카테고리: ភាសាខ្មែរ

ការិយាល័យអប់រំទីក្រុងសេអ៊ូល ផ្ដល់ការមើលថែទាំដល់សិស្សសញ្ជាតិបរទេសថ្នាក់បឋម និង ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ ព្រមទាំងសិស្សរៀនក្រៅសាលា

ការិយាល័យអប់ទីក្រុងសេអ៊ូល បានសំរេចផ្តល់ឱ្យសិស្សសញ្ជាតិបរទេសថ្នាក់បឋម និងថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ ព្រមទាំងសិស្សដែលរៀនក្រៅសាលានូវថ្លៃសេវាថែទាំ និងថ្លៃរៀនដោយសារការរីករាលដាលនៃមេរោគកូរ៉ូណា១៩ ។

នៅថ្ងៃទី ១២ ខែតុលា ការិយាល័យអប់រំទីក្រុងសេអ៊ូល បានប្រកាសថានឹងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចិញ្ចឹមកុមារដល់សិស្សថ្នាក់បឋមសិក្សា និងអនុវិទ្យាល័យចំនួន ៥,១០០នាក់ និងកុមារក្នុងវ័យបឋមសិក្សា និងអនុវិទ្យាល័យចំនួន ៤,២៤០ នាក់ ដែលរៀនក្រៅសាលា ដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារនីមួយៗ ដោយសារតែការចំណាយលើការថែទាំកុមារ។

កាលពីមុននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានមើលឃើញថាបន្ទុកនៃការទទួលបន្ទុកលើការចិញ្ចឹមកុមារ និងចំណាយលើការអប់រំសម្រាប់គ្រួសារនីមួយៗអាចកើនឡើង ទើបបានផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់ពិសេសចំនួន ២០០,០០០វ៉ុនសម្រាប់កុមារម្នាក់ដែលមានអាយុក្រោមថ្នាក់បឋមសិក្សា និងឧបត្ថម្ភថ្លៃរៀនអនឡាញ ១៥០,០០០វ៉ុនសម្រាប់សិស្សថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យម្នាក់ ប៉ុន្តែវាបានធ្វើអោយមានភាពចម្រូងចម្រាសនៃការរើសអើងបានកើតឡើងដោយសារមិនបានរាប់សិស្សដែលមានសញ្ជាតិបរទេសសម្រាប់ការឧបត្ថម្ភនេះ។

ដូច្នេះហើយបានការិយាល័យអប់រំទីក្រុងសេអ៊ូល បានសម្រេចចិត្តផ្តល់ការឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន១៧.៤០ពាន់លានវ៉ុន។

សិស្សដែលមានសញ្ជាតិបរទេសអាចទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែនេះ ហើយសិស្សដែលរៀននៅក្រៅសាលាអាចទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនៅថ្ងៃទី ៣០ បន្ទាប់ពីបានត្រួតពិនិត្យ ក្នុងករណីបានដាក់ពាក្យនៅថ្ងៃទី ១៩ ដល់ថ្ងៃទី ២៣ ។

អាយុ៧០ឆ្នាំឡើងទៅ អាចចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺផ្ដាសាយដោយឥតគិតថ្លៃចាប់ពីថ្ងៃទី១៩

មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងបង្ការជំងឺកូរ៉េបានលើកឡើងថាមនុស្សចាស់ដែលមានវ័យ៧០ឆ្នាំឡើងទៅអាចទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺផ្តាសាយដោយឥតគិតថ្លៃចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩ ខែតុលា ហើយសម្រាប់មនុស្សចាសដែលមានអាយុចន្លោះពី ៦២ ទៅ ៦៩ឆ្នាំ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦មួយសប្តាហ៍ក្រោយ។

មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងបង្ការជំងឺកូរ៉េបានណែនាំឱ្យមនុស្សចាស់ទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅពេលពួកគេមានសុខភាពល្អ។

មនុស្សចាស់មានវ័យ៦២ឆ្នាំឡើងទៅមានចំនួន ១,០៥៨លាននាក់ដែលអាចទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយឥតគិតថ្លៃហើយមន្ទីរពេទ្យដែលចាក់វ៉ាក់សាំងអាចរកបាននៅលើគេហទំព័រជំនួយការចាក់វ៉ាក់សាំង និងកម្មវិធីលើទូរស័ព្ទជំនួយការចាក់វ៉ាក់សាំង។

ចំនួនប្រជាជនធ្លាក់ចុះចាប់ពីឆ្នាំក្រោយហើយប្រជាជនចំណាកស្រុកមានចំនួន ៣.៥៥លាននាក់នៅឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនប្រជាជនកូរ៉េនឹងថយចុះចាប់ពីឆ្នាំ២០២១ ដោយសារបញ្ហាអត្រាកំណើតទាប ប៉ុន្តែគេបានព្យាករណ៍ថាល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃចំនួនអ្នកបានចូលសញ្ជាតិ ​និងជនអន្ដោប្រវេសន៍ជំនាន់ទី២​ រួមទាំងចំនួនជនបរទេសនឹងកើនឡើងដល់ ១.៣ លាននាក់ក្នុងរយៈពេល២០ឆ្នាំ។

នៅថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ការិយាល័យស្ថិតិបានប៉ាន់ស្មានថា ចំនួនប្រជាជន ២.២២លាននាក់ នៃជនអន្តោប្រវេសន៍នៅឆ្នាំនេះនឹងកើនឡើងដល់ ៣.៥២លាននាក់នៅឆ្នាំ២០៤០ តាមរយៈការព្យាករណ៍ប្រជាជនក្នុងស្រុក និងជនបរទេស។

ចំនួនជនបរទេសដែលបានចូលសញ្ជាតិនឹងកើនឡើងពី ២១០.០០០នាក់ទៅ ៥៤០.០០០នាក់ ហើយជនអន្តោប្រវេសន៍ជំនាន់ទី២ នឹងកើនឡើងពី ២៨០.០០០នាក់ទៅ ៧០០.០០០នាក់។

ការិយាល័យស្ថិតិបានព្យាករណ៍ថា ចំនួនជនបរទេសក៏នឹងកើនឡើងពី ១.៧៣លាននាក់ ដល់ ២.២៨លាននាក់ផងដែរ។

ចំណែកប្រជាជនកូរ៉េដែលមានចំនួន ៥០.០៥លាននាក់នៅឆ្នាំនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងថយចុះដល់ ៥០.០៣លាននាក់នៅឆ្នាំក្រោយ ហើយនឹងថយចុះដល់ ៤៨.៨៥លាននាក់នៅឆ្នាំ២០៤០ផងដែរ។

ការដាក់គម្លាតសង្គមទូទាំងប្រទេស ត្រូវបន្ថយចុះមកដំណាក់កាលទី១វិញ ហើយពង្រីការបើកសាលា

ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ខែតុលា រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានបន្ថយកម្រិតនៃការដាក់គម្លាតសង្គមនៅទូទាំងប្រទេសពីដំណាក់កាលទី២ មកដំណាក់កាលទី១វិញ។

នេះគឺជាវិធានការបន្ធូរបន្ថយក្នុងរយៈពេលជិតពីរខែចាប់តាំងពីថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា នៅពេលដំណាក់កាលទី២ នៃការដាក់គម្លាតត្រូវបានអនុវត្តនៅទូទាំងប្រទេស។

ដូច្នេះហើយ នៅកន្លែងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ទាំង១០ ដូចជាកន្លែងច្រៀងខារ៉ាអូខេ និងក្លឹបកំសាន្ដត្រូវបានបើកជាថ្មី ប៉ុន្តែបំរាមជាក្រុមនៅតាមសាលផ្សព្វផ្សាយ ដូចជាការលក់ផ្ទាល់ និងលក់នៅកន្លែងជាដើមត្រូវបានរក្សាការហាមឃាត់។

សម្រាប់កម្មវិធីកីឡា អ្នកទស្សនាត្រូវបានអនុញ្ញាតត្រឹមតែ៣០% នៃចំនួនដែលអាចផ្ទុកបានសម្រាប់កីឡដ្ឋាននីមួយៗ ហើយកន្លែងសាធារណៈអាចដំណើរការបានពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនដែលអាចផ្ទុកបានដូចគ្នា។

ក្នុងករណីនៅតំបន់ប្រជុំជនក្នុងទីក្រុង ត្រូវបានអនុវត្ត “ដំណាក់កាល១.៥” មិនមែនដំណាក់កាលទី១ ពេញទេ ហើយការសរសេរឈ្មោះអ្នកចូលត្រូវបានរក្សាអោយអនុវត្តបន្ដ នៅក្នុងកន្លែងប្រើប្រាស់ចម្រុះដែលជាកន្លែងមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លង ដូចជាអាហារដ្ឋាន ហាងកាហ្វេ ហើយនៅព្រះវិហារ គឺត្រូវបានកំណត់អោយមានកន្លែងអង្គុយ៣០% ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការថ្វាយបង្គំផ្ទាល់។

ដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ណែនាំត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋាភិបាល ក្រសួងអប់រំក៏បានពង្រីកការបើកសាលារៀនផងដែរ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ការកំណត់ចំនួននៃការកំណត់ការបើកសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសនឹងត្រូវបន្ធូរបន្ថយដល់ ២ ភាគ៣ ហើយនៅក្នុងតំបន់ដែលមិនមែនជាទីប្រជុំជន អាចមានការកាត់បន្ថយកម្រិតដង់ស៊ីតេបន្ថែមទៀតអាស្រ័យលើល័ក្ខខ័ណ្ឌ ក្នុងតំបន់ និងសាលារៀន។

នៅក្នុងតំបន់ប្រជុំជន ថ្នាក់រៀនក៏ត្រូវបានបែងចែកជាថ្នាក់ពេលព្រឹក និងពេលរសៀល ខណៈពេលនៅរក្សាកម្រិតដង់ស៊ីតេ។

មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាធំៗ ដែលមានសិស្សសិក្សាចំនួន ៣០០នាក់ឡើងទៅ នៅក្នុងតំបន់ប្រជុំជន ដែលត្រូវបានផ្អាកចាប់ពីពាក់កណ្តាលខែសីហានោះ ក៏នឹងត្រូវបើកដំណើរការឡើងវិញផងដែរ។

ផាកពិន័យជនជាតិវៀតណាមដែលបានទៅសាលាសង្កាត់ខណៈធ្វើចក្ដាឡីសក្ក

ស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែលបានទៅសាលាសង្កាត់ក្នុងកំឡុងពេលធ្វើចក្តាឡីសក្ក ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាលាជំនុំជម្រះ ហើយត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដោយការផាកពិន័យ។

កាលពីថ្ងៃទី៦ ខែតុលា តុលាការទីក្រុងអ៊ីនឆុនបានប្រកាសកាត់ទោសពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ៣លានវ៉ុន លើជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ក្នុងវ័យ៣០ឆ្នាំ ពីបទរំលោភបំពានច្បាប់ការពារជំងឺឆ្លង។

ជនAដែលបានចូលប្រទេសកូរ៉េពីប្រទេសក្រៅត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទទៅកាន់ការិយាល័យសាលាសង្កាត់យ៉ុនស៊ូកាលពីខែមេសា ដោយចេញពីផ្ទះរបស់គាត់នៅណាំហ្គូដុងដែលជាកន្លែងដាក់អោយធ្វើចក្តាឡីសក្ក ដើម្បីទៅផ្ទេរឈ្មោះរថយន្ដរបស់គាត់។

자가격리 도중 구청을 방문한 베트남 국적 여성이 재판에 넘겨져 벌금형을 선고받았다.

10월 6일, 인천지방법원은 감염병예방법 위반 혐의로 기소된 베트남인 30대 A씨에게 벌금 300만원을 선고했다고 밝혔다.

해외에서 입국한 A씨는 지난 4월 차량 명의 이전을 위해 자가격리 장소인 인천시 남동구 자택을 벗어나 연수구청을 방문한 혐의로 기소됐다.

ប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យច្បាស់លាស់៤០%…ប្រព័ន្ធប្រឡងបន្ទាន់ចាប់ពីខែវិច្ឆិកា

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី យូអឺនហេ និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ បានមានប្រសាសន៍ថា“យើងនឹងជំរុញការពង្រីកការប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យជាក់លាក់ ៤០%”។

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី យូ បាននិយាយបែបនេះថា លោកស្រីនឹងរៀបចំផែនការពង្រឹងភាពយុត្តិធម៌នៃប្រព័ន្ធប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យរដ្ឋាភិបាលនៅរដ្ឋសភា ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី៧ ខែតុលា។

នេះគឺជាការលេចចេញនូងបញ្ហាយុត្តិធម៌ពាក់ពន្ធនិងប្រព័ន្ធទូទៅរបស់សហព័ន្ធនិស្សិត ហើយក្រសួងអប់រំបានបង្ហាញគោលការណ៍ត្រួតពិនិត្យជាថ្មីដោយស្នើអោយពង្រីកប្រព័ន្ធប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យធំៗទាំង១៦ នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល។

ទាក់ទងនឹងការរៀបចំការប្រឡងសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា“យើងនឹងប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាគ្មានការអាក់ខាន” ហើយ“យើងនឹងបញ្ចូលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រឡងបន្ទាន់សម្រាប់ចាប់ពីដើមខែវិច្ឆិកា”។

유은혜(Yoo Eun-hye) 부총리 겸 교육부장관이 “수능 위주 전형을 40%로 확대하는 것을 추진하겠다”고 밝혔다.

10월 7일 국회에서 열린 국정감사 모두발언에서 유 부총리는 대입제도 공정성 강화 방안을 마련하겠다며 이같이 말했다.

이는 학생부종합전형 관련 공정성 문제가 불거지며 교육부가 서울 주요 16개 대학에 수능 위주 전형을 확대할 것을 권고한 방침을 재확인한 셈이다.

12월 3일로 예정된 2021학년도 수능 준비와 관련해서는 “차질없이 하도록 최선의 노력을 다할 것”이라며 “11월 초부터 수능을 위한 비상 운영 체제에 들어가겠다”고 말했다.

គ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាស្ថានមួយក្នុងទីក្រុងអិនឆុនដែលបានលាក់ការងារ និងការចេញចូលត្រូវជាប់ពន្ធនាគា៦ខែ

កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅ ការសម្រេចដាក់ទោសដល់គ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅក្នុងវិទ្យាស្ថានមួយនៅទីក្រុងអីនឆុនល វ័យ២០ឆ្នាំ ដែលបានលាក់បាំងអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យអំពីការងារ និង ការចេញចូលរបស់គាត់ បន្ទាប់ពីគាត់បានឆ្លយមេរោគកូរ៉ូណា១៩ ដោយសារចូលក្លឹបកំសាន្ដមួយនៅអ៊ីថេវ៉ុនក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល។

កាលពីថ្ងៃទី៩ ខែតុលា តុលាការទីក្រុងអឺនឆុន បានកាត់ទោសគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាស្ថានម្នាក់ឱ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល ៦ខែ ពីបទរំលោភលើច្បាប់បង្ការ និង គ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លង។

តុលាការបានកាត់សេចក្តីថា ការនិយាយមិនពិតគឺបណ្តាលឱ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សង្គមយ៉ាងខ្លាំង ហើយបណ្ដាមនុស្សក្នុងសហគមក្នុងតំបន់ក៏ត្រូវធ្លាក់ក្នុងការភ័យខ្លាចដោយសារមេរោគកូរ៉ូណា ១៩ដែរ ។

ទីក្រុងអឺនឆុន គ្រោងនឹងដំណើរការបណ្តឹងទាមទារសំណងនៃការត្រួតពិនិត្យដល់លោក A នៅពេលដែលការជំនុំជម្រះក្តីព្រហ្មទណ្ឌត្រូវបានបញ្ចប់។

ប្រសិនបើរំលោភលើការធ្វើចក្ដាឡីសក្ក ឬធ្វើការសារភាពក្លែងក្លាយក្នុងដំណាក់កាលត្រួតពិនិត្យ នោះនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារក្រោមមួយឆ្នាំ ឬត្រូវពិន័យជាប្រាក់ក្រោម ១០លានវ៉ុន យោងទៅតាមច្បាប់បង្ការជំងឺឆ្លង។

지난 5월 서울 이태원 클럽에 들렀다가 코로나19에 걸린 뒤 방역당국에 직업과 동선을 속인 인천의 20대 학원 강사에게 실형이 선고됐다. 

10월 9일, 인천지방법원은 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 위반 혐의로 구속 기소된 학원 강사 A씨에게 징역 6개월을 선고했다.

법원은 거짓 진술 때문에 사회적으로 큰 손실이 발생했고 지역구성원이 코로나19에 대한 공포에 떨어야 했다고 판단했다.

인천시는 A씨의 형사재판이 마무리되는 대로 A씨에게 방역 비용을 청구하는 소송을 진행할 계획이다. 

자가격리를 위반하거나 검역 단계에서 허위 진술을 할 경우 감염병예방법에 따라 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금형을 받게 된다. 

ផ្ទុះជំងឺគ្រុនជ្រូកអាហ្វ្រិកនៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកក្នុងតំបន់ហ្វាឆុនខេត្តកាំងវ៉ុន

ជំងឺគ្រុនជ្រូកអាហ្វ្រិកបានកើតឡើងនៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកមួយនៅតំបន់ហ្វាឆុនក្នុងខេត្តរកាំងវ៉ុន។

នៅថ្ងៃទី៩ ខែតុលា ទីស្នាក់ការកណ្តាលស៊ើបអង្កតគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺគ្រុនផ្តាសាយជ្រូកអាហ្វ្រិកបានបង្ហាញថា ការពិនិត្យយ៉ាងហ្មត់ចត់លើសំណាកសត្វជ្រូក ដែលមានរោគសញ្ញាសង្ស័យនោះត្រូវបានរកឃើញនៅថ្ងៃទី៨ ដែលបានបង្ហាញពីសញ្ញាវិជ្ជមាន។

ចាប់ពីម៉ោង៥ព្រឹក ថ្ងៃទី៩នេះ រយៈពេល៤៨ម៉ោង ការបញ្ជាផ្អាកបណ្តោះអាសន្នត្រូវបានចេញទៅកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វដូចជា កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកនៅខេត្តក្យ៉ុងហ្គឺ និង ខេត្តកាំងវ៉ុនដូ ហើយសត្វជ្រូកទាំងអស់នៅកសិដ្ឋានខាងលើ និងសត្វជ្រូកកាប់សាច់ចំនួន ១,៥២៥ក្បាល ដែលនៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមចំនួន២នៅចម្ងាយ១០ គីឡូម៉ែត្រពីគ្នានឹងត្រូវយកទៅសំលាប់។

강원도 화천군 소재 양돈농장에서 아프리카돼지열병이 발생했다.

10월 9일, 아프리카돼지열병 중앙사고수습본부는 8일 발견된 의심증상 돼지의 시료를 정밀 검사한 결과 양성 반응이 나왔다고 밝혔다.

9일 오전 5시부터 48시간 동안 경기, 강원도의 돼지농장, 출입차량 등 축산시설에 일시이동중지명령을 발령하고, 해당 농장의 돼지 전부와 인근 10㎞ 내 양돈농장 2곳의 사육돼지 1,525마리를 살처분할 예정이다.

សារគ្រោះមហន្ដរាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន៣៥០០ក្នុងឆ្នាំនេះ…សូម្បីទៀបភ្លឺក៏ផ្ញើ

ដោយសារតែឥទ្ធិពលរីករាលដាលនៃកូរ៉ូណា១៩ ចំនួនសារគ្រោះមហន្តរាយដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ញើ នៅឆ្នាំនេះត្រូវបានគេរកឃើញថា មានចំនួនជិត ៣៥.០០០សារ។

យោងតាមលទ្ធផលនៃការវិភាគស្ថិតិ ពីក្រសួងសាធារណការ សន្តិសុខ និង បណ្ដាញសុវត្ថិភាពគ្រោះមហន្តរាយជាតិតាមរយៈលោក ប៉ាកស៊ូយ៉ុង សមាជិកគណបក្សអំណាចប្រជាជន (PPP) សារគ្រោះមហន្តរាយចំនួន ៣៤,៦៧៩សារ ត្រូវបានផ្ញើពីក្រសួងកណ្តាល និង រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន ចាប់ពីខែមករា ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំនេះ សារចំនួន ១២៦ត្រូវបានផ្ញើជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃ។

សារគ្រោះមហន្តរាយដែលបានផ្ញើច្រើនជាងគេបំផុតនោះ​គឺនៅថ្ងៃទី ២ ខែ កញ្ញា ត្រូវបានផ្ញើរហូតដល់ ៧៨១សារ។

ពីពេលដំបូងនៃវិបត្តិកូរ៉ូណា ១៩ ការត្អូញត្អែរស៊ីវិលដូចជាការបំពុលបរិស្ថានអត្ថបទគឺមានជាប្រចាំទៅលើប្រជាជនអេឡិចត្រូនិក។

ការសំដែងការមិនពេញចិត្តអំពីការបំពុលនៃសារគ្រោះមហន្ដរាយក្នុងមតិសារធារណៈរបស់ពលរដ្ឋបានបន្ដគ្មានទីបញ្ចប់ចាប់តាំងពីដើមដំបូងនៃវិបត្តិមេរោគកូរ៉ូណា១៩មកម្លេះ។

코로나19 확산 영향으로 올해 정부에서 발송한 재난문자가 3만5,000건에 육박한 것으로 나타났다.

국민의힘(People Power Party, PPP) 박수영(Park Sooyoung) 의원이 행정안전부와 국민재난안전포털 통계를 분석한 결과에 따르면 올해 1월에서 9월, 중앙부처와 지자체에서 송출한 재난문자는 3만4,679건으로 하루 평균 126건 발송됐다.

재난문자가 가장 많이 발송된 날은 9월 2일로 781건에 달했다. 

국민신문고(e-people)에는 코로나19 사태 초기부터 ‘재난문자 공해’ 등에 대한 민원이 끊이지 않고 있다.