카테고리: ភាសាខ្មែរ

របៀបប្រើប្រាស់អត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដែលជិតផុតសុពលភាព

aircraft-666832_960_720

ចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅអត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍កូរ៉េ និង អាសុីណានឹងត្រូវផុតសុពលភាព។ គឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍កូរ៉េ និង អាសុីណាបានចាប់ផ្ដើមប្រើសុពលភាពអស់រយៈពេល១០ឆ្នាំ។

មានការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍កៅអីមិនដល់៥%គឺពិបាកក្នុងទិញសំបុត្រយន្ដហោះក៏ពិតមែន ប៉ុន្ដែប្រសិនបើកក់មុនបានលឿននោះ នឹងទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់។ អាចប្រើអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ការតម្លើងថ្នាក់កៅអីអង្គុយ ឬជំនួសប្រាស់បង់អីវ៉ាន់លើសចំណុះ ហើយ ក៏ប្រើប្រាស់បន្ទប់រងចាំរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បានទៀតផង។

សម្រាប់ពត៌មានលម្អិតទៀត សូមចូលទៅកាន់គេហទំពររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដោយផ្ទាល់។

Continue reading “របៀបប្រើប្រាស់អត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដែលជិតផុតសុពលភាព”

មន្រ្ដីការិយាល័យអន្ដោប្រវេសន៍ខេត្តឆាំងវ៉ុន ៦នាក់ រួចផុតពីការកាត់ទោសពីបទ ‘ប្រើអំពើហឹង្សាលើនិស្សិតបរទេស’

anger-1300528_960_720

កាលពីថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាខេត្តឆាំងវ៉ុន សាខាតំបន់ម៉ាសានបានអោយដឹងថា មន្រ្ដីការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ខេត្តឆាំងវ៉ុន ៦នាក់ដែលបានជាប់ទោសដោយសារប្រើអំពើហឹង្សា និង ឃុំឃាំងនិស្សិតបរទេសតាមរយៈការបញ្ជូនទៅត្រួតពិនិត្យអ្នករស់នៅខុសច្បាប់ត្រូវបានកាត់ទោសអោយរួចផុតពីការកាត់ទោស។

រដ្ឋអាជ្ញាបានបង្ហាញថាក្រុមមន្រ្ដីដែលទទួលភារៈកិច្ចចុះត្រួតពិនិត្យ និង ចាប់ អ្នករស់នៅខុសច្បាប់នោះ បានទទួលស្គាល់អំពីការប្រព្រឹត្ដអំពើហឹង្សាលើនិស្សិតបរទេសសញ្ជាតិអ៊ូស្បេកគីស្ថាន(២៤ឆ្នាំ)ដែលបានធ្វើការក្រៅម៉ោងនៅក្នុងរោងចក្រមួយនៅខេត្តក្យ៉ង់ណាំ សង្កាត់ហាំអាន់កាលពីកក្កដាកន្លងទៅ។

រដ្ឋអាជ្ញាបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យលើមន្រ្ដី ៤នាក់ក្នុងចំណោមមន្រ្ដី ៥នាក់ដែលបានប្រើអំពើរហឹង្សាហួសពីការអនុញ្ញាតិនៃច្បាប់ពេលចុះត្រួតពិនិត្យ ក៏ប៉ុន្ដែដោយសារនិស្សិតបរទេសដែលជាជនរងគ្រោះក្នុងពេលចុះត្រួតពិនិត្យបានយល់ព្រមមិនចង់អោយមានការកាត់ទោសនោះ ត្រូវបានលើកលែងអោយរួចផុតពីការកាត់ទោស ហើយមន្រ្ដី ១នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានលើកលែងថាគ្មានទោសដោយសារបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវក្នុងច្បាប់ដែលបានអនុញ្ញាតិ។

សម្រាប់មន្រ្ដីម្នាក់ទៀតដែលបានឃុំឃាំងនិស្សិតបរទេសពេលបញ្ជូនទៅចុះត្រួតពិនិត្យត្រូវបានកាត់ទោយអោយរួចផុតពីការកាត់ទោសដោយសារបានឃុំឃាំងនិងដោះលែងនៅក្នុងកំណត់ច្បាប់ដែលបានអនុញ្ញាតិ។

Continue reading “មន្រ្ដីការិយាល័យអន្ដោប្រវេសន៍ខេត្តឆាំងវ៉ុន ៦នាក់ រួចផុតពីការកាត់ទោសពីបទ ‘ប្រើអំពើហឹង្សាលើនិស្សិតបរទេស’”

គណៈកម្មាធិការជាតិនៃសិទ្ធិមនុស្សបានបោះពុម្ភ ‘សៀវភៅណែនាំការការពារការជួញដូរមនុស្ស’

888

កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆកា គណៈកម្មាធិការជាតិនៃសិទ្ធិមនុស្សបានប្រាប់អោយដឹងថាក្រុមការងារបានបោះពុម្ភសៀវភៅណែនាំការការពារការជួយដូរមនុស្សដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋអំពីការជួញដូរមនុស្ស និង ដើម្បីការពារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយការរើសអ៊ើងចំពោះជនរងគ្រោះជួញដូរមនុស្សពីមុន។

បើយោងតាមទស្សនៈនៃអំពើជួញដូរនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ ខ្លឹមសារស្នូលនៃអំពើជួញដូរមនុស្សគឺ ‘ការគាបសង្កត់’ គឺត្រូវបានរួមបញ្ចូលទាំងការប្រើប្រាស់មនុស្សក្នុងលក្ខណៈគាបសង្កត់ពីជនប្រព្រឹត្តអំពើជួញដូរមនុស្ស ទាញផលប្រយោជន៍ដោយការបង្ខិតបង្ខំនិងគាបសង្កត់អោយធ្វើការដោយមិនអោយថ្លៃឈ្នួលសមរម្យ ឬការគាបសង្កត់ខាងផ្លូវភេទតាមរយៈការបង្ខំជួញដូរផ្លូវភេទជាដើម។

សៀវភៅណែនាំមានណែនាំនូវខ្លឹមសារដូចជា និយមន័យនៃអំពើជួញដូរមនុស្ស ចំណុចពិសេស ផលពិបាក និង សារៈសំខាន់នៃការរើសអ៊ើងជនរងគ្រោះជួញដូរផ្លូវភេទ ការណែនាំអំពីការរើសអ៊ើងជនរងគ្រោះជួញដូរផ្លូវភេទ និង ខ្លឹមសារទាក់ទងអំពីការការពារជនរងគ្រោះជួញដូរមនុស្សជាដើម។ ក្រុមការងារក៏បានបោះពុម្ភនិងចែកចាយសៀវភៅណែនាំជារូបភាពនិងជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីងាយស្រួលអាននិងងាយយល់សម្រាប់ជនអន្ដោប្រវេសន៍ដែលជាមុខសញ្ញាសំខាន់ក្នុងការប្រឈមចំពោះបទឧក្រិដ្ឋជួញដូរមនុស្ស។

Continue reading “គណៈកម្មាធិការជាតិនៃសិទ្ធិមនុស្សបានបោះពុម្ភ ‘សៀវភៅណែនាំការការពារការជួញដូរមនុស្ស’”

ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩កុមារត្រឹមអាយុក្រោម៩ឆ្នាំទាំងអស់នឹងត្រូវផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភទាំងអស់

boys-1149665_960_720

ចាប់ពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ គ្រួសារដែលមានកុមារដែលមានអាយុក្រោម ៩ឆ្នាំទាំងអស់នឹងត្រូវផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភរៀងរាល់ខែចំនួនមួយសែនវ៉ុន។

កាលពីថ្ងៃទី២៨ខែវិច្ឆកា គណៈកម្មាធិការសុខុមាលភាពនិងសង្គមនៃរដ្ឋសភាបានបើកការប្រជុំរួម ហើយបានលើកយោបល់អំពីគម្រោងថវិការបស់ការិយាល័យសុខុមាលភាពនិងសង្គមដែលទាក់ទងជាមួយខ្លឹមសារខាងលើ និងបានប្រគល់គម្រោងនេះទៅការិយាល័យរៀបចំគម្រោងថវិការពិសេស។

សម្រាប់គម្រោងថវិការប្រាក់ឧបត្ថម្ភកុមារនេះមានចំនួនច្រើនជាងគម្រោងដែលបានប្រគល់ដោយរដ្ឋាភិបាលចំនួនប្រាំពាន់លានវ៉ុនដែលស្មើនិង ២កោដិ៤សែន៦២២លានវ៉ុន។

Continue reading “ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩កុមារត្រឹមអាយុក្រោម៩ឆ្នាំទាំងអស់នឹងត្រូវផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភទាំងអស់”

ផ្ដល់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតរុក្ខជាតិដល់ប្រទេសកូរ៉េចំនួន ៥០តោន

fog-3622519_960_720

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានផ្ដល់ថ្នាំការពារសត្វល្អិតជំងឺដើមស្រល់ចំនួន ៥០តោនដើម្បីការសហប្រត្តិបត្តិការការពារជំងឺរុក្ខជាតិរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង។

កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆកា រថយន្តដឹកថ្នាំការពារសត្វល្អិតចំនួន៧គ្រឿងបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកកាត់តាមខ្សែព្រុំដែនប្រទេសទាំងពីរឈ្ពោះទៅខេត្តគេសុង។

ការិយាល័យបង្រួបបង្រួមតំណាងប្រទេសទាំងពីរបានបំភ្លឺថា “ប្រភេទថ្នាំដែលទទួលបាននោះពុំមែនជាថ្នាំដែលផ្ដល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេ។

Continue reading “ផ្ដល់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតរុក្ខជាតិដល់ប្រទេសកូរ៉េចំនួន ៥០តោន”

កម្ទេចធូលីកាន់តែគ្រោះថ្នាក់នៅរដូវរងារ

halo-1455269_960_720

នៅរដូវរងារកម្ទេចធូលីកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ជាងនៅរដូវផ្ការីកទៅទៀត។ គឺដោយសារតែនៅពេលរដូវត្រជាក់ខ្យល់ពុំសូវបក់ខ្លាំងដូច្នេះវាបណ្ដាលអោយកម្រិតនៃកម្ទេចធូលីកើនឡើងខ្ពស់។

ហើយដោយសារតែកម្ទេចធូលីនេះជាមូលហេតុនាំអោយមានការប៉ះពាល់ផ្នែកផ្សេងៗដូចជា ប្រព័ន្ធឈាមក្នុងបេះដូង ប្រព័ន្ធឈាមទាក់ទងក្នុងខួរក្បាល និងប្រព័ន្ធជំងឺផ្លូវដង្ហើមជាដើម ដូច្នេះទាមទារអោយពង្រឹងប្រព័ន្ធសមនិងជំងឺជាដាច់ខាត។ ទោះបីជាត្រជាក់ក៏ដោយក៏ត្រូវតែលៃរក់ពេលសម្រាកនិងពេលហាត់ប្រាណអោយបានទៀងទាត់ដែរ។

Continue reading “កម្ទេចធូលីកាន់តែគ្រោះថ្នាក់នៅរដូវរងារ”

មាន២០,០០០វ៉ុន មិនអាចទិញមាន់មួយក្បាលហូបបានទេ

fried-chicken-690039_960_720

កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆកា ក្រុមហ៊ុនចែកចាយសិទ្ធិលក់ដូរ  BBQ ខ្នាតធំបានដំឡើងថ្លៃមាន់រហូតដល់ ២០,០០០វ៉ុន។

ក្រោយពេលប្រកាសដំឡើងថ្លៃកាលពីឆ្នាំមុន គឺមានរយៈពេល ១ឆ្នាំកន្លះដោយសារតែមានការស្រាវជ្រាវពីរដ្ឋាភិបាល។

សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបានលើកឡើងថា ការដំឡើងថ្លៃនេះគឺដោយសារការទាមទាររបស់ប្រធានតំណាងហាងលក់ ប៉ុន្ដែនៅពេលដែលបានដឹងអំពីការលុបចោលនៃការចង់ដំឡើងថ្លៃចែកចាយប្រភពដើមរបស់ក្រុមហ៊ុនអោយតំណាងហាងលក់នោះ ធ្វើអោយមានការតវ៉ាមិនតិចទេពីប្រធានតំណាងហាងលក់។ អ្នកទិញមាន់មកបរិភោគមិនទទួលយកបាននូវតម្លៃមួយក្បាលដែលឡើងរហូតដល់ ២០,០០០វ៉ុនបើបូករួមជាមួយថ្លៃដឹកជញ្ជូន ៥,០០០វ៉ុននោះ។

Continue reading “មាន២០,០០០វ៉ុន មិនអាចទិញមាន់មួយក្បាលហូបបានទេ”