа ямар нэгэн аврах ажиллагаа явуулаагүй бөгөөд хүн ёсны хариуцлагатай ажиллаагүй гэж дүгнэжээ.

Хүний эрхийн хорооноос Хууль зүйн яамны сайдад тухайн осолтой холбогдох ажилтанд хариуцлага тооцох, Хилээр орж гарахтай холбоотой хуулийн 51-р зүйлийн ‘шуурхай хамгаалах’ хэрэглээг багасган зарчмын хувьд ‘хамгаалах захирамж’ гарган гадаадын ажилчинг хамгаалахуйц холбогдох заавар зааварчилгаа гаргахыг талаар сануулга өгчээ.

Түүнчлэн Хүний эрхийн хорооноос Солонгосын өмгөөлөгчдийн холбоо болон Хууль эрх зүйн туслалцаа үзүүлдэг сангийн захиралд хохирогч болон түүний гэр бүлийн эрх ашгийг хамгаалах туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх хүсэлт гаргажээ.

<“법무부 단속 중 추락사망 이주노동자, 국가 책임”>

국가인권위원회가 지난해 여름 법무부 단속 중 추락해 숨진 이주노동자의 사망에 국가 책임이 있다며 재발방지 대책 마련을 권고했다.

2월 13일 인권위는 지난해 10월 4일 실시한 직권조사 결과, 단속 과정에서 단속반원들이 안전계획을 제대로 세우지 않았고, 사고 이후에도 어떠한 구조행위를 하지 않아 인도적 책임을 다하지 않았다고 밝혔다.  

인권위는 법무부 장관에게 당시 사건 책임자를 징계조치하고 출입국관리법 제51조의 ‘긴급보호서’ 사용을 최소화하며 원칙적으로 ‘보호명령서’를 발부받아 외국인 노동자를 보호할 수 있도록 관련 지침을 마련할 것을 권고했다.  

인권위는 또 대한변호사협회 법률구조재단이사장에게 피해자와 유가족 권리 구제를 위한 법률 구조를 요청했다.

ការទូទាត់បញ្ជីចុងឆ្នាំគឺជាការពិបាកបំផុតសម្រាប់ជនបរទេស

연말정산

សម្រាប់ជនបរទេសក៏ដោយប្រសិនបើមានចំណូលពីការងារនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ​ គឺត្រូវតែទូទាត់បញ្ជីចុងឆ្នាំដូចជនជាតិកូរ៉េដែរ ដោយមិនគិតពីសញ្ជាតិ រយះពេលស្នាក់នៅ​ ឬចំនួននៃចំណូលនោះឡើយ។

ចំពោះមុខបញ្ជីដែលត្រូវកាត់ពេលទួទាត់បញ្ជីចុងឆ្នាំនោះ​ជាទូទៅគឺដូចនឹងជនជាតិកូរ៉េដែរ ប៉ុន្ដែសម្រាប់ការកាត់ចំណាយថ្លៃស្នាក់នៅ និង កាត់ថ្លៃចំណាយបន្ទប់ប្រចាំខៃគឺមិនត្រូវបានអនុវត្ដជាមួយជនបរទេសនោះទេ។

ពន្ធទោល១៩% និង ពន្ធពិសេសគឺត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ជនបរទេសប៉ុណ្ណោះ ដូច្ចេះជនបរទេសត្រូវពិនិត្យអោយបានលំអិតថាតើខ្លួនត្រូវចំពោះចំនុចនោះដែរអត់។ ក្រសួងពន្ធដាជាតិបានដាក់បំរើសេវាកម្មទូរសព្ទពិគ្រោះសម្រាប់ជនបរទេសដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើការទូទាត់បញ្ជើចុងឆ្នាំ និង​ បញ្ចូលកម្មវិធីគណនាប្រាក់សំណងស្វ័យប្រវត្តផងដែរ។ ប៉ុន្ដែនៅមានចំណុចខ្វះខាតដោយសារតែកម្មវិធីនោះមានតែភាសាអង់គ្លេសមួយប៉ុណ្ណោះ។  Continue reading “ការទូទាត់បញ្ជីចុងឆ្នាំគឺជាការពិបាកបំផុតសម្រាប់ជនបរទេស”

Гадаад иргэдэд жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан гаргаж өгөх нь амаргүй ажил

연말정산

Тус улсад ажил хөдөлмөр эрхлэн цалин хөлс авдаг гадаад иргэн иргэншил, тус улсад оршин суусан хугацаа, орлогын хэмжээнээс шалтгаалахгүйгээр Солонгос иргэнтэй адил жилийн эцэст санхүүгийн тайлангаа татварын газар гаргаж өгдөг.

Шимтгэлийн ихэнх бүлэг заалт Солонгос иргэнтэй ижил ч орон сууцны болон сарын байрны хөлс төлж буй төлбөрийн шимтгэл зэрэг зарим нэг бүлэг гадаад иргэдэд хамааралгүй байдаг байна.

Гадаад иргэдэд л хамааралтай татварын тусгай нөхцөл(19% татвар) ч байх бөгөөд өөрийгөө хамаарагдах эсэхийг шалгаж үзэх хэрэгтэй.

Татварын газраас гадаад иргэдэд зориулан утсаар зөвлөгөө өгөх, автомат программ зэрэг үйлчилгээ үзүүлдэг ч англи хэл дээр л үзүүлдэг учир бүх гадаад иргэд хамрагдах боломжгүй тал бий.

이주민도 한국 내에서 발생한 근로소득이 있다면 국적, 체류 기간, 소득 규모와 관계없이 한국인과 동일하게 연말정산을 해야 한다.

공제 항목은 내국인과 대부분 동일하지만 주택자금 공제, 월세액 공제 등 일부 공제항목은 외국인에게 적용되지 않는다.

외국인에게만 적용되는 19% 단일세율 과세 등 과세특례도 있어 자신이 이 기준에 맞는지 따져볼 필요가 있다.

국세청은 외국인 근로자의 원활한 연말정산을 위해 외국인 전용 상담 전화 서비스, 환급 자동계산 프로그램 등을 운영하고 있지만 서비스 제공 언어가 영어뿐이라 다양한 국적의 외국인이 실질적 혜택을 받는 데 한계가 있다.

Өсвөр насны гадаад хүүхдүүд/цагаач/ сэтгэлээр унах, амиа хорлох тухай бодох нь үе тэнгийнхэнээсээ их байна.

Өсвөр насны гадаад хүүхдүүдийн сэтгэл зүйн эрүүл мэнд үе тэнгийнхнээсээ доогуур байгаа талаар судалгаа гарчээ.

Ёнхаб мэдээний агентлагийн мэдээлснээр Чонжү их сургуулийн сувилагчийн сургуулийн Чэ Менг Уг багшийн хийсэн судалгаанд өсвөр насны гадаад хүүхдүүд сэтгэлээр унах 28.3%, амиа хорлох тухай бодох 17.1% байсан бөгөөд үе тэнгийн хүүхдүүд сэтгэлээр унах 25.1% ба амиа хорлох тухай бодол 12% үзүүлэлтээс өндөр байгаагаар гарчээ.

Смарт утасны хэрэглээ 82.4%-тай байгаа нь үе тэнгийнхэн 87.8%-иас бага байгаа ч ажлын болон амралтын өдөр аль алинд смарт утсанд ихээр түшиглэж байгаа байдал өндөр байгаа гарчээ.

이주 배경 청소년의 정신건강이 또래 청소년보다 좋지 않다는 연구 결과가 나왔다.

연합뉴스 보도에 따르면 청주대학교 간호학과 채명옥 교수의 연구 결과 이주 배경을 지닌 청소년은 또래보다 우울·자살 생각 경험률, 주중·주말 스마트폰

이주 배경 청소년의 우울 경험률은 28.3%, 자살 생각 경험률은 17.1%로 또래의 우울 경험률(25.1%), 자살 생각 경험률(12%)보다 높았다.

 Thiếu niên nước ngoài tại Hàn Quốc có nhiều suy nghĩ về trầm cảm, tự tử nhiều hơn các bạn đồng trang lứa Hàn Quốc

girl-869205_960_720

Kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy sức khỏe tinh thần của các em thiếu niên nước ngoài trong gia đình đa văn hóa Hàn Quốc không tốt bằng các em thiếu niên Hàn Quốc cùng lứa tuổi.

Theo tin tức của Yonhap News, kết quả nghiên cứu của giáo sư Chae Myeong-ok, khoa Y tá trường đại học Cheongju cho thấy các em thiếu niên lớn lên trong gia đình đa văn hóa thường có tiền sử suy nghĩ trầm cảm, tự tử, mức độ phụ thuộc quá đà vào smartphone trong tuần và cuối tuần cao hơn các bạn cùng lứa tuổi khác.

 Kinh nghiệm bị trầm cảm của thiếu niên trong gia đình đa văn hóa chiếm 28.3%, tiền sử suy nghĩ về tự tử là 17.1% cao hơn so với chỉ số kinh nghiệm bị trầm cảm (25.1%), tiền sử suy nghĩ về tự tử là (12%) của các bạn thiếu niên Hàn Quốc đồng trang lứa  

Tỉ lệ sử dụng smartphone của thiếu niên trong gia đình đa văn hóa là 82.4%, thấp hơn so với các bạn đồng trang lứa (87.8%) nhưng tỉ lệ phụ thuộc quá đà vào smartphone trong tuần và cuối tuần cao hơn rất nhiều.

Continue reading ” Thiếu niên nước ngoài tại Hàn Quốc có nhiều suy nghĩ về trầm cảm, tự tử nhiều hơn các bạn đồng trang lứa Hàn Quốc”

Quyết toán thuế cuối năm – bài toán quá khó với người nước ngoài

연말정산

Người nước ngoài sống tại Hàn Quốc nếu có phát sinh thu nhập lao động tại Hàn đều phải tiến hành quyết toán thuế giống như công dân Hàn Quốc, không phân biệt quốc tịch, thời gian cư trú, quy mô thu nhập.

Các hạng mục khấu trừ cũng tương tự như người Hàn Quốc, tuy nhiên một số hạng mục như khấu trừ tiền nhà ở, tiền thuê nhà hàng tháng không áp dụng cho người nước ngoài.

 Cũng có đặc cách về thuế dành riêng cho người nước ngoài như giảm thuế suất đơn nhất 19% nên người nước ngoài cần lưu ý xem mình có thuộc diện được áp dụng ưu đãi này không để áp dụng.

 Cơ quan thuế Hàn Quốc hiện đang có những chương trình hỗ trợ tính hoàn thuế tự động, tư vấn qua điện thoại dành riêng cho người nước ngoài nhằm giúp người lao động nước ngoài quyết toán cuối năm thuận lợi, tuy vậy hiện chỉ hỗ trợ mỗi tiếng Anh nên trên thực tế vẫn còn nhiều hạn chế cho người lao động đến từ nhiều quốc gia đa dạng.

Continue reading “Quyết toán thuế cuối năm – bài toán quá khó với người nước ngoài”

កូនរបស់គ្រួសារអន្ដោប្រវេសន៍ មានកង្វល់ច្រើន ហើយមានគំនិតធ្វើអត្ដឃាតច្រើនជាងក្មេងវ័យស្មើគ្នាដទៃទៀត

girl-869205_960_720

ការសិក្សាមួយបានអោយដឹងថាសុខភាពខាងស្មារតីរបស់ក្មេងក្នុងគ្រួសារអន្ដោប្រវេសន៍អាក្រក់ជាងក្មេងដែលមានវ័យស្មើគ្នាដទៃទៀត។ បើយោងតាមការសែត យ៉ុនហាប់បានអោយដឹងថា តាមរយះការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់សាស្រ្ដាចារ្យ  ឈេម្យ៉ុងអូកជំនាញផ្នែកពេទ្យសន្ធប់នៃសាកលវិទ្យាល័យឆុងជូ គឺក្មេងក្នុងគ្រួសារអន្ដោប្រវេសន៍មានកង្វល់ច្រើន ធ្លាប់មានគំនិតធ្វើអត្តឃាត ហើយប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទក្នុងថ្ងៃធម្មតានិងចុងសប្ដាហ៍ច្រើនជាងក្មេងមានវ័យស្មើគ្នាដទៃទៀត។ 

ភាគរយដែលក្មេងក្នុងគ្រួសារអន្ដោប្រវេសន៍ធ្លាប់មានកង្វល់នោះគឺ ២៨.៣% ធ្លាប់មានគំនិតធ្វើអត្ដឃាត ១៧.១% ដែលច្រើនជាងក្មេងមានវ័យស្មើគ្នាដែលធ្លាប់មានកង្វល់រហូតដល់ ២៥.១%​ហើយធ្លាប់មានគំនិតធ្វើអត្ដឃាតចំនួន ១២%។

ភាគរយក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទមានចំនួន ៨២.៤% ដែលតិចជាងក្មេងមានវ័យស្មើគ្នាដែលប្រើទូរស័ព្ទដែលមានចំនួន ៨៧.៨% ពិតមែនក៏ប៉ុន្ដែក្មេងក្នុងគ្រួសារអន្ដោប្រវេសន៍លេងទូរស័ព្ធច្រើននៅថ្ងៃធម្មតានិងនៅចុងសប្ដាហ៍។ Continue reading “កូនរបស់គ្រួសារអន្ដោប្រវេសន៍ មានកង្វល់ច្រើន ហើយមានគំនិតធ្វើអត្ដឃាតច្រើនជាងក្មេងវ័យស្មើគ្នាដទៃទៀត”