카테고리: Монгол

Оноот системийн Гадаадын шилдэг боловсон хүчний ангилалын зааварчилгаанд өөрчлөлт

Тус улсын Хууль зүйн яам 2020 оны нэгдүгээр сарын 2-ны өдрөөс эхлэн Оноот системийн мэргэжлийн боловсон хүчний ангилал(F-2-7)-аар оршин сууж буй гадаад иргэд оршин суух хугацаагаа сунгах болон ангилалаа өөрчлөх хүсэлт гаргахад гэр бүлийн гишүүдэд тавих нөхцөлд өөрчлөлт оруулахаар болжээ.

Урьд нь оршин суух ангилалаа өөрчлөхөд гэр бүлийн хүн болон насанд хүрээгүй хүүхдэд тавигдах тусгай нөхцөл байгаагүй ба ирэх оноос оршин суух ангилалаа өөрчлөх хүсэлт гаргагчийн орлогыг Солонгосын банкнаас зарласан нэг хүнд ноогдох GNI -нээс өндөр байх шаардлага тавих юм байна. Орлогын нөхцлийг хангаж чадахгүй бол гэр бүлийн гишүүдэд гэр бүлийн ангилалын виз (F-1-12) олгогдохнээ.

Оршин суух хугацааг сунгах нөхцөлд ч өөрчлөлт оруулж оршин суух зөвшөөрлийн хугацааг орлого болон нийт онооноос хамаарч 1 жилээс дээд тал нь 5 жил хүртэл олгох бөгөөд оноот нөхцлийн шаардлага хангаж буй эсэх, гэр бүлийн гишүүд хүсэлт гаргахдаа тодорхой нөхцлийг хангасан эсэхийг дахин хянахаар болж байгаа юм байна.


Тус өөрчлөлт хэрэгжиж эхлэхээс өмнө F-2-7 ангилалтай гадаад иргэд оршин суух хугацааг сунгах, ангилалаа өөрчлөх хүсэлт гаргахад өмнөх нөхцлийн дагуу хянаж шийдвэрлэх юм байна.

<점수제에 의한 우수 전문인력(F-2-7) 지침 개정>

법무부는 2020년 1월 2일부로 점수제에 의한 우수 전문인력(F-2-7) 체류기간 연장 기준과 거주 변경 신청 시 가족 동반 신청 요건을 개정한다. 

기존에는 거주 자격 변경신청 당시 동반 배우자나 미성년의 자녀 동반 신청에 큰 제약이 없었으나, 내년부터는 거주자격 변경 신청자의 소득이 한국은행 고시 1인당 GNI 이상이어야 한다. 소득요건을 충족하지 못하면 동반 신청가족에게는 방문동거(F-1-12) 자격이 부여된다. 

체류기간 연장 기준도 개정돼 체류허가 기간은 소득 및 총 점수에 따라 1년에서 최대 5년까지 차등 부여하며, 체류기간 연장 심사 시 점수제 요건 및 가족 동반 신청 요건 충족 여부를 재심사한다. 

시행일 이전 기존 F-2-7 소지자 및 동반 가족의 기간연장이나 자격변경 신청에 대해서는 기존 심사기준을 적용한다. 

Засгийн газраас “Уушиг гэмтээх магадлалтай” шингэн хэлбэрийн электрон тамхины хэрэглээг зогсоохыг “хүчтэй анхааруулжээ”

10-р сарын 23-ны өдөр Эрүүл мэнд халамжийн яам сүүлийн үед АНУ-д уушгины гэмтлийн улмаас амиа алдаж буй тохиолдлууд гарсаар байгаа бөгөөд энэхүү асуудал анхаарал татан шингэн хэлбэрийн электрон тамхийг хэрэглэхгүй байхыг ноцтойгоор анхааруулжээ.


Солонгосын засгийн газраас тамхины найрлага болон нэмэлт бодисын талаарх мэдээллийг өгөхийг үүрэг болгосон бөгөөд нийтийн эрүүл мэндэд хортойгоор нөлөөлөх тохиолдолд тухайн бүтээгдэхүүнийг хураах, худалдаалахыг зогсоох зэрэг арга хэмжээ авахуйц иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалахтай холбоотой хуулийг шинэчлэн өөрчлөхөөр бэлдэж байна.

Өнгөрсөн 10-р сарын 15-ны өдрийн байдлаар АНУ-д шингэн хэлбэрийн электрон тамхи хэрэглэсэн шалтгаанаар уушги нь гэмтэж бэртсэн өвчтөний тоо 1,479 байгаагаас 33 хүн нас барсан бөгөөд Солонгос улсад ч 1 хүн өвчилсөн байх магадлалтай байгаа талаар мэдээлсэн байна.

<“폐손상 가능성”…정부, 액상형 전자담배 사용중단 ‘강력 권고’>

10월 23일, 보건복지부가 최근 미국에서 잇따라 폐 손상과 사망사례가 발생해 위해 우려가 커지고 있는 액상형 전자담배를 사용하지 말라고 강력하게 권고했다.

한국 정부는 담배에 포함된 성분과 첨가물 정보 제출을 의무화하고, 공중보건에 악영향을 미치는 경우에는 제품 회수, 판매 금지 등의 조치를 할 수 있도록 국민건강증진법 개정도 추진한다.

미국에서는 지난 10월 15일 기준 액상형 전자담배 사용이 원인으로 추정되는 중증 폐 손상 환자가 1,479명 발생해 이중 33명이 사망했고, 한국에서도 의심 환자가 1명 보고됐다.

Хүүхдүүдээ ханиаднаас сэргийлж “Вакцин хийлгээрэй”

Тус улсын өвчин эмгэгтэй тэмцэх газар болон Боловсролын яам хамтран 11-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 2 долоо хоногийн турш хүүхдүүдэд ханиадны эсрэг вакцин хийхнээ.


Цэцэрлэг, бага сургуулийн хүүхдүүдийн дунд ханиад тусах түүнчлэн тархахад хялбар учир улирал солигдож буй өвчлөлийн орон нутаг даяарх тархалтыг зогсоох гэсэн юм.

Хүүхдийн ханиаднаас сэргийлэх вакциныг харьяалал хамаарахгүй эрүүл мэндийн төв болон улс даяарх тогтсон эмнэлгийн байгууллагуудаар үнэ төлбөргүй хийлгэж болно.

<어린이 독감 주의…”예방접종 하세요”>

질병관리본부와 교육부가 11월 3일부터 2주간 어린이 독감 예방을 위한 집중 접종 주간을 운영한다. 

집단생활을 하는 유치원 및 초등학생들이 독감 발생과 유행에 취약하기 때문에 환절기 접종률을 높여 발병을 예방하고 지역사회 전파를 차단하려는 취지다.

어린이 독감 예방접종은 주소지와 관계없이 보건소와 전국 지정 의료기관에서 무료로 할 수 있다.

Насанд хүрээгүй хүүхдийг садар самуунд уруу татсан бичлэг худалдаж авсан хэдэн зуун хүнийг мөрдөн шалгаж түүнийг худалдсан хүнийг баривчлав

Kakao, line зэрэг нээлттэй ярианы группүүдээс насанд хүрээгүй хүүхдийг садар самуунд уруу татсан бичлэг худалдаж авсан хэдэн зуун хүнийг цагдаагийн байгууллагаас шалгаж байна.


Сөүлийн Ёндонпу дүүргийн цагдаагийн газраас өнгөрсөн 4-р сард энэхүү насанд хүрээгүй хүүхдийг садар самуунд уруу татсан бичлэг худалдаж байгаа хүн байна гэсэн мэдээллийн дагуу бүртгэн авч түүнийг баривчлах арга хэмжээ авсан байна.


Цагдаагийн шалгалтаар 20 дөнгөж гарсан тэрээр онлайнаар насанд хүрээгүй хүүхдийг садар самуунд уруу татсан бичлэг олж түүнийгээ худалдаалж байснаар илэрчээ.

Цагдаагийн газраас А болон түүнээс насанд хүрээгүй хүүхдийг садар самуунд уруу татсан бичлэг худалдаж авсан хүмүүсийг хүүхэд · өсвөр үеийнхэнийг бэлгийн хүчирхийлэлээс хамгаалахтай холбоотой хуулийг зөрчсөн зүйл ангиар бөөнөөр нь хэрэг үүсгэн шалгаж байгаа бөгөөд тэдний тоо нэмэгдсээр байгаа юм байна.

<아동음란물 구매자 수백명 수사…판매자는 구속>

카카오톡과 라인 등 오픈채팅방에서 아동음란물을 사들인 구매자 수백명을 경찰이 입건해 수사 중이다. 

서울 영등포경찰서는 지난 4월 오픈채팅방에서 아동음란물을 판매한 사람이 있다는 고발장을 접수한 후 판매자를 잡아 검찰에 구속 송치했다.

경찰 조사 결과 20대 초반인 판매자는 아동음란물을 온라인 등으로 수집해 판매한 것으로 드러났다.

경찰은 A씨로부터 아동음란물을 사들인 이들도 아동·청소년 성 보호에 관한 법률 위반 혐의를 적용해 무더기로 입건한 가운데 숫자가 계속 늘고 있다고 전했다.

Жилийн дотор Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтын дүрэм зөрчсөн хүний тоо 2 дахин нэмэгдэж

Солонгосын к-pop урсгалын нөлөөллөөр Топик  буюу солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалт өгч буй хүмүүсийн тоо хамгийн дээд хэмжээндээ хүрч байгаа боловч түүнийг дагаад шалгалтын дүрмийг зөрчиж буй хүний тоо нэмэгдэж байгаа нь асуудал дагуулаад байна.

Тус улсын Үндэсний Ассамблейн Боловсролын хорооны гишүүн Пак Чан Дэ 10-р сарын 8-ны өдөр Боловсролын яамнаас авсан ‘Сүүлийн 5 жилийн Солонгос хэлний шалгалтын явц’ нэртэй тайланг дүгнэн 2018 оны Топик шалгалтын явцад хууль дүрэм зөрчсөн хүни й тоо 401-д хүрсэн байна. Энэ нь 2017 онд гарсан тоо болох 177-той харьцуулахад 2 дахин түүнээс ихээр нэмэгдсэн тоо юм.

Тус бүрээр авч үзвэл 2015 оноос 2018 оны хооронд электрон хэрэгсэл авч орох болон түүнийг хэрэглэх тохиолдол 275 удаа гарсан нь хамгийн их зөрчил гаргаж байгаа хэлбэр бөгөөд шалгалт эхлэхээс өмнө болон дууссаны дараа хариултын материал бөглөх тохиолдол 111 удаа, бусадтай дохио зангаагаар харилцах, шалгалтын хариу солилцох тохиолдол 94 удаа тус тус гарсан байна.

<한국어시험…1년 새 부정응시자 2배 상승>

한류 열풍을 타고 토픽시험 응시자가 역대 최대에 달했지만 부정행위도 그만큼 늘었다는 지적이 나왔다. 

10월 8일 국회 교육위원회 소속 박찬대(Park Chan-dae) 더불어민주당 의원이 교육부로부터 제출받은 ‘최근 5년간 한국어능력시험 현황’을 분석한 결과, 2018년 토픽시험 부정행위 적발 건수는 총 401건에 달했다. 이는 2017년 177건에 비해 2배 이상 늘어난 수치다.

유형별로는 2015년부터 2018년까지 ‘전자기기 소지 및 사용’이 275건으로 가장 많았고, ‘대리응시’가 160건, ‘시험 시작 전/종료 후 답안 작성’이 111건, ‘타인과 신호 및 답안지 교환’이 94건 등으로 나타났다.

Солонгос улсад ирээд хагас сар ч бололгүй Непал ажилчин үйлдвэрлэлийн ослоор эндэж

Тус улсад ирээд хагас сар ч болоогүй байсан 20 орчим насны Непал ажилчин үйлдвэрлэлийн ослоор нас баржээ.

Добүро минжү намын Хан Жонг Э(Han Jeoung-ae) гишүүний 15-ны өдөр Хөдөлмөрийн яамнаас авсан мэдээллээс харвал тэрээр 11-ний өдөр 12 цаг 10 минутын үед Дэжон хотод байрлах Дэдоггү нэртэй үйлдвэрт ажиллаж байгаад осолд орж эмнэлэгт хүргэгдэн хагалгаа хийлгэсэн боловч 12-ний өдөр нас барсан харамсалтай явдал болжээ.

Тэрээр өнгөрсөн сарын 25-ний өдөр Солонгос улсад ирсэн байна.

10-р сарын 14-ний өдөр Хөдөлмөрийн яамнаас тухайн осол давтагдахаас сэргийлэхийн тулд осол бий болсон шат дамжлагын ажиллагааг зогсоох тушаал гаргасан байгаа бөгөөд ослын шалтгааныг шалгасны дараа холбогдох хүмүүст үйлдвэрлэлийн ослоос сэргийлэх хуулийг зөрчсөнтэй холбогдуулан хэрэг үүсгэн арга хэмжээ авах төлөвтэй байна.


<한국 입국 보름, 20대 네팔 이주노동자 산재사망>

한국에 온 지 보름가량밖에 되지 않은 20대 네팔 출신 이주노동자가 산업재해로 사망했다.

더불어민주당 한정애(Han Jeoung-ae) 의원이 15일 고용노동부로부터 제출받은 중대재해 발생 동향을 보면, 20대 네팔 이주노동자 A씨는 지난 11일 낮 12시10분쯤 대전 대덕구 공장에서 조형틀에 깔리는 사고를 당해 병원으로 옮겨 수술을 받았지만 12일 끝내 숨졌다.

A씨는 지난달 25일 한국에 들어왔다.

10월 14일 노동부는 유사·동종사고 예방을 위해 사고발생 공정에 대해 작업중지명령을 내렸고, 사고원인 조사 후 책임자에 대해서는 산업안전보건법 위반으로 형사입건 조치할 예정이다.

Чангвонд бага сургуулийн хүүхэд дайрсаны дараа буцаж ирсэн Казакстан иргэн баривчигдлаа

Геннам Чангвонд бага сургуулийн хүүхдийг машинаар дайрч нутаг руугаа зугтсан Казакстан эрэгтэй баривчлагдлаа.

Цагдаагийн газраас Казакстаны интерполоор дамжуулан түүний байгаа газрыг олж илрүүлсэн бөгөөд гадаад харилцаагаар дамжуулан өөрөө буцаж ирэхийг ятгасан байна. Хэргээ хүлээхээр шийдсэн тэрээр 27 өдрийн дараа буюу 10-р сарын 14-ний өдөр Инчоны нисэх онгоцны буудалд өөрөө иржээ.

Тэрээр осол гаргах үедээ хууль бусаар амьдарч байсан бөгөөд жолооны үнэмлэхгүй хууль бус машин унаж явсан байна. Тухайн үед цагдаагийн газраас хууль бус машин осол гаргасан учраас хэргийн эзнийг тогтооход цаг алдаж түүнд хилээр гарах боломж олгогджээ.

Хэргийн хохирогч нь тархиндаа хүнд гэмтэл аван хэсэг хугацаанд ухаангүй байсан бөгөөд биеийн байдал нь сайжирч байгаа юм байна.

<창원서 초등생 뺑소니 후 귀국한 카자흐스탄인 구속>

경남 창원에서 초등학생을 승용차로 치고 본국으로 달아난 카자흐스탄 남성이 구속됐다.

경찰은 카자흐스탄 인터폴을 통해 그의 소재 파악에 나섰고 외교 경로로 자진 입국을 설득했다. 자수를 결심한 용의자는 달아난 지 27일 만인 10월 14일 인천공항을 통해 자진 입국했다.

사고 당시 미등록 상태였던 용의자는 운전면허도 없이 대포차를 몰다 사고를 낸 것으로 알려졌다. 당시 경찰은 사고 차량이 대포 차량이다 보니 신원 확인에 시간이 걸려 용의자의 출국을 막을 수 없었다.

사고 피해자인 초등학생은 한때 의식이 없을 정도로 머리를 다쳤으나 이후 기적적으로 건강을 회복하고 있는 것으로 알려졌다.