카테고리: ភាសាខ្មែរ

អនុវត្ដវិធានការកាតព្វកិច្ចលើលិខិតពិនិត្យពេលវិលចូលប្រទេសវិញសម្រាប់ជនអន្ដោប្រវេសន៍រស់នៅប្រទេសកូរ៉េ

 

Photo by Owen Beard on Unsplash

ចាប់ពីថ្ងៃទី១ខែមិថុនាទោះបីជាជនអន្ដោប្រវេសន៍ត្រូវច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េត្រូវតែទទួលលិខិតអនុញ្ញាតិវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញហើយត្រូវតែប្រគល់លិខិតពិនិត្យសុខភាពដែលចេញដោយស្ថាប័នសុខាភិបាលនៅប្រទេសរបស់ខ្លួន។

នៅថ្ងៃទី២៣ខែឧសភាក្រសួងយុត្ដិធម៌បានប្រកាសថានឹងអនុវត្តវិធានការដូចនិងខ្លឹមសារនេះនូវ ‘ប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតិវិលចូលប្រទេសរបស់ជនអន្ដោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់’និង ‘ការដាក់ជាកាតព្វកិច្ចអោយមានលិខិតពិនិត្យសុខភាព’ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគកូរូណា១៩ពីក្រៅប្រទេស។

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានអនុញ្ញាតិអោយជនបរទេសស្របច្បាប់វិលចូលប្រទេសវិញដោយគ្មានលិខិអនុញ្ញាតិវិលចូលប្រទេសវិញក្នុងរយៈពេល១ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១០។

ចាប់ពីខែមិថុនាជនបរទេសស្របច្បាប់ដែលចាកចេញពីប្រទេសដោយមិនបានទទួលលិខិតលិខិអនុញ្ញាតិវិលចូលប្រទេសវិញនឹងត្រូវលុបឈ្មោះចេញ។

ចំពោះជនបរទេសដែលមានទិដ្ឋាការ មន្រ្ដីទូត(A-1) មន្រ្ដី (A-2) កិច្ចព្រមព្រៀង (A-3) និងជនរួមសញ្ជាតិនៅក្នុងប្រទេស(F-4) ត្រូវរក្សានៅដដែលដោយមិនចាំបាច់ទទួលលិខិតអនុញ្ញាតិវិលចូលប្រទេសវិញទេ។

លិខិអនុញ្ញាតិវិលចូលប្រទេសវិញអាចទៅចុះឈ្មោះទទួលនៅគ្រប់ការិយាល័យអន្ដោប្រទេសន៍ និង កិច្ចការជនបរទេសទូទាំងប្រទេស។

នៅពេលត្រួតពិនិត្យវិលចូលប្រទេសវិញត្រូវប្រគល់លិខិតពិនិត្យសុខភាពដែលទទួលពីប្រទេសរបស់ខ្លួនជាដាច់ខាត។

លិខិតពិនិត្យសុខភាពត្រូវតែជាលិខិតដែលចេញជាភាសាកូរ៉េ ឬភាសាអង់គ្លេសក្នុងរយៈពេលពីរថ្ងៃ(៤៨ម៉ោង)មុនពេលចាកចេញពីប្រទេសហើយត្រូវតែមានបញ្ជាក់អំពីអាការៈមានឬមិនមានមេរោគកូរូណា១៩និងអ្នកពិនិត្យនិងកាលបរិច្ឆេទពិនិត្យ។

ចំពោះជនបរទេសដែលជា មន្រ្ដីទូត មន្រ្ដី  កិច្ចព្រមព្រៀង និងជនរួមសញ្ជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាចវិលចូលប្រទេសវិញបានដោយមិនចាំបាច់ប្រគល់លិខិតពិនិត្យសុខភាពនោះទេ។

ហើយសម្រាប់អ្នកវិនិយោគនិងអ្នកជំនួញដែលមាន ‘លិខិតលើកលែងដាក់អោយនៅដោយលែក’ដែលចេញដោយស្ថាប័ននៅក្រៅនិងក្នុងប្រទេសត្រូវបានលើកលែងកាតព្វកិច្ចប្រគល់លិខិតពិនិត្យសុខភាព។ 계속 읽기 “អនុវត្ដវិធានការកាតព្វកិច្ចលើលិខិតពិនិត្យពេលវិលចូលប្រទេសវិញសម្រាប់ជនអន្ដោប្រវេសន៍រស់នៅប្រទេសកូរ៉េ”

បើគ្មានម៉ាសអាចបដិសេដ្ឋមិនអោយជិះឡានក្រុង តាក់ស៊ី

 

Photo by frankie cordoba on Unsplash

ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ខែឧសភាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគឆ្លងកូរូណា១៩ត្រូវបានអោយបិដិសេដ្ឋមិនអោយជិះឡានក្រុង តាក់ស៊ីចំពោះភ្ញៀវដែលមិនពាក់ម៉ាស។

ចាប់ពីម៉ោង០(១២យប់)ថ្ងៃទី២៧នៅគ្រប់ទាំងក្រុមហ៊ុនហោះហើយទាំងជើងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសត្រូវបានអនុវត្តជាកាតព្វកិច្ចដល់ភ្ញៀវត្រូវតែពាក់ម៉ាស។

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ ដើម្បីពង្រីកវិធានការកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាសអោយមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់នោះ រដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតិអោយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបើកបរ និងអ្នកដែលធ្វើការជាអ្នកបើកបរនិមួយៗអាចបដិសេដ្ឋភ្ញៀងដែលមិនពាក់ម៉ាស ហើយនឹងលើកលែងការពិន័យផ្នែករដ្ឋបាលដូចជាការផ្អាក់អាជីវកម្ម និងផាកពិន័យដោយគិតត្រឹមពេលអនុវត្ដការបដិសេដ្ឋមិនអោយជិះ។ 계속 읽기 “បើគ្មានម៉ាសអាចបដិសេដ្ឋមិនអោយជិះឡានក្រុង តាក់ស៊ី”

ការិយាល័យពន្ធដាជាតិ “ទៅទទួលប្រាក់ពន្ធចំនួន១៤០០មឺនលានវ៉ុន

kelly-sikkema-3-Tc_5LROrM-unsplash

ដោយពិចារណាលើវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារមេរោគកូរ៉ូណា១៩ ការិយាល័យពន្ធដាជាតិនឹងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីស្វែងរកការសងប្រាក់វិញដល់អ្នកជាប់ពន្ធមិនបានទទួល មួយខែមុនលឿនជាងឆ្នាំមុន។

យោងតាមការិយាល័យពន្ធដាជាតិនៅថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភាការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការងារ ប្រាក់ពន្ធលំនៅដ្ឋាន ត្រូវបានទូទាត់ក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋានទីលំនៅជាដើម ការសងប្រាក់មិនត្រូវបានទទួលទេ ហើយទឹកប្រាក់ដែលអ្នកជាប់ពន្ធមិនទាន់បានទៅទទួលមានចំនួន ១៤៣,៤ មឺនលានវ៉ុន។

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការសងប្រាក់ដែលមិនបានទទួលនឹងត្រូវផ្ញើទៅ Kakao Talk ឬសារជាអក្សរនៅដើមខែបន្ទាប់។

ការសងប្រាក់ក៏អាចឆែកមើលនៅលើគេហទំព័រពន្ធដា(Hometaxឬគេហទំព័ររដ្ឋាភិបាល២៤។ 계속 읽기 “ការិយាល័យពន្ធដាជាតិ “ទៅទទួលប្រាក់ពន្ធចំនួន១៤០០មឺនលានវ៉ុន”

ភាពតក់ស្លុតបញ្ហាការងារដោយសារកូរូណា ផ្ដោតលើអ្នកមិនបានចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រងជួលការងារ

alex-kotliarskyi-QBpZGqEMsKg-unsplash

លទ្ធផលមួយបានរកឃើញថាផលប៉ះពាល់ការជួលការងារដោយសារមេរោគកូរ៉ូណា១៩ ត្រូវបានផ្តោតទៅលើអ្នកធ្វើការដែលមិនបានចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រងជួលការងារ។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថាស្រាវជ្រាវឧស្សាហកម្មដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ចំនួនអ្នកមានការងារនៅខែមីនាបានថយចុះ ២២៩.០០០នាក់បើប្រៀបធៀបនឹងខែកុម្ភៈ ដែលក្នុងនោះ ១៨៨.០០០នាក់គ្មានការងារធ្វើដែលស្មើនឹង៨២% ។

បើប្រៀបធៀបនឹងខែកុម្ភៈចំនួនកើនឡើងនៃអ្នកមានធានារ៉ាប់រងការងារកាលពីខែមីនាចំនួន២២០.០០០នាក់បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងចំនួន៨០០០នាក់ក្នុងខែមីនាឆ្នាំនេះ។ 계속 읽기 “ភាពតក់ស្លុតបញ្ហាការងារដោយសារកូរូណា ផ្ដោតលើអ្នកមិនបានចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រងជួលការងារ”

ចាត់វិធានការបញ្ជូនជនបរទេស៥នាក់ដែលបំពានការដាក់អោយនៅក្នុងផ្ទះ

kyle-glenn-4SfHeE5MpFk-unsplash

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានសម្រេចចិត្តបញ្ជូនជនបរទេស៥នាក់ទៅប្រទេសខ្លួនវិញដោយសារបានបំពានការដាក់អោយនៅក្នុងផ្ទះ។កាលពីថ្ងៃទី២២ខែឧសភាក្រសួងយុត្តិធម៌បានបញ្ជាក់ថាបានចាត់វិធានការបញ្ជូនជនជាតិប៉ាគីស្ថាន១និងជនជាតិចិន១នាក់ទៅប្រទេសខ្លួនវិញ។

ក្រសួងយុត្តិធម៌បានចេញសេចក្ដីបង្គាប់អោយត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញដែលមានកម្រិតស្រាលជាងការបញ្ជូនទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនដល់ជនជាតិចិន១នាក់ ជនជាតិប៉ូឡូញ១នាក់ និង ជនជាតិអង់គ្លេសមួយនាក់។ 계속 읽기 “ចាត់វិធានការបញ្ជូនជនបរទេស៥នាក់ដែលបំពានការដាក់អោយនៅក្នុងផ្ទះ”

សម្រាប់សេវាផ្នែករដ្ឋបាលជនអន្ដោប្រវេសន៍សូមពិនិត្យនៅ ‘រដ្ឋាភិបាល២៤’

555

នៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ក្រសួងសុវត្ថិភាពរដ្ឋបាលបានបង្ហាញថា រាល់ទាំងសេវារដ្ឋបាលសំខាន់ៗសម្រាប់ជនអន្ដោប្រវេសន៍ដែលធ្លាប់បានផ្សាយនៅតាមស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នានោះ ចាប់ពីខែនេះទៅត្រូវផ្សាយនៅក្នុងគេហទំពរតំណាងរដ្ឋាភិបាល ‘

រដ្ឋាភិបាល២៤’វិញ។

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានបង្កើតគេហទំពរនិងកំពុងដំណើរការសម្រាប់ជនអន្ដោប្រវេសន៍ទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល២៤ដើម្បីអាចស្វែងរកនៅក្នុងកន្លែងតែមួយនូវរាល់ទាំងសេវារដ្ឋបាលចាំបាច់សម្រាប់ការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនិងអត្ថប្រយោជន៍ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗតាមផ្នែកនិមួយៗព្រមទាំងពត៌មានផ្សេងទៀត។

សេវាពត៌មានសម្រាប់ជនអន្ដោប្រវេសន៍ដែលផ្ដល់អោយចម្រុះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល២៤មានសេវាទូទៅចំនួន៤៧ប្រភេទដែលជនបរទេសត្រូវការជាចាំបាច់ក្នុងការរស់នៅប្រទេសកូរ៉េជាដើមដូចជាទិដ្ឋាការ និងការស្នាក់នោ ព្រមទាំងសេវាតម្រូវតាមគោលការស្នាក់នៅនិមួយចំនួន៣៥ប្រភេទដូចជារកការងារ រៀបការអន្ដោប្រវេសន៍ មកសិក្សាក្រៅប្រទេស ។ល។ 계속 읽기 “សម្រាប់សេវាផ្នែករដ្ឋបាលជនអន្ដោប្រវេសន៍សូមពិនិត្យនៅ ‘រដ្ឋាភិបាល២៤’”

ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ខែឧសភា អ្នកណាក៏អាចទិញម៉ាសជំនួសគ្រួសារបានដែរ

adam-niescioruk-Z9arfr0f248-unsplash

ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ខែឧសភា អ្នកណាក៏អាចទិញម៉ាសជំនួសគ្រួសារបានដែរ។

សមាជិកគ្រួសារម្នាក់គ្រាន់តែយកអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណ និងសៀវភៅគ្រួសារទៅ​ គឺអាចទិញម៉ាសជំនួសសមាជិកគ្រប់គ្នាបាន។

ប្រសិនបើជាអ្នកដែលរស់នៅជាមួយសូមយកលិខិបញ្ជាក់ចុះឈ្មោះពលរដ្ឋដែលអាចបញ្ជាក់អំពីការរស់នៅជាមួយគ្នា។ 계속 읽기 “ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ខែឧសភា អ្នកណាក៏អាចទិញម៉ាសជំនួសគ្រួសារបានដែរ”