카테고리: Монгол

Бангладеш зэрэг дөрвөн улсаас ирж буй гадаад иргэд 13-ний өдрөөс эхлэн Коронавирусын шинжилгээний бичиг авч ирнэ

Долоодугаар сарын 13-ний өдрөөс эхлэн халдваржуулалт ариутгалыг чангатгах улсын жагсаалтад орсон улсаас ирэх бүх гадаад иргэд Коронавирусын шинжилгээний бичигтэй ирэх үүрэгтэй болж байна. Үүнд Бангладеш, Пакистан, Казакстан, Киргизстан зэрэг дөрвөн улс багтжээ.

Дээрх улсуудаас ирж буй бүх гадаад иргэд Коронавирусын шинжилгээ өгч халдваргүй болохоо баталгаажуулсан бичиг хураалгана. Шинжилгээний бичгийг БНСУ-ын хилийн чанад дахь дипломат төлөөлөгчийн газраас заасан эмнэлгийн байгууллагаас авсан байна.

Түүнчлэн шинжилгээний бичигтэй ч гадаадаас ирсэн бусад иргэдтэй адил хилээр орж ирсэн өдрөөс эхлэн 2 долоо хоногийн турш гэртээ эсвэл түр тусгаарлах байранд тусгаарлагдах бөгөөд хилээр орж ирсэн өдрөөс хойш 3 өдрийн дотор дахин шинжилгээ өгөх шаардлагатай.

<방글라데시 등 4개국 입국외국인 13일부터 ‘음성확인서’ 의무>

7월 13일부터 ‘방역강화 대상’ 국가에서 한국에 입국하는 모든 외국인은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 걸리지 않았다는 것을 입증하는 ‘음성확인서’를 제출해야 한다. 

대상 국가는 방글라데시, 파키스탄, 카자흐스탄, 키르기스스탄 등 총 4개국이다. 

이들 국가에서 들어오는 모든 외국인은 코로나19 검사에서 음성 판정을 받았다는 내용을 증명해야 한다. 

음성 확인서는 각 재외공간이 지정한 검사·의료기관에서 발급받아야 한다.

음성 확인서를 제출했다 하더라도 다른 해외 입국자와 마찬가지로 입국일로부터 2주간 국내 거주지나 임시생활시설에서 격리해야 하고, 입국 3일 이내에 진단 검사도 다시 받아야 한다.

Хувиариа бизнес эрхлэгчийн тоо эхний хагас жилд 140 мянгаар буурчээ

2020 оны эхний хагас жилийн байдлаар хувиариа бизнес эрхлэгчийн тоо 140 мянгаар буурчээ. Долоодугаар сарын 16-ны өдөр Статистикийн төв газрын мэдээлснээр эхний хагас жилд 5 сая 473 мянган хувиариа бизнес эрхлэгч байгаа бөгөөд өнгөрсөн жилийн сүүлийн хагасаас 138 мянгаар буурсан үзүүлэлттэй байна.

2009 оны эдийн засгийн хямралаас хойш 11 жилийн дараа хамгийн их буурсан үзүүлэлттэй байгаа бөгөөд Корона 19-ийн улмаас зах зээлийн удаашралтай байдал, түрээсийн төлбөрийн өсөлт зэрэг нөлөөлсөн гэж үзэж байна.

<상반기 자영업자 14만명 줄어>

2020년 상반기 자영업자가 14만명 가까이 줄어든 것으로 나타났다.

7월 16일 통계청이 발표한 자료에 따르면 상반기 자영업자는 547만3,000명으로 지난해 하반기보다 13만8,000명 줄었다.

이는 2009년 금융위기 이후 11년 만에 가장 크게 줄어든 것으로, 코로나19로 인한 경기침체와 임대료 인상 등이 작용한 영향으로 볼 수 있다. 

Эхний хагас жилийн байдлаар гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 22 хувиар буурч

Коронавирусын улмаас 2020 оны эхний хагас жилд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 20 хувь түүнээс илүүтэй буурчээ.

Аж үйлдвэр Гадаад худалдааны яаманд бүртгэгдсэн гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын байдлаас харвал 2019 оны эхний хагастай харьцуулахад 22,4 хувь буурсан буюу 7 биллиард 66 сая доллар, орж ирсэн хөрөнгө оруулалт 23,9 хувиар буурсан буюу 4 биллиард 700 сая доллар тус тус бүртгэгдсэн хэмээн мэдэгдлээ.

Аж үйлдвэрийн яамнаас эхний хагас жилд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт буурсан хэдий ч АНУ 43,5 хувь, Европын холбоо 51,2 хувийн бууралттай харьцуулахад бага үзүүлэлт хэмээн тайлбарлажээ.

<상반기 외국인 직접투자 22%감소>

코로나19 여파로 2020년 상반기 외국인의 국내 직접투자가 20%이상 줄어들었다. 

산업통상자원부는 상반기 외국인 직접투자가 신고 기준으로 2019년 상반기보다 22.4% 감소한 76.6억달러, 도착 기준으로는 23.9% 줄어든 47억 달러를 기록했다고 밝혔다.

산업부는 상반기 외국인 직접투자가 감소했지만 감소폭은 신고 기준으로 43.5% 감소한 미국이나 51.2% 감소한 유럽연합 등 주요국에 비하면 작은 편이라고 설명했다.

Сөүл хотын дарга Пак Вон Сүн нас барсан байдалтай олдлоо

БНСУ-ын нийслэл Сөүл хотын дарга Пак Вон Сүн(Park Won-soon) нас барсан байдалтай олджээ.

Долоодугаар сарын 10-ний өдрийн 00 цагийн үед Букак уулын ойд эрэн хайх ажиллагаа хийж байсан цагдаагийн ажилтан түүний цогцсыг олсон байна.

Өнгөрсөн 9-ний өдрийн үдээс хойш 17 цаг 17 минут орчимд түүний охин ”4-5 цагийн өмнө аав гэрээслэлтэй төстэй үг хэлээд гарсанаас хойш утас нь унтраастай байна” хэмээн 112-т дуудлага өгчээ.

Цагдаа болон Онцгой байдлын ажилтан албан хаагч 770 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр шөнийн цагаар дулаан мэдрэгч дрон 6ш, сургуультай 9 нохой зэрэг эрэл хайгуулын ажилд дайчилжээ. Сураггүй болсон тухай мэдээлэл ирсэнээс хойш ойролцоогоор 7 цагийн дараа түүнийг олжээ.

Хүний эрхийн өмгөөлөгч, Иргэний нийгмийн ажилтан байсан Пак дарга 2011 онд Сөүл хотын даргыг сонгох нөхөн сонгуулиар сонгогдсон бөгөөд өнөөг хүртэл хамгийн урт хугацаагаар Сөүл хотын даргын албыг хашиж, Ерөнхийлөгчид нэр дэвших магадлал хамгийн өндөртэй байв.

Пак даргыг нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байсан хүн нь бэлгийн хүчирхийллийн гэмт хэргийн холбогдогчоор татан Сөүлийн Цагдаагийн газар гомдол гаргасан тухай мэдээлэлүүд байна.  

<박원순 서울시장 숨진 채 발견>

박원순(Park Won-soon) 서울시장이 숨진 채 발견됐다.

7월 10일 오전 0시께 북악산 일대를 수색하던 경찰이 숙정문 인근에서 박 시장의 시신을 발견했다.

앞서 박 시장 딸은 9일 오후 5시 17분께 ‘4∼5시간 전에 아버지가 유언 같은 말을 남기고 집을 나갔는데 전화기가 꺼져 있다’고 112에 신고했다.

경찰과 소방당국은 기동대·소방관 등 770여명과 야간 열 감지기가 장착된 드론 6대, 수색견 9마리 등을 동원해 집중 수색한 끝에 실종신고 접수 약 7시간 만에 박 시장을 발견했다.

인권변호사이자 시민운동가였던 박 시장은 2011년 보궐선거로 서울시장에 당선된 이래 역대 최장수 서울시장이며 잠재적 대통령 후보였다. 

박 시장은 최근 전직 비서로부터 성추행 혐의로 고소당한 것으로 알려졌다.

Энэ сарын 12-ний өдрөөс эхлэн амны хаалт худалдаж авахад тооны хязгаарлалт хийхгүй

Долоодугаар сарын 12-ны өдрөөс эхлэн ЭМД-аар амны хаалт худалдаж авдаг тогтолцоо устаж, хэн ч бай амны хаалт хязгааргүйгээр худалдаж авах боломжтой боллоо.

Хүнс эмийн бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын газраас амны хаалтны үйлдвэрлэлтэд анхаарал хандуулан нэмэгдүүлсэн тул амны хаалтыг даатгалаар олгодог байсан тогтолцоог устгах арга хэмжэээ авахаар болсон тухай мэдээлжээ.

ЭМД-аар амны хаалт худалдаж авах тогтолцоо нь Коронавирусийн тархалт эхэлсэн хоёрдугаар сарын сүүл үед амны хаалт худалдаж авахад үймээн дэгдсэнээр анх бий болгосон тогтолцоо билээ.

<12일부터 보건용 마스크 수량 제한 없이 구매>

7월 12일부터 ‘공적 마스크’ 제도가 폐지되고 누구나 보건용 마스크를 수량 제한 없이 구매할 수 있다. 

식품의약품안전처는 마스크 생산량이 증가해 수급이 안정됨에 따라 보건용 마스크의 공적 공급을 없애는 긴급수정조치를 시행한다고 밝혔다.

‘공적 마스크’ 제도는 코로나19 사태 초기인 지난 2월 말 마스크 대란이 벌어지면서 처음 도입됐다.

Гадуур хооллох, дасгал хийх, кароке, усан тоглоом зэрэг нь Коронагийн халдвар авах өндөр эрсдэлтэй

Сүүлийн үед шашны үйл ажиллагаа, цуглаан зэргээс коронагийн халдвар үргэлжилсээр байна.

Солонгосын Засгийн газраас гадуур хооллох, дасгал хийх, кароке, усан тоглоомын газар зэрэг нь халдвар авах эрсдэл өндөртэй, шашны үйл ажиллагаа, саун, үсчин зэрэг нь дунд зэрэг, дэлгүүр хэсэх, ном уншлага, тоглоом, үзвэр үзэх зэргийг эрсдэл багатай үйл ажиллагаа хэмээн ангилж анхааруулжээ.

Харин ижилхэн үйл ажиллагаа хийсэн ч тухайн нөхцөл байдлаасаа шалтгаалж эрсдлийн зэрэг өөр өөр байна. Хэдийгээр гадуур хооллох ч агаарын сэлгээ сайтай орчинд хангалттай зай баримталбал дунд зэргийн, хүргэлтээр хоолоо захиалж гэрээсээ хооллох тохиолдолд бага  эрсдэлтэй ангилалд орно.

Дунд зэргийн эрсдэлтэй гэж үнэлэгдсэн шашны үйл ажиллагааг битүү орчинд дуу дуулах, хоол идэх зэргийг хамтатгавал эрсдэл нь өндөрсөх магадлалтай юм.

<‘외식·운동·노래·물놀이’, 코로나 감염 위험 큰 활동>

최근 종교 모임이나 행사를 통한 코로나19 감염이 지속되고 있다. 

한국 정부는 외식, 운동, 노래부르기, 물놀이는 ‘높은 위험도’, 종교활동과 모임, 사우나, 미용 등은 ‘중간 수준의 위험도’, 쇼핑, 독서, 게임, 관람은 ‘위험도가 낮은 활동’으로 분류하고 주의를 당부했다. 

다만, 같은 활동이라도 상황에 따라서 위험도가 다르다. 

외식도 환기가 가능한 공간에서 충분한 거리를 두면 중간 수준의 위험도로, 배달이나 포장해서 집에서 식사하면 낮은 수준으로 분류한다. 

중간 수준으로 평가된 종교 활동도 밀폐된 공간에서 노래부르기나 식사 등이 동반되면 위험도가 높아진다. 

Энэ сарын 13-ны өдрөөс эхлэн халдвар ариутгалыг чангатгах шаардлагатай улсаас ирж буй гадаад иргэд “Халдваргүй гэсэн баталгаа” бичиг авчрах

Корона 19-ын халдвар ариутгалыг чангатгах улсаас Солонгос улсын хилээр орж ирэх бүх гадаад иргэд Халдваргүй гэсэн баталгаа бичигтэй хилээр орж ирэх үүрэгтэй болж байна.

Долоодугаар сарын 10-ны өдөр мэдээлснээр Солонгосын Засгийн газраас 13-ний өдрөөс эхлэн халдваргүйтэл ариутгал өндөрсгөх улсаас ирж буй гадаадын бүх иргэнийг хилээр орж ирэхдээ тухайн улсаас нисэхээс 48 цагийн дотор авсан Халдваргүй гэсэн баталгаа бичгийг авчрахыг үүрэг болгосон байна.

Тухайн бичгийг Гадаад дахь Дипломат газруудын заасан тухайн улсын эрүүл мэндийн газруудаас авна.

БНСУ-ын Засгийн газраас халдваргүйжүүлэлт ариутгалын чангатгах улсыг хилээр орж ирж буй иргэдийн дунд халдвартай өвчтөний тоо, харьцаа болон илэрч байгаа байдал зэргийг харгалзан холбогдох яам тамгын газруудтай тохиролцон тогтоож байгаа хэмээн мэдэгджээ.

<13일부터 방역강화 대상 국가 출발 외국인 ‘음성확인서’ 제출해야>

코로나19 방역강화 대상 국가에서 한국으로 입국하는 모든 외국인은 ‘음성 확인서’를 의무적으로 제출해야 한다.

7월 10일, 한국 정부는 13일부터 방역강화 대상 국가에서 입국하는 모든 외국인은 입국할 때 출발일 기준 48시간 이내에 발급한 PCR(유전자 증폭검사) 음성 확인서를 의무적으로 제출해야 한다고 밝혔다.

음성 확인서는 재외공관이 지정한 해당 국가의 검사·의료기관에서 발급받아야 한다.

정부 당국자는 “방역강화 대상 국가는 외교 관계로 밝히기는 어렵다”면서 입국자 중 국내 확진 비율과 국가별 발생률 등을 고려해 관계부처 협의를 통해 지정하고 있다고 밝혔다.

Кымчон дүүрэг Сөүл хотын дүүргүүдээс анх удаа гадаад сурагчдыг сургуулийн дүрэмт хувцсаар дэмжих тогтоомжийг шинэчлэн баталлаа

Гымчон дүүргийн сургуулийн дүрэмт хувцасаар хангах тогтоол шинэчлэгдэн батлагдаж гадаад сурагчийг ч ялгаварлалгүй дүрэмт хувцасаар дэмжих боломжтой болжээ.

Хэвлэлийн мэдээллээс харвал Гымчон дүүргийн 4 боловсролын иргэний байгууллагын газраас ялгаварлалгүйгээр сурагчийн дүрэмт хувцас шаардах иргэдийн цуглаан ыг бий болгон иргэдийн гарын үсэг цуглуулсаны үр дүнд өнгөрсөн зургаадугаар сарын 29-ний өдөр Гымчон дүүргийн иргэдийн нэгдсэн хурлаас сурагчийн дурэмт хувцасаар дэмжих тогтоолын зарим нэг хэсгийг шинэчлэн санал нэгтэйгээр дэмжиж баталлаа.

Үүнтэй холбогдуулан Гымчон дүүрэгт байрлах дунд, ахлах сургуульд шинээр ирж буй сурагчдад олгодог 300 мянган төгрөгний үнэ бүхий дүрэмт хувцасыг гадаад сурагчдад ч олгох болжээ.

<금천구, 서울시 자치구 첫 외국인 학생 교복 지원 조례 통과>

금천구 교복지원 조례가 개정돼 외국인 학생도 차별 없이 교복지원을 받을 수 있게 됐다. 

오마이뉴스에 따르면 금천구 내 4개 교육시민단체가 ‘차별없는 교복지원을 요구하는 시민모임’을 결성하고 서명운동을 벌인 결과 지난 6월 29일 금천구의회 본회의에서 교복지원조례 일부 개정 조례안이 만장일치로 가결됐다. 

이에 따라 금천구 내 중고등학교 신입생에게 지원하는 교복구입비 30만 원을 외국인 학생도 지원받게 됐다. 

Нийт өрхийн 38,5 хувийг нэг ам бүлтэй өрх эзэлж байна

Солонгосын иргэний бүртгэлийн мэдээллээр нэг ам бүлтэй өрх 8 сая 770 мянга байгаа бөгөөд нийт бүртгэлтэй өрхийн 39 хувийг эзэлж байна.

Долоодугаар сарын 8-ны өдөр Төрийн Захиргаа Аюулгүй Байдлын яамнаас энэ оны зургаадугаар сарын сүүлийн үеийн байдлаар иргэний бүртгэлд хамрагдсан хүн ам 51 сая 839 мянга 408, 22 сая 791 мянга 531 өрх байгаа хэмээн мэдээллээ.

Ерөнхийд нь харвал хүн амын тоо өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад 10 мянга 453-аар буурч, өрхийн тоо 310 мянга 065-аар нэмэгдсэн байна.

Дунджаар нэг өрх 2,27 ам бүл, 1 ам бүлтэй өрх 8 сая 768мянга 414 буюу хамгийн их, хоёр ам бүлтэй 5,268,211 өрх буюу түүний ард жагсаж байна.

Нэг ба хоёр ам бүлтэй өрхийг нийлүүлбэл нийт өрхийн 61,6 хувьд хүрчээ.

<주민등록상 1인 가구, 전체의 38.5%>

한국 주민등록상 가구원이 1명인 ‘1인 가구’가 877만명으로 전체 주민등록 가구의 약 39%를 차지하는 것으로 나타났다.

7월 8일, 행정안전부는 올해 6월 말 기준 주민등록 인구는 5,183만9,408명, 주민등록 가구는 2,279만1,531가구로 각각 집계됐다고 밝혔다.

전체적으로 보면 인구는 지난해 말보다 1만453명 감소했고, 가구 수는 31만65가구 증가했다.

가구당 평균 인구는 2.27명으로, 1인 가구가 876만8,414가구로 가장 많았고, 2인 가구가 526만8,211가구로 그 뒤를 이었다.

전체에서 1인 가구와 2인 가구를 합한 비중은 61.6%에 달한다.