카테고리: tiếng Việt

Kéo dài thực hiện giãn cách xã hội đến ngày 11 tháng 4

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định kéo dài thực hiện mức giãn cách xã hội hiện tại thêm hai tuần do tình hình dịch Covid-19 vẫn lan rộng.

Ngày 28/3, chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội mức 2 tại khu vực Seoul và giãn cách xã hội mức 1,5 tại khu vực ngoài Seoul đến 12h đêm ngày 11 tháng 4.

Chính phủ quyết định áp dụng ‘các quy tắc kiểm dịch cơ bản’ cấm ăn uống tất cả các loại thực phẩm tại các không gian thuộc 21 loại hình cơ sở kinh doanh, bao gồm sân vận động thể thao, thư viện, phòng trưng bày nghệ thuật và bảo tàng cũng như các sự kiện triển lãm và hội chợ.

Các quy tắc kiểm dịch cơ bản được áp dụng sau khoảng thời gian hướng dẫn kéo dài một tuần từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4.

Nếu người dân bị bắt gặp đang ăn uống tại các địa điểm nêu trên trong thời gian hướng dẫn thì sẽ phải nộp phạt 100.000 won / người.

Ngoài 4 quy tắc cơ bản về kiểm dịch là các quy tắc phải được tuân thủ mọi lúc mọi nơi tại tất cả các địa điểm, cơ sở kinh doanh đa chức năng như bắt buộc đeo khẩu trang, quản lý ghi chép danh sách ra vào, thông báo và hướng dẫn quy tắc phòng dịch, thực hiện khử trùng phòng dịch định kì, 3 quy tắc đã được bổ sung thêm bao gồm: cấm ăn uống, ngăn chặn người có triệu chứng nhiễm bệnh ra vào địa điểm, chỉ định người quản lý phòng dịch.


<사회적 거리두기 4월 11일까지 연장>

한국 정부는 코로나19 확산에 따른 현행 ‘사회적 거리두기’ 단계를 2주 연장하기로 했다.

3월 28일, 한국 정부에 따르면 수도권 2단계, 비수도권 1.5단계인 현행 거리두기 단계를 다음 달 11일 밤 12시까지 계속 적용한다.

정부는 스포츠 경기장이나 도서관, 미술관·박물관, 전시회·박람회 등 총 21개 업종에서는 아예 음식을 먹을 수 없도록 하는 ‘기본방역수칙’을 적용하기로 했다.

기본방역수칙은 29일부터 다음 달 4일까지 일주일간 계도기간을 거친 뒤 적용된다. 

계도기간 이후 이런 장소에서 음식을 먹다가 걸리면 1인당 10만원의 과태료를 내야 한다.

기본방역수칙은 다중이용시설에서 거리두기 단계와 관계없이 항상 지켜야 하는 수칙으로, 마스크 착용, 방역수칙 게시·안내, 출입자 명부 관리, 주기적 소독·환기 등 기존의 4가지 수칙 외에 음식섭취 금지, 유증상자 출입제한, 방역관리자 지정 등 3가지가 추가됐다.

357 doanh nghiệp tuyển dụng người nước ngoài vi phạm quy định phòng dịch phải nộp phạt

Trong số các doanh nghiệp thuê lao động nước ngoài và sắp xếp sinh hoạt tập trung trong ký túc xá, có 357 doanh nghiệp đã bị phạt vì vi phạm các quy tắc phòng dịch virus Covid-19.

Ngày 26/3, Bộ Tuyển dụng và Lao động Hàn Quốc thông báo đã tiến hành thanh tra đặc biệt 11.000 nơi làm việc sử dụng từ 5 lao động nước ngoài trở lên và có ký túc xá cho người lao động, đồng thời xử lý phạt 357 doanh nghiệp.

Cơ quan chức năng đã nhận thấy những nơi làm việc này không tuân thủ đúng các quy tắc như buộc đeo khẩu trang liên tục ở nơi làm việc, không lắp đặt tấm chắn giọt bắn trên bàn ăn và hạn chế di chuyển trong ký túc xá.

Ngoài ra, Bộ Tuyển dụng và Lao động cũng cho biết đang tiến hành yêu cầu 23.000 doanh nghiệp có dưới 5 lao động nước ngoài tự kiểm tra nội bộ sau đợt kiểm tra các doanh nghiệp có trên 5 người nước ngoài trên toàn quốc vừa qua.

Trong số đó, 2.000 doanh nghiệp nhà xưởng thuộc diện dễ lây nhiễm virus sẽ được tiến hành thanh tra trực tiếp hiện trường.


<방역수칙 위반 외국인 고용사업장 357곳 과태료>

이주노동자를 고용해 기숙사에 살도록 한 국내 사업장 가운데 357곳이 코로나 방역수칙 위반으로 과태료 처분을 받았다. 

3월 26일, 고용노동부는 외국인 근로자를 5명 이상 고용하고 이들을 위한 기숙사를 보유한 사업장 1만1,000여 곳에 대해 특별점검을 벌여 357곳에 과태료 처분을 했다고 밝혔다.

이들 사업장은 작업장 내 마스크 상시 착용과 식당 식탁의 가림막 설치, 기숙사 내 이동 제한 등의 수칙을 제대로 지키지 않은 것으로 조사됐다.

또 고용노동부는 전국 외국인 5인 이상 고용 사업장 점검에 이어 5인 미만 사업장 2만3000여곳에 대해 자율 점검을 지도 중이라고 밝혔다.

이 중 감염취약 사업장 2,000여 곳에 대해서는 현장점검을 실시할 예정이다.

Chính phủ Hàn Quốc tập trung hỗ trợ ngăn ngừa tai nạn chết người tại các doanh nghiệp nhỏ trong ngành xây dựng-sản xuất

Chính phủ Hàn Quốc sẽ tập trung hỗ trợ công tác thiết lập cơ sở hạ tầng an toàn cho các doanh nghiệp nhỏ trong ngành xây dựng và sản xuất, là nơi thường xuyên xảy ra các trường hợp tử vong do tai nạn lao động.

Ngày 25/3, Bộ Tuyển dụng và Lao động Hàn Quốc đã công bố các biện pháp giảm thiểu tử vong do tai nạn lao động và thông báo sẽ tăng cường hướng dẫn về mặt kỹ thuật để ngăn ngừa tai nạn lao động cho 110.000 công trường của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngoài ra, để tăng cường trách nhiệm của nhà thầu chính với người lao động của các nhà thầu phụ, chi phí lắp đặt các phương tiện bảo đảm an toàn phải được phản ánh vào giá thành thi công, và nhà thầu chính phải trực tiếp lắp đặt các phương tiện an toàn.


<한국정부, 건설·제조업 소규모 사업장 사망사고 예방 집중 지원>

한국 정부가 산업재해 사망 사고가 잦은 건설업과 제조업 소규모 사업장의 안전 인프라 구축을 집중적으로 지원한다. 

3월 25일, 고용노동부는 산업재해 사망사고 감소 대책을 발표하고 중소 건설 현장 11만 곳을 대상으로 산재 예방을 위한 기술 지도를 강화한다고 밝혔다.

또 하청 노동자에 대한 원청의 책임을 강화하기 위해 안전시설 설치 비용을 공사비에 반드시 반영하고, 원청이 안전시설을 직접 설치하도록 했다.

Chủ tịch Shin Chun-ho, nhà sáng lập Nongshim của ‘Shin Ramyun’ từ trần

Ngày 27 tháng 3, Chủ tịch Shin Chun-ho, người sáng lập tập đoàn Nongshim, đã qua đời ở tuổi 92.

Đại diện tập đoàn Nongshim cho biết, “Chủ tịch Shin đã qua đời sau thời gian chống chọi với một căn bệnh mãn tính vào khoảng 3:38 sáng ngày 27”.

Chủ tịch Shin thành lập tập đoàn Nongshim vào năm 1965 và phát triển các sản phẩm như mì Shin Ramyun, Chapaghetti, và bim bim Saewookkang.

Sinh ra tại Ulsan vào ngày 1 tháng 12 năm 1930, Chủ tịch Shin có quan hệ anh em ruột thịt với cố chủ tịch danh dự của tập đoàn Lotte Shin Gyeok-ho, người sáng lập tập đoàn Lotte.


<‘신라면’의 농심 창업주 신춘호 회장 별세>

3월 27일, 농심 창업주인 신춘호 회장이 향년 92세로 별세했다.

농심은 “신 회장이 27일 오전 3시 38분쯤 지병으로 별세했다”고 밝혔다.

신 회장은 1965년 농심을 창업해 신라면과 짜파게티, 새우깡 등의 제품을 개발했다.

1930년 12월 1일 울산에서 태어난 신 회장은 롯데 창업주인 고(故) 신격호 롯데그룹 명예회장과 형제 사이다. 

67,8% người dân Hàn Quốc cho biết ‘sẽ tiêm vắc xin Covid-19’

Tỉ lệ khảo sát cho thấy khoảng 7 trong số 10 người dân Hàn Quốc cho biết sẵn sàng tiêm vắc xin Covid-19.

Vào ngày 24 tháng 3, chính phủ Hàn Quốc thông báo kết quả khảo sát nêu trên trong ‘Khảo sát về nhận thức liên quan đến virus Covid-19’ thực hiện trên 1.000 người trưởng thành trên 18 tuổi trên toàn quốc trong hai ngày 17-18/3.

Trong tổng số những người được hỏi, 67,8% trong số 968 chưa thực hiện tiêm chủng đã trả lời ‘muốn thực hiện tiêm chủng’, 12,9% cho biết ‘sẽ không tiêm chủng’ và 19,1% trả lời ‘vẫn chưa quyết định’.


<한국 국민 67.8% “코로나19 백신 맞겠다”>

한국 국민 10명 중 7명 가량은 코로나19 백신을 맞을 의향이 있는 것으로 조사됐다.

3월 24일, 한국 정부는 지난 17∼18일 양일간 전국의 만 18세 이상 성인 1,000명을 대상으로 ‘코로나19 관련 인식조사’를 실시한 결과 이같이 나타났다고 밝혔다.

전체 응답자 가운데 백신 미접종자라고 밝힌 968명 중 67.8%는 ‘예방 접종을 받을 의향이 있다’, 12.9%는 ‘접종을 받지 않겠다’고 답했고 ‘아직 모르겠다’는 응답도 19.1%였다.

Kinh tế hộ gia đình Hàn Quốc ‘thặng dư trong khủng hoảng’ vào năm ngoái

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế do dịch Covid-19 lan rộng vào năm ngoái, giá trị thặng dư của toàn bộ các hộ gia đình Hàn Quốc lại đạt mức cao kỷ lục.

Tuy nhiên, chênh lệch thu nhập ngày càng gia tăng, với tình trạng thâm hụt của các hộ gia đình thu nhập thấp ngày càng trầm trọng và thặng dư của các hộ gia đình thu nhập cao tăng mạnh.

Vào ngày 22 tháng 3, theo kết quả điều tra xu hướng kinh tế gia đình của Cơ quan Thống kê Quốc gia Hàn Quốc, tỷ lệ thặng dư, tức tỉ lệ thặng dư còn lại sau khi tiêu dùng và chi tiêu của các hộ gia đình trên toàn quốc có từ hai người trở lên trong năm ngoái, tất cả đều vượt 30%, 32,9% ở quý I, 32,3% trong quý II và 30,9% trong quý 3, quý IV là 30,4%.

Trong các bản điều tra xu hướng kinh tế gia đình được thực hiện từ năm 2003, chỉ có 5 lần ghi nhận thặng dư hàng quý từ 30% trở lên, ngoại trừ một lần trong quý 4 năm 2016 thì tất cả ghi nhận thặng dư đều xảy ra vào năm ngoái.

Trong quý 4, tỷ lệ thặng dư của các hộ thuộc nhóm 20% thu nhập thấp nhất ghi nhận mức -17,8% và tỷ lệ thặng dư của các hộ gia đình trong nhóm 20% thu nhập cao nhất là 42,8%.

Các chuyên gia giải thích rằng những ghi nhận này cho thấy khuynh hướng cắt giảm chi tiêu tiêu dùng do các lệnh thực hiện giãn cách xã hội, cũng như việc điều chỉnh chi tiêu tiêu dùng để chuẩn bị cho cú sốc kinh tế trong tương lai.


<지난해 한국 가정경제 ‘불황형 흑자’>

지난해 코로나19 확산에 따른 경제 위기 속에서 한국 전체 가구의 흑자는 사상 최대치를 기록했다. 

하지만 저소득층 가구의 적자는 더 심해지고, 고소득층 가구의 흑자는 대폭 증가하는 등 소득격차는 벌어지고 있는 것으로 나타났다. 

3월 22일, 통계청의 가계동향 조사 결과에 따르면 지난해 2인 이상 전국 가구가 소득 중에서 소비와 지출을 하고 남은 돈의 비율인 흑자율은 1분기 32.9%, 2분기 32.3%, 3분기 30.9%, 4분기 30.4% 등으로 모두 30%를 넘어섰다. 

2003년 이후 작성된 가계동향 조사에서 가계가 30% 이상 분기 흑자율을 기록한 것은 단 5차례인데, 2016년 4분기 한 차례를 제외하면 모두 지난해에 발생했다.

지난 4분기 소득 하위 20%에 해당하는 가구의 흑자율은 -17.8%를 기록했고, 소득 상위 20%에 해당하는 5분위 가구의 흑자율은 무려 42.8%였다.

전문가들은 사회적 거리두기로 인한 소비지출 감소와 불확실한 미래의 경제적 충격에 대비하기 위한 소비지출 조정이 이루어진 것으로 보인다고 설명했다.

Ủy ban nhân quyền quốc gia kết luận ‘Lệnh hành chính bắt buộc lao động nước ngoài xét nghiệm Covid-19 là phân biệt đối xử’

Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc kết luận lệnh hành chính của chính quyền các địa phương buộc người lao động nước ngoài phải đi xét nghiệm virus Covid-19 là hình thức phân biệt đối xử với người nước ngoài.

Vào ngày 22 tháng 3, cơ quan này kết luận “Lệnh hành chính của một số chính quyền địa phương chỉ phân loại, tách riêng và bắt buộc những người lao động nước ngoài đi xét nghiệm chẩn đoán virus Covid-19 là một biện pháp mang tính phân biệt đối xử đối với người nước ngoài”

Ủy ban Nhân quyền cũng khuyến cáo chính phủ Hàn Quốc và những người đứng đầu chính quyền các địa phương rằng: ” Các bên liên quan cần thiết lập và thực hiện chính sách phòng dịch không phân biệt đối xử dựa trên nguyên tắc nhân quyền, và cần cải thiện môi trường lao động và chỗ ở tồi tàn dễ bị lây nhiễm Covid-19 để đảm bảo quyền được làm việc an toàn cho người lao động nước ngoài”.

Trước đó, Thành phố Seoul, Gyeonggi, Daegu, tỉnh Gangwon và Nam Jeolla đã ban hành lệnh hành chính yêu cầu người lao động nước ngoài, bao gồm cả người nước ngoài cư trú bất hợp pháp và chủ sử dụng lao động nước ngoài phải thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán virus Covid-19.


<인권위 “이주노동자 코로나 검사 행정명령은 차별”>

이주노동자에게 코로나19 진단검사를 강요한 지방자치단체의 행정명령이 외국인에 대한 차별이라는 국가인권위원회의 판단이 나왔다.

3월 22일 인권위는 “이주노동자만을 분리‧구별해 코로나19 진단검사를 받도록 강제한 일부 지자체 행정명령은 외국인에 대한 차별적 조처”라고 판단했다. 

인권위는 한국 정부와 지방자치단체장에게 “인권의 원칙에 기반해 비차별적으로 방역정책을 수립·시행하고, 코로나19 감염 위험에 노출되기 쉬운 노동·주거환경을 개선해 이주노동자들의 안전하게 일할 권리를 보장하라”고 권고했다.

앞서 서울시와 경기도, 대구시, 강원도, 전라남도 등은 관내 사업장에 이주노동자 고용한 사업주와 미등록 외국인을 포함한 외국인 노동자는 코로나19 진단검사를 받으라는 행정명령을 내놨다. 

Thành phố Seoul và các quận trực thuộc hỗ trợ tiền trợ cấp thảm họa từ tháng 4

Chính quyền thành phố Seoul và 25 quận trực thuộc sẽ hỗ trợ số tiền với quy mô tổng cộng 500 tỷ KRW cho khoản ‘Trợ cấp khắc phục hậu quả thảm họa’ từ tháng 4 cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhỏ.

Ngày 22/3, thành phố Seoul thông báo sẽ trợ cấp cho khoảng 700.000 người, bao gồm các chủ doanh nghiệp nhỏ và công dân thuộc nhóm dễ bị thiệt hại do thảm họa, thành phố hỗ trợ 200 tỷ won và các quận trực thuộc hỗ trợ 300 tỷ won.

Hoàn toàn độc lập với khoản trợ cấp thiên tai lần thứ 4 đang được chính phủ Hàn Quốc xúc tiến, công tác hỗ trợ có chọn lọc lần này hướng đến hỗ trợ cho các cá nhân bị thiệt hại nặng.

Đồng thời, chính quyền cũng sẽ tiến hành cho vay ‘không lãi suất’ với số tiền 500 tỷ won đối với các đối tượng doanh nghiệp nhỏ.

Khoảng 460.000 người thuộc các nhóm dễ bị thiệt hại có thu nhập thấp, ví dụ như những người được hưởng trợ cấp sinh hoạt cơ bản, cũng sẽ nhận được ‘trợ cấp sinh hoạt’ là 100.000 won / người.


<서울시와 자치구, 4월부터 재난지원금 선별지원>

서울시와 산하 25개 자치구가 4월부터 총 5,000억 원 규모의 ‘위기 극복 재난지원금’을 소상공인 등에 지원한다. 

3월 22일, 서울시는 시가 2,000억 원, 자치구들이 3,000억 원의 자금을 마련해 소상공인과 취약계층 등 약 70만 명에게 지원금을 지급한다고 밝혔다.

한국 정부가 추진 중인 4차 재난지원금과는 별개로, 피해가 심한 개인 등에게 선별적 지원이 이뤄진다. 

이와 함께 소상공인 대상의 5,000억 원 규모의 ‘무이자 융자’도 진행한다. 

기초생활수급자 등 저소득 취약계층 약 46만 명에게는 1인당 10만 원의 ‘생활지원금’이 지급된다. 

Bắt đầu vận động tái bầu cử vào ngày 7/4

Vào ngày 25/3, chiến dịch vận động tái bầu cử đã bắt đầu.

Cuộc bầu cử lần này sẽ được tổ chức tại 21 khu vực bầu cử, bao gồm bầu cử 2 lãnh đạo đứng đầu thành phố trung ương ở Seoul và Busan, 2 lãnh đạo đứng đầu các tổ chức cơ sở, 8 nghị sĩ thành viên hội đồng của thành phố trực thuộc trung ương, và 9 nghị sĩ của tổ chức cơ sở.

Đợt bầu cử lần này được xem là vô cùng quan trọng vì sẽ chọn ra thị trưởng đứng đầu hai thành phố lớn nhất Hàn Quốc là Seoul và Busan, đồng thời là cuộc bầu cử diễn ra một năm trước thềm thời điểm bầu cử tổng thống kế nhiệm.

Ngày bỏ phiếu bầu cử 7/4 không phải là ngày nghỉ lễ vì đây là ngày tái bầu cử chứ không phải ngày bầu cử chính thức.


<4.7 재·보궐선거운동 개시>

3월 25일부터 재·보궐선거운동이 시작됐다. 

이번 선거는 서울시와 부산시의 광역단체장 2명을 포함해, 기초단체장 2명, 광역의원 8명, 기초의원 9명까지 총 21개 선거구에서 진행된다. 

서울시와 부산시라는 한국의 양대 도시의 단체장을 선출하는 선거이자 차기 대통령 선거를 1년 앞둔 시점에 벌어지는 선거여서 중요성이 급상승했다. 

4월 7일 투표 당일은 재·보궐선거여서 공휴일이 아니다.