카테고리: Монгол

Гадаадын ажилчдын тоо хорин мянган хүнээр буурчээ

Гадаадын ажилд орсон иргэний тоо нэг жилийн дотор 20 сая хүнээр буурчээ. Арванхоёрдугаар сарын 19-ны Статистикийн төв газрын мэдээлснээр 2019 оны тавдугаар сарын байдлаар гадаадын ажилд орсон иргэний тоо 863 мянган хүн байсан бөгөөд өнгөрсөн жилийн энэ үеийнхтэй харьцуулбал 21,000 хүнээр буурсан ажиллаж буй тоо ч 65,3 хувь буюу 2.7 пойнт багасчээ. Цалингийн доод хэмжээ нэмэгдсэн зэргийн нөлөөгөөр 2 сая воноос дээш цалинтай гадаад иргэний тоо өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад 5,5 пойнт нэмэгдсэн буюу 67,6 хувь байна. Үйлдвэрлэлийн ослын даатгалд элссэн гадаад иргэний тоо өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад 2,6 пойнт өссөн буюу 65 хувьтай байна.

<이주민 취업자 2만명 감소> 이주민 취업자가 1년 새 2만명 넘게 감소했다. 12월 19일 통계청에 따르면 2019년 5월 기준 이주민 취업자는 86만 3,000명으로 지난해 같은 시점 대비 2만 1,000명 줄었고, 고용률도 65.3%로 2.7%포인트 하락했다. 최저임금 인상 등의 영향으로 월급이 200만원 이상인 외국인 취업자 비율은 1년 전에 비해 5.5%포인트 오른 67.6%였다. 산재보험에 가입한 이주민 비율은 전년 대비 2.6%포인트 상승한 65%였다.

Оны эцсээр Солонгос улсын хилээр орж ирж байгаа мал хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн шалгалтыг чангатгана

Газар тариалан мал хөдөө аж ахуйн яам(MAFRA, Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)-наас гадаадын жуулчид нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан оны эцсээр Африкийн гахайн мялзан өвчин дэлгэрэх байдлыг таслан зогсоохын тулд арванхоёрдугаар сарын 23-ны өдрөөс эхлэн 2020 оны нэгдүгээр сарын 31-ны өдрийг хүртэл өндөржуулсэн хяналт шалгалт тавихнээ. Тус яамнаас Африкийн мялзан өвчин гарсан улс орнуудаар дамжин ирж буй бүх ачаа тээшийг рентгэнээр шалган шаардлагатай тохиолдолд ачаа тээшийг задалж үзэх юм байна. Тус өвчин гарсан улс орноос гахайн мах түүний бүтээгдэхүүн оруулж ирж байгаад баригдвал нэг удаа 5 сая вон, хоёрдахь удаа 7,5 сая вон, гуравдахь удаа бол 10 сая воны торгууль тус тус төлөх юм.

<연말연시 축산물 불법반입 검색 강화> 농림축산식품부(MAFRA, Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)는 해외여행객이 증가하는 연말연시를 맞아 아프리카돼지열병 확산 차단을 위해 12월 23일부터 2020년 1월 31일까지 집중 검역을 실시한다. 농식품부는 아프리카돼지열병 발생국이 포함된 노선을 대상으로 모든 수화물에 엑스레이 검사 실시와 필요시 화물을 개봉하는 검사도 실시한다. 아프리카돼지열병 발생국에서 돼지고기 제품을 몰래 들여오다 적발되면 1회 500만원, 2회 750만원, 3회엔 1,000만원의 과태료를 내야 한다.

2020 оны 3-р сараас эхлэн нисэх онгоцны буудлын буух танхимын татваргүй барааны дэлгүүрт тамхи худалдаална

2020 оны гуравдугаар сараас эхлэн Инчоны нисэх онгоцны буудлын татваргүй барааны дэлгүүрээс хүний нэг хайрцаг тамхи худалдаж авах боломжтой болохнээ. Арванхоёрдугаар сарын 26-ны өдрийн Солонгосын Засгийн газрын мэдэгдэлд ‘Буух танхимын татваргүй барааны дэлгүүрүүдийн үнэлэлт дүгнэлт болон түүний үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх төлөвлөгөө’- нөөс харвал Инчон нисэх онгоцны буудал болон Олон улсын онгоцны буудлууд мөн усан боомтуудын буух танхимуудад татваргүй барааны дэлгүүр байгуулах боломжтой болжээ.

<2020년 3월부터 입국장 면세점도 담배 판매> 2020년 3월부터 인천공항 입국장 면세점에서도 1인당 한 보루까지 담배를 살 수 있게 된다. 12월 26일 한국 정부가 발표한 ‘입국장 면세점 평가결과 및 내실화 추진계획’을 보면, 인천공항 외 국제공항과 항만에도 입국장 면세점을 설치할 수 있게 된다.

Дэү Группийн захирал асан Ким Ү Жүн тэнгэрт хальжээ

12-р сарын 9-ний өдөр Ким Ү Жүн Дэү Группийн захирал асан 83 насандаа тэнгэрт хальжээ. Тэрээр БНСУ-ын бахархал болсон урдаа барьдаг захиралуудын нэг байсан бөгөөд гадаадын зах зээлд маш хурдтай бөгөөд амжилттай түрэн орж Дэү компанийн үлгэр домгийг бий болгоход гол үрэг роль гүйцэтгэсэн билээ. Тэрээр 31 насандаа Дэү компанийг байгуулсан бөгөөд усан онгоцны болон аж үйлдвэр, автомашин үйлдвэрлэл явуулж эхэлснээр хөрөнгийн хэмжээгээрээ Хьюндэйгийн дараа улсдаа хоёрдугаарт жагсдаг группийг удирдан жолоодож байлаа. 1999 оны IMF-ийн улмаас групп нь задарч, Ким захирал санхүүгийн асуудлаар хэрэг ял авч хоригдож байгаад 2008 онд өршөөлөөр суллагдсэн байна. Түүний дараа бие муудах хүртлээ буюу өнгөрсөн жилийн дунд хүртэл Вьетнам зэрэг Зүүн Өмнөд Азиар ирж очингоо Глобал залуу удирдагчдыг бэлтгэх ажилд хүч чармайлтаа гарган ирсэн билээ. Түүнийг 12- ны өдөр Чүннам Тэан сумын ойролцоо нутаглуулжээ. <김우중 전 대우그룹 회장 별세> 12월 9일, 김우중 전 대우그룹 회장이 향년 83세로 별세했다. 김 전 회장은 한국의 대표적인 1세대 기업인으로, 해외시장 개척을 통한 초고속 성장으로 이른바 ‘대우 신화’를 만들어냈던 주역이다. 그는 31세에 대우실업을 설립을 시작으로 조선, 중공업, 자동차를 아우르는 대우그룹을 자산규모 기준으로 현대에 이어 국내 2위 그룹사로 일궈냈다. 1999년 IMF 사태로 그룹은 해체됐고, 김 전 회장은 분식회계 주도 혐의로 복역하다가 2008년 특별사면을 받았다. 이후 그는 건강이 악화하기 전인 지난해 중순까지 베트남 등 동남아를 오가면서 글로벌 청년 사업가 양성에 열정을 쏟았다. 김 전 회장은 12일 충남 태안군 소재 선영에 묻혔다.

Шинэхэн арван хосын дөрөв нь ‘Хүүхэдгүй амьдарна’

Шинээр гэр бүл болсон арван хосын дөрөв нь хүүхэдгүй амьдарч байгаа тоо гарчээ. 12-р сарын 12-ны өдрийн Статистикийн төв газрын мэдээллээр өнгөрсөн жилийн арваннэгдүгээр сарын байдлаар гэр бүл болоод таван хүртэлх жил болсон нийт гэр бүл дунд хүүхэдгүй гэр бүлийн тоо 40,2 хувь байгаа бөгөөд энэ тоо нь өнгөрсөн жилтэйгээ харьцуулахад 2,6 хувь нэмэгдсэн байна. Хоёулаа ажил хөдөлмөр эрхэлдэг гэр бүлээс илүүтэй аль нэг нь ажил хөдөлмөр эрхэлдэг гэр бүл, өөрийн гэсэн орон байртай гэр бүлээс илүүтэй байхгүй гэр бүлийн дундаж төрөлтийн тоо илүү байгаагаар гарчээ. Түүнчлэн шинэхэн хосын дунд 85,1 хувь нь санхүүгийн зээл авсан гэсэн тооцоо байгаа бөгөөд энэ нь 1,8 пойнт нэмэгдсэн, зээлийн мөнгөний үлдэгдэл дунджаар 100 сая вон буюу 11,1 хувиар өссөн байна. <신혼부부 10쌍 중 4쌍 ‘아이 없이 산다’> 신혼부부 10쌍 가운데 4쌍가량은 자녀가 없는 것으로 나타났다. 12월 12일, 통계청에 따르면 지난해 11월 기준으로 결혼한 지 5년이 안 된 신혼부부 중 자녀가 없는 부부의 비중은 40.2%로 1년 전보다 2.6% 포인트 높아졌다. 맞벌이보다 외벌이 부부가, 집을 가진 부부가 무주택인 부부보다 평균 출생아 수가 많은 것으로 집계됐다. 또 금융권 대출을 받은 신혼부부 비중은 전체의 85.1%로 1.8% 포인트 높아졌고, 신혼부부의 대출 잔액 중앙값은 1억원으로 11.1% 늘었다.

Даатгалын хөнгөлөлтөд хамрагддаггүй эмчилгээний төлбөрийн хэмжээг нээлттэй болгох бүлгийн тоо 340-өөс 564 болж хүрээгээ тэлэн

Эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлтөд хамрагдах боломжгүй, өвчтөн бүх зардлаа өөрөө хариуцах эмчилгээний төлбөрийн хэмжээг нээлттэй болгох бүлгийн тоо одоогийн байдлаар 340 бүлгээс 564 болжээ. Арванхоёрдугаар сарын 13-ны өдөр Эрүүл мэнд халамжийн яамнаас дараах агуулгаар мэдэгдэл хийжээ. Үүнд, ‘Хөнгөлөлтөд хамрагдахгүй эмчилгээний төлбөрийн хэмжээг нээлттэй болгохтой холбоотой‘ зарим нэг өөрчлөлт оруулсан тухай урьдчилан мэдэгдэж 21-ний өдрийг хүртэл санал хүсэлт авсаны дараа шууд хэрэгжүүлж эхлэхээр болжээ. Одоогийн байдлаар ЭХО, MRI, вакцины төлбөр нийтэд нээлттэй байгаа бөгөөд цаашдаа дуран, мэдрэлийн гаралтай шинжилгээ зэргийн үнийг ч мөн нээлттэй болгох хэрэгтэй байна. <비급여진료비 공개대상 340개→564개로 확대> 건강보험 적용이 안돼 환자가 전액 부담하는 비급여진료비 항목 공개대상이 현행 340개에서 564개로 대폭 확대된다. 12월 13일, 보건복지부는 이같은 내용의 ‘비급여 진료비용 공개에 관한 기준 고시’ 일부개정안을 행정 예고하고 21일까지 의견 수렴을 거쳐 곧바로 시행에 들어간다고 밝혔다. 현재는 초음파, MRI, 예방접종료 등의 비용만 공개되고 있지만 앞으로는 기관지 내시경 초음파, 자율신경계검사 등의 비용도 공개해야 한다.

Гадаадын ажилчинд ‘4 сая воны гараар хийсэн хуурамч мөнгө олгож’

Гадаад ажилчинд купон хэлбэрийн ‘хуурамч мөнгө’ өгөн ажил хийлгэж байсан ажил зуучлах газрын захирал илчлэгдэн тухайн орон нутгийн хөдөлмөрийн яамнаас тус хэргийн талаар шалгаж байна. Арванхоёрдугаар сарын 11-ны өдөр Тэгү дэх Хөдөлмөрийн яамны харьяа Кёнбуг Ёнчонд ажиллах эрхгүй гадаад ажилчдыг газар тариалангийн ажилд зуучлан оруулж цаасан дээр мөнгөн дүн бичсэн хуурамч мөнгөөр цалинг олгож байсан үйлдэлд хөдөлмөрийн хууль зөрчсөн хэргээр тус ажилд зуучлах газрын даргыг шалгаж байгаа талаар мэдэгджээ. Түүнийг өнгөрсөн жилээс эхлэн саяхныг хүртэл тухайн орон нутгийн сонгино, сармис, чинжүүний тариалангийн талбайд ажиллаж ирсэн 50 орчим насны Вьетнам гэр бүлийн хоёр хүний цалин 15 сая орчим воныг олгоогүй, тэднээс гадна Вьетнам хоёр ажилчин 15 сая орчим воны цалингаа авч чадаагүй хэмээн хөдөлмөрийн яаманд өргөдөл гаргасантай холбогдуулан шалгагдаж байна. Гадаад ажилчдын хүний эрх болон хөдөлмөрлөх эрхийг хамгаалдаг байгууллага болох ‘Тэгү Кёнбуг дахь иргэдийн нийгэмлэг’- ээс тухайн газрын дарга өнгөрсөн жилээс эхлэн гадаад ажилчдад бэлэн мөнгөний оронд хийсэн хуурамч мөнгө олгож байсан. Гадаадын ажилчид цалингаа өгөхийг шаардсаны хариуд тухайн газрын дарга ‘Хэрвээ цагдаад мэдэгдвэл баривчлагдана. Торгууль төлнө. Шоронд ч орж магадгүй’ гэж айлган сүрдүүлсэн тухай мэдэгджээ. Тус иргэдийн нийгэмлэгээс Өнгөрсөн хоёр жилийн хугацаанд тухайн байгууллагаас ажилд гаргаж байсан гадаад ажилчдын тоо 200-д хүрэх бөгөөд олон арван гадаад ажилчин нэг хүний 1 саяас 30 сая хүртэлх нийтдээ 300- 400 сая орчим воны цалингаа авч чадаагүй байх хэмээн таамаглаж байна.

<이주노동자에게 ‘가짜 돈’ 4억 체불> 이주노동자에게 쿠폰 형태의 ‘가짜 돈’을 주며 일을 시켜온 용역업체 대표가 고발 조치돼 노동당국이 사실 확인에 나섰다. 12월 11일, 대구지방고용노동청은 경북 영천에서 취업비자가 없는 외국인들을 농장에 취업시킨 뒤 종이에 금액을 적은 가짜 돈을 주는 등의 방식으로 임금을 체불한 혐의(근로기준법 위반)로 파견용역업체 대표를 조사 중이라고 밝혔다. 이들은 지난해부터 최근까지 영천지역 양파•마늘•고추 농가 등지에서 일해온 베트남 출신 50대 부부의 임금 1500여만원을 지급하지 않은 혐의를 받고 있고, 또 다른 베트남 이주노동자 2명이 약 1500만원의 임금을 받지 못했다며 진정을 낸 건에 대해서도 조사를 받고 있다. 시민단체인 ‘이주노동자 인권•노동권 실현을 위한 대구경북지역 연대회의’에 따르면 해당 용역업체 대표는 지난해부터 이주노동자에게 현금 대신 임의로 만든 가짜 돈을 일당으로 줬다. 이주노동자들은 임금을 받기 위해 업체 대표에게 하소연하는 과정에서 “만약 신고하면 (경찰에) 잡혀갈 수도 있다. 벌금도 내야 하고 감옥에도 갈 수 있다”면서 협박을 받기도 했다. 연대회의 측은 지난 2년 동안 해당 업체에 소속된 이주노동자 파견 인력이 약 200명이었던 점을 비춰볼 때, 수십 명의 노동자가 1인당 100만~3000만원까지, 모두 3억~4억원가량의 임금을 받지 못한 것으로 추정하고 있다.