카테고리: Монгол

Солонгос өрхийн өр зээл болон түүний өсөлт дэлхийд хоёрдугаарт

Солонгосын ДНБ-тэй харьцуулахад өрхийн өр зээлийн өсөлт түүний хурд дэлхийд хоёрдугаарт явж байна.

Bank for International Settlements, BIS-ы тайлбарласнаар өнгөрсөн жилийн хоёрдугаар хагаст Солонгосын ДНБ-тэй харьцуулсан өрхийн өр зээлийн харьцаа 96 хувьтай байгаа бөгөөд дэлхийн 43 улсын долоодугаарт байгаа бөгөөд түүний өсөлтөөрөө ч дээгүүр байр эзэлж байна.

Солонгосын засгийн газраас зээл олгох нөхцөл журмыг чангатгах зэрэг арга хэмжээ ихээхэн авсаны дүнд буурч байгаа хэрнээ л бусад улс орнуудтай харьцуулахад өндөр хэвээр байна.

<국제결제은행 “한국 가계빚 증가속도 세계 2위”>

한국의 국내총생산(GDP) 대비 가계부채 증가속도는 세계 2위 수준인 것으로 나타났다.

국제결제은행(Bank for International Settlements, BIS)에 따르면 지난해 2분기 말 한국의 GDP 대비 가계부채 비율은 96%로 43개 국가 가운데 7위였다. 가계부채 비율 상승 속도는 한국이 최상위권이었다.

한국 정부가 대출 심사를 강화하는 등 관련 규제를 쏟아냄에 따라 상승 속도가 둔화했음에도 불구하고 다른 나라들에 비해서는 여전히 빨랐다.

Камбож улсад сайн дурын ажил хийж явсан хоёр Солонгос оюутан нас баржээ

Камбож улс руу сайн дурын ажил хийхээр явсан хоёр оюутан гэдэсний өвдөлтөөр шаналж байгаад нас баржээ.

Нэгдүгээр сарын 10-ны өдөр, KONYANG UNIVERSITY–ийн Камбож улсын Пномпень хотод сайн дурын ажил хийж байсан эмнэлгийн инженерийн сургуулийн 2-р курсын хоёр эмэгтэй оюутан гэдэс нь хүчтэй өвдсөний улмаас эмнэлэгт эмчилгээ хийлгэж байгаад нас баржээ.

Одоог хүртэлх мэдээллээр уушгины хатгалгаа болон цус алдалтаас үүдэлтэй шоконд орсоны улмаас зүрх нь зогссон байна.

Тус сургуулийн гадаадад сайн дурын ажил хийх баг өнгөрсөн зургааны өдөр Камбож улсын Пномпень хотыг зорьжээ. Сургуулийн зүгээс тус улсад байгаа оюутнууд аюулгүй, хурдан буцаж ирэхүйц арга хэмжээ авч байгаа бөгөөд 12-ны өдрөөс эхлэн ээлж дарааллаар буцаж ирэх талаар мэдээлжээ.

<캄보디아서 봉사활동 한국 대학생 2명 숨져>

캄보디아로 봉사활동을 떠난 한국 대학생 2명이 복통을 호소하다가 숨졌다.

1월 10일, 건양대학교(KONYANG UNIVERSITY)는 캄보디아 프놈펜에서 봉사활동을 하던 의료공과대학 소속 2학년 여학생 2명이 복통 등을 호소해 병원 치료를 받던 중 숨졌다고 밝혔다.

현재까지 확인된 사인은 폐렴 및 패혈 쇼크에 의한 심정지다.

건양대 해외봉사단은 지난 6일 봉사활동을 위해 캄보디아 프놈펜으로 출국했다.

대학 측은 현지에 있는 학생들이 안전하고 빨리 귀국할 수 있도록 조치할 방침이며, 이르면 12일부터 순차적으로 귀국할 것으로 알려졌다.

Сувонд оршин суудаг гадаад иргэд ‘Ажлын байраар хангах’ үйлчилгээ хамгийн ихээр хүсэж байгаагаар гарчээ

Кёнги аймгийн Сувон хотод оршин суудаг гадаад иргэдэд ажлын байрны дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ хамгийн их эрэлттэй байгаагаар гарчээ.

1-р сарын 3-ны өдөр, Сувон хот болон Кенин орон нутгийн статистикийн газрын ‘2018 онд Суван хотод оршин суудаг гадаад иргэдийн бодит байдал болон ажлын байрны талаарх судалгаа’-ны тайлангаас харвал ‘төр захиргааны байгууллагын зүгээс хэрэгтэй дэмжлэг үйлчилгээний талаарх асуултанд ‘ажлын байраар хангах’ (50.7%) хамгийн их байжээ.

Түүний дараагаар эрүүл мэнд, эмчилгээ (41.6%), орон сууцны дэмжлэг (31.8%), өдөр тутмын амьдрал дэмжих (23.7%), хүүхдийн цэцэрлэг сургууль (16.8%) зэрэг дэмжлэг хэрэгтэй байгаагаар гарчээ.

경기 수원시에 거주하는 이주민들은 일자리 지원을 가장 많이 원하는 것으로 나타났다.

1월 3일, 수원시와 경인지방통계청의 ‘2018 수원시 외국인 체류실태 및 고용조사’ 결과에 따르면 ‘수원시에서 외국인을 위해 지원할 필요가 있는 행정서비스’에 대한 질문에 일자리 지원(50.7%)을 가장 많이 꼽았다.

이어 보건 의료(41.6%), 주거 관련 지원(31.8%), 생활 지원(23.7%), 자녀 보육·교육(16.8%) 등 순이었다.

Гадаад иргэдэд зориулсан үнэгүй эмчилгээ

БНСУ-ын нутаг дэвсгэрт байгаа Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төв зэрэгт гадаад иргэдэд зориулсан үнэгүй эмчилгээ явуулна.

Гадаад эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах төв болон Ихуа эмэгтэйчүүдийн их сургуулийн дэргэдэх Дарагбан холбооноос 1/26-1/27-ны 2 өдрийн турш гадаад иргэдэд зориулсан үнэгүй шүдний эмчилгээ үзүүлнэ. Хамрагдахыг хүссэн хүмүүс 1/10-ны хүртэл эрхийг хамгаалах төвд хүсэлт гаргах хэрэгтэй.

Агсаны олон соёлт гэр бүлийг дэмжих газраас Данвон эрүүл мэндийн газрын Вонгүг эрүүл мэндийн төвд гадаад иргэд болон тухайн харьяалалын иргэдэд зориулсан үнэгүй эмчилгээ үйлчилгээ хэрэгжүүлж эхэлнэ.

Соннам хотын Гадаад иргэдийн халамжийн төвд 1-р сарын Ням гариг бүрт гадаад иргэдэд зориулан үнэгүй уламжлалт эмчилгээ болон дотор, шүдний эмчилгээ үзүүлнэ.

Мөн Кимпоүри эмнэлэг болон You are friend NGO -гаас 1/6, 13, 20-ны өдрүүдэд Кимпоүри эмнэлгийн 1 давхарын зөвлөгөө өгөх өрөөнд олон соёлт гэр бүл болон гадаадын ажилчид, гадаад оюутнуудад ханиадны эсрэг вакцинд үнэгүй хамруулах сайн дурын ажил зохион байгуулна.


전국 다문화가정지원센터 등이 이주민을 위한 무료 진료서비스를 진행한다.

한국이주여성인권센터와 이화여대 다락방전도협회는 1월 26~27일 이틀간 이화여대 다락방전도협회 1층 애찬실에서 ‘이주민을 위한 무료 치과 진료서비스’를 진행한다. 희망자는 1월 10일까지 인권센터로 신청해야 한다.

안산시다문화지원본부는 단원보건소 원곡보건지소에서 외국인과 지역주민을 대상으로 무료 보건의료서비스 사업을 시행한다.

성남시외국인주민복지지원센터는 1월 매주 일요일마다 이주민을 대상으로 무료 한방과 내과, 치과 진료를 지원한다.

사단법인 유어프렌즈와 김포우리병원은 1월 6일과 13일, 20일 김포우리병원 1층 상담실에서 다문화가정과 이주노동자, 외국인 학생을 대상으로 독감 백신을 무료로 접종하는 봉사활동을 진행한다.

2019 оноос өөрчлөгдөх зүйл

2019 онд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ энэ жилиэй харьцуулахад 10.9 хувиар нэмэгдэж цагийн 8,350 вон, сарын 1,740,000 вон гарантай болно. Байнгын, түр, цагийн зэрэг хөдөлмөрийн гэрээний нөхцөлөөс хамаарахгүй бүх ажилтанд ижил үйлчилнэ.

Үл хөдлөх хөрөнгийн нэгдсэн татвар нэмэгдэж анх удаа орон сууц авч байгаа залуу гэр бүлийн хувьд үл хөдлөх хөрөнгийн татварын тал хувийг л төлөхөд болохнээ.

Хүүхдийн халамжууд нэмэгдэж 6 хүртэл насны хүүхдүүдэд сард 100 мянган вон, ирэх жилийн 9-р сараас эхлэн сургуулийн өмнөх нас хүртэл хүүхдүүдэд олгож эхэлнэ.

Ой хүрээгүй хүүхдийг эмчилгээний төлбөрийн талаас илүү хувь чөлөөлөгдөн, хагас өнчин хүүхдээ өсгөхөд өгдөг тэтгэмж авагчдын хүрээг тэлнэ.

Ажил хөдөлмөр эрхэлдэг бага орлоготой давхаргын өрхийн нөхцлийг зөөлрүүлэн хүрээг өргөсгөн тэтгэмжийг мөнгө 300 мянга болж нэмэгдэхнээ.

4-р сараас эхлэн бага орлоготой /20 хувь/ ахмад настангуудад олгодог тэтгэврийн мөнгө 300 мянгаар нэмэгдэж байна.

<2019년부터 달라지는 것들은?>

2019년 최저임금은 올해보다 10.9% 오른 시간당 8,350원, 월 급여로는 174만원이 좀 넘는다. 상용직과 임시직, 일용직과 시간제 등 고용 형태와 국적에 관계 없이 모든 근로자에게 적용된다.

종합부동산세는 세율이 오르고, 처음 집을 사는 신혼부부는 취득세를 절반만 내면 된다.

아동 복지혜택은 늘어나, 만 6세 미만 전 어린이에게 월 10만원 아동수당이 지급되고 내년 9월부터는 취학 전까지로 확대된다.

1살 미만 영아가 진료를 받을 때 내는 본인 부담금은 절반 이상 줄고, 한부모 가정에 지급되는 양육비는 대상과 금액이 늘어난다.

일하는 저소득층 대상 근로장려금은 요건이 완화돼 지급 대상이 확대되고 금액도 늘어 300만원까지 받을 수 있게 된다.

4월부터는 소득 하위 20% 노인에게 지급되는 기초연금이 30만원으로 인상된다. i

Хоёр Солонгосыг холбосон төмөр замын төслийн нээлт Панмүнжомд

12-р сарын 26-ны өдөр, Умард Солонгосын Кесон дахь Панмүнжомд хоёр Солонгосыг холбох төмөр замын төслийн нээлтийн үйл ажиллагаа боллоо.

Хоёр солонгосын болон Хятад, Орос, Монгол зэрэг гадаадын хүндтэй зочид төлөөлөгчдийг суулгасан тусгай галт тэрэг өглөөний 06.45-д Сөүл буудлаас хөдөлж 9.00 цагийн орчимд Панмүнжомд очно.

Энэхүү нээлт нь хоёр солонгос улс галт тэрэг, автозамаар холбогдох түүнийг бодитоор хэрэгжүүлэх анхны алхам бөгөөд дэлхий нийтээрээ Умард Солонгосын тогтолцоонд эргэлзэн  төсөл бодитоор эхлэх хүртэл багагүй хугацаа хэрэгтэй гэж харж байна.

<남북 철도ㆍ도로 착공식 판문역에서 개최>

12월 26일, 북한 개성 판문역(Panmun Station)에서 남북 철도·도로 연결 및 현대화 착공식이 열렸다.

남한 대표단과 중국, 러시아, 몽골 등의 외빈들을 태운 특별열차는 오전 6시45분쯤 서울역을 떠나 9시쯤 행사장소인 개성 판문역에 도착했다.

이번 착공식이 남북 철도·도로 연결 및 현대화를 위한 첫걸음이지만, 북한에 대한 국제사회의 제재가 엄중한 상황이라 실제 공사가 이뤄지기까지는 적지 않은 시간이 걸릴 것으로 보인다. ��

Эрүүл мэндийн даатгалд 6 сараас дээш оршин суусан тохиолдолд л хамрагдах боломжтой

Эрүүл мэндийн яамнаас Гадаад иргэн, Гадаадад амьдардаг өөрийн улсын иргэдийг тус улсын орон нутгийн эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдахын тулд тус улсад багадаа 3 сараас дээш оршин суусан байх нөхцөл тавьж байсныг 6 сар болгон өөрчилж, 12-р сарын 18-ны өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх тухай мэдээлэв.

Тус улсад ирсэнээс хойш 6 сарын болсон ч 30-аас дээш өдөр нь гадаадад байсан тохиолдолд дахин орж ирээд 6 сар болсоны дараа орон нутгийн даатгалд хамрагдах, даатгалд хамрагдсаны дараа 30-аас дээш өдөр гадаадад байх тохиолдолд даатгал хүчингүй болно.

Гэр бүлийн хүн болон насанд хүрээгүй хүүхдийг л тухайн гэр бүлийн гишүүнээр хүлээн зөвшөөрч даатгалд хамруулах бөгөөд гэр бүл мөн болохыг батлах гадаад хэл дээрх материалыг тухайн улсын Гадаад хэргийн яамны баталгаажуулсан баримт/Apostille/ зэргийг л хүлээн зөвшөөрнө.

 2018 оны 12-р сарын 18-ний өдрөөс өмнө тус улсад ирсэн тохиолдолд урьдынхтай адил хилээр орж ирсэнээс хойш 3 сарын дараа эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах юм байна.

<외국인 6개월 이상 한국 내 체류해야 건강보험 가입 가능>

보건복지부는 외국인 및 재외국민의 건강보험 지역 가입을 위한 최소 체류기간을 3개월에서 6개월로 연장하는 안이 12월 18일부터 시행된다고 밝혔다.

입국 후 6개월 동안 연속 30일을 초과하여 국외에 체류하는 경우에는 재입국일부터 다시 6개월이 경과해야 지역 가입이 가능하며, 가입 후 연속하여 30일 이상 출국 시에는 자격이 상실된다.

배우자 및 미성년 자녀까지만 동일 세대로 가입이 가능하며, 가족관계 증빙서류 등 해외에서 발행된 문서는 해당국 외교부나 아포스티유(Apostille) 확인 기관에서 발급한 서류만 인정된다.

시행일인 2018년 12월 18일 이전에 입국한 경우에는 이전처럼 최근 입국일로부터 3개월이 되는 날부터 건강보험 가입이 가능하다.