Cú sốc tuyển dụng do virus Corona ảnh hưởng mạnh đến người lao động không có bảo hiểm thất nghiệp

alex-kotliarskyi-QBpZGqEMsKg-unsplash

Số liệu gần đây cho thấy cú sốc việc làm do virus Covid-19 chủ yếu tập trung vào những người lao động không có bảo hiểm thất nghiệp.

Theo báo cáo của Viện Công nghiệp Hàn Quốc công bố vào ngày 24 tháng 5, số lượng lao động có việc làm trong tháng 3 giảm 229.000 người so với tháng 2, trong đó số người không có bảo hiểm thất nghiệp là 187.000 người, chiếm 82%.

So với tháng 2, số người có bảo hiểm thất nghiệp giảm mạnh từ 220.000 người vào tháng 3 năm ngoái còn 8.000 người vào tháng 3 năm nay.

계속 읽기 “Cú sốc tuyển dụng do virus Corona ảnh hưởng mạnh đến người lao động không có bảo hiểm thất nghiệp”

Солонгос улсад оршин сууж буй гадаад иргэд хилээр гарахдаа дахин орох зөвшөөрөл авах, Корона вирусийн шинж тэмдэггүйг гэрчилсэн эмчийн магадлагаа үзүүлэх үүрэгтэй болгож түүнийг хэрэгжүүлж эхэлнэ

Photo by Owen Beard on Unsplash
Photo by Owen Beard on Unsplash

Зургаадугаар сарын 1-ны өдрөөс эхлэн Солонгос улсад бүртгэлтэй, урт хугацаагаар оршин сууж буй гадаад иргэд хилээр гарахдаа дахин орох зөвшөөрөл авах бөгөөд буцаж орж ирэхдээ тухайн улсынхаа эрүүл мэндийн байгууллагаас олгосон Корона вирусийн шинж тэмдэггүйг баталсан магадлагаа бичиг үзүүлэх үүрэгтэй болж байна.

БНСУ-ын Хууль Зүйн яамнаас гадаадаас тээгдэн орж ирэх вирусийг зогсоохын тулд дээрх агуулга бүхий урт хугацаанд оршин сууж буй гадаад иргэн дахин орох зөвшөөрөл авах, эмчийн магадлагаа үзүүлэх үүрэгтэй болгож арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхээ тавдугаар сарын 23-ны өдөр мэдэгджээ.

2010 оноос эхлэн урт хугацаагаар оршин суух эрхтэй гадаад иргэн хилээр гарсаны дараа 1 жилийн дотор буцаж орж ирэх тохиолдолд дахин орох зөвшөөрөл авахаас чөлөөлөгдөж иржээ. Харин одоо ирэх зургаадугаар сараас эхлэн дээрх зөвшөөрлийг авалгүй нутаг буцсан гадаад иргэний оршин суух эрх цуцлагдах юм байна.

Дипломат (A-1), Албан ажил(A-2),  Засгийн газар хоорондын гэрээ хэлэлцээрийн дагуу(A-3),  болон Солонгос гаралтай иргэн( F-4) визтэй гадааад иргэн дахин орох зөвшөөрөл авахгүй.

Дахин орох зөвшөөрлийг Гадаадын иргэн харьяатын газруудад өөрийн биеэр очин авах бөгөөд буцаж хилээр орж ирэхдээ тухайн улсынхаа эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан магадлагаа бичиг зайлшгүй шаардах юм байна.

Эмчийн магадлагаа нь хилээр орж ирэх өдрөөс 48 цагийн өмнө хийгдсэн, солонгос эсвэл англи хэл байх бөгөөд Корона вирусийн шинж тэмдэг байгаа эсэх болон магадлагаа гаргасан газар, он сар өдөр зэрэг агуулга зайлшгүй бичигдсэн байна.

Дипломат (A-1), Албан ажил(A-2),  Засгийн газар хоорондын гэрээ хэлэлцээрийн дагуу(A-3),  болон Солонгос гаралтай иргэн( F-4) визтэй гадаад иргэдээс эмчийн магадлагаа шаардахгүй.

Түүнчлэн БНСУ-ын Гадаад дахь улсын байгууллагаас гаргаж өгсөн тусгаарлалтаас чөлөөлсөн бичиг бүхий хөрөнгө оруулагч, кампанийн ажилтан эмчийн магадлагаа авах үүргээс чөлөөлөгдөнө.

<한국 체류 이주민 출국 후 재입국시 진단서 의무 조치 시행>

6월 1일부터 한국에 등록한 이주민이더라도 출국 후 재입국하려면 재입국 허가를 받고 현지 의료기관이 발급한 진단서를 제출해야 한다. 

5월 23일, 법무부는 코로나19 해외 유입 차단을 위해 이 같은 내용의 ‘등록외국인 재입국 허가제’와 ‘진단서 소지 의무화’ 조치를 시행한다고 밝혔다. 

한국 정부는 2010년부터 등록 외국인이 출국한 뒤 1년 안에 재입국하면 재입국 허가를 면제해왔다. 

6월부터는 재입국 허가를 받지 않고 출국하는 외국인은 등록이 말소 처리된다.

외교(A-1), 공무(A-2), 협정(A-3) 체류 자격이 있는 외국인과 재외동포(F-4)는 기존대로 재입국 허가를 받지 않아도 된다.

재입국 허가는 전국 출입국·외국인 관서를 방문해 신청할 수 있다.

재입국 심사 때 현지 의료기관이 발급한 진단서 제출도 의무화했다.

진단서는 출국일로부터 이틀(48시간) 전에 국문 또는 영문으로 발급한 서류여야 하며 코로나19 관련 증상 유무와 검사자·검사일시가 포함돼야 한다.

외교·공무·협정 체류자격이 있는 외국인과 재외동포는 진단서를 제출하지 않아도 재입국할 수 있다.

재외공관이 발급한 ‘격리면제서’가 있는 투자자와 기업인도 진단서 제출 의무가 면제된다.

Автобус, таксинд амны хаалтгүй бол суулгахгүй

Photo by frankie cordoba on Unsplash
Photo by frankie cordoba on Unsplash

Тавдугаар сарын 26-ны өдрөөс эхлэн Корона вирусийн тархалтаас сэргийлэн амны хаалтгүй зорчигчийг автобус, таксинд суулгахаас татгалзаж болно хэмээн зөвшөөрчээ.

27-ны өдрийн 00 цагаас эхлэн бүх авиа кампанийн олон улсын болон орон нутгийн нислэгийн зорчигчид амны хаалт зүүсэн байх үүрэгтэй болж байна.

БНСУ-ын Засгийн газраас амны хаалт зүүхийг үүрэгжүүлэх хүрээг өргөсгөх, үр дүнг нэмэгдүүлэхийн тулд олон нийтийн тээврийн хэрэгслийн салбарт ажиллаж буй ажилтан албан хаагч нар амны хаалт зүүгээгүй иргэнд үйлчлэхээс татгалзах эрхийг олгохоор болсон бөгөөд урьд суулгахаас татгалзсан тохиолдолд үйл ажиллагааг нь зогсоох, мөнгөн торгууль ногдуулдаг байсан захиргааны арга хэмжээ авахаас түр хугацаагаар чөлөөлжээ.

<마스크 없으면 버스·택시 탑승 거부 가능>

5월 26일부터 코로나19 전염의 확산을 막기 위해 마스크를 착용하지 않은 버스·택시 승객들을 대상으로 한 탑승 거부가 가능하게 됐다. 

27일 0시부터는 모든 항공사의 국제선과 국내선에도 탑승객 마스크 착용 의무와 조치가 적용됐다. 

한국 정부는 마스크 착용 의무화 확대 방침의 효율성을 높이기 위해 각 운송 사업자와 운수 종사자가 마스크를 착용하지 않은 승객의 승차를 거부할 수 있도록 하고, 탑승 거부 시 내리는 기존의 사업 정지 또는 과태료와 같은 행정처분도 한시적으로 면제하기로 했다.

Татварын газраас буцаан олголтын мөнгөө аваарай

БНСУ-ын Татварын газраас корона 19-ийн эдийн засгийн хямралтай байгаа энэ үед  татварын буцаан олголтын мөнгөө аваагүй байгаа татвар төлөгчдийг эрж хайх кампанит ажлыг урьд жилүүдээс нэг сарын өмнөөс хийж эхэлжээ.

Татварын газраас тавдугаар сарын 25-ны өдөр мэдээлснээр хаягийн өөрчлөлт зэргийн улмаас татварын газраас явуулсан мэдэгдэх хуудсыг авч чадаагүй татвар төлөгчийг эрж хайн татварын мөнгө буцаан олгож эхэлжээ.

Буцаан олголтын мөнгөө аваагүй иргэдэд ирэх сарын эхээр какао болон мэссэжээр мэдээлэл хүргүүлэх бөгөөд мэдээлэл очихгүй бол шуудангийн хаяг болон утсаар дахин хүргэхнээ. Буцаан олголтын мөнгөө Hometax болон Засгийн газар 24 сайтуудаас шалгаж болно.

<국세청 “환급 세금 1,400억원 찾아가세요”>

국세청이 코로나19 경제 위기를 고려해 납세자가 받아 가지 않은 환급금 찾아주기 운동을 예년보다 한 달 앞당겨 실시합니다.

5월 25일 국세청에 따르면 근로장려금, 부가가치세 등에서 환급금이 나왔지만 주소 변동으로 통지서를 받지 못하는 등의 이유로 납세자가 찾아가지 않은 환급금이 1,434억원에 이른다. 

미수령 환급금 안내문은 다음 달 초 카카오톡 또는 문자메시지로 발송되며 발송이 안 될 경우 우편 또는 전화로 안내된다. 

환급금은 홈택스나 정부24 사이트 등에서도 조회가 가능하다. 

Ажилгүйдлийн даатгалд хамрагдаагүй хүний тоо ихсэж

Ажилгүйдлийн даатгалд хамрагдаагүй хүмүүс их байна.

Тавдугаар сарын 24-ны өдөр Аж үйлдвэрийн судалгааны төвөөс гаргасан тайлангаас харвал 3-р сард шинээр ажилд орсон хүмүүсийн тоо өмнөх сараасаа 229 мянгаар буурсан үзүүлэлттэй байгаа бөгөөд үүнээс ажилгүйдлийн даатгалд хамрагдаагүй 187 мянга буюу 82 хувийг эзэлж байна.

Өнгөрсөн жилийн мөн үеийн 220 мянгаас 8 мянгаар буурсан үзүүлэлттэй байна.

<코로나 고용 충격, 고용보험 미가입자에게 집중>

코로나19에 따른 고용 충격이 고용보험 미가입 취업자에 집중된 것으로 나타났다.

5월 24일 발표된 산업연구원의 보고서에 따르면 3월 취업자는 2월보다 22만9,000명 줄었는데 이 가운데 고용보험 미가입자가 18만7,000명으로 82%를 차지했다.

2월 대비 고용보험 취득자 증가 수도 지난해 3월 22만 명에서 올해 3월에는 8,000명으로 급감했다.

Seluruh Imigran Wajib Menyerahkan Surat Keterangan Sehat Jika Ingin Masuk Kembali ke Korsel

Photo by Owen Beard on Unsplash
Photo by Owen Beard on Unsplash

Terhitung mulai 1 Juni 2020, seluruh imigran yang terdaftar di Korea Selatan wajib untuk mendapatkan izin masuk ke Korea Selatan dan surat keterangan sehat dari institusi kesehatan setempat jika ingin memasuki wilayah Korea Selatan lagi.

Pada 23 Mei 2020, Kementerian Hukum mengumumkan Sistem Izin Masuk Kembali bagi Imigran Terdaftar dan Kewajiban Surat Keterangan Sehat bagi seluruh imigran untuk mencegah masuknya virus corona baru dari luar Korsel.

Pemerintah Korsel pada tahun 2010 telah menghapuskan kebijakan kewajiban izin masuk kembali bagi imigran terdaftar yang akan masuk ke Korsel dalam jangka waktu 1 tahun setelah keluar dari wilayah Korsel.

Terhitung mulai Juni 2020, seluruh imigran yang meninggalkan wilayah Korsel tanpa izin masuk kembali ke Korsel akan dianggap meninggalkan KorseL dan izin tinggal jangka panjangnya dicabut.

Akan tetapi, aturan izin ini dikecualikan untuk pemegang visa diplomatik (A-1), pegawai negeri sipil (A-2), perjanjian (A-3), dan keturunan Korea di luar Korea (F-4).

Izin masuk kembali bisa didapatkan di kantor imigrasi terdekat.

Imigran juga wajib menyerahkan sertifikat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh institusi kesehatan setempat.

Surat keterangan tersebut harus dikeluarkan maksimal 2 hari (48 jam) sebelum keberangkatan ke Korsel dan harus berisi tanggal pemeriksaan dan ada atau tidaknya gejala Covid-19, serta harus ditulis dalam bahasa Korea atau Inggris.

Pemegang visa A-1, A-2, A-3, dan F-4 dikecualikan dari aturan ini.

Investor dan pengusaha yang mendapatkan Surat Pengecualian Karantina bisa dibebaskan dari aturan surat keterangan tersebut.

Wajib Memakai Masker Saat Naik Bus dan Taksi

Photo by frankie cordoba on Unsplash
Photo by frankie cordoba on Unsplash

Terhitung mulai 26 Mei 2020, seluruh penumpang bus dan taksi di Korea Selatan wajib memakai masker untuk mencegah penyebaran infeksi virus corona baru.

Terhitung mulai 27 Mei 2020 pk 00.00, seluruh penumpang pesawat tujuan domestik maupun internasional juga wajib memakai masker.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemakaian masker ini, pemerintah Korsel mengizinkan pengemudi atau petugas untuk menolak calon penumpang yang tidak menggunakan masker. Selain itu, aturan denda atau sanksi bagi pengemudi taksi yang menolak penumpang juga akan ditangguhkan sementara waktu terkait dengan kebijakan ini.