카테고리: Монгол

Зургаа хүртэлх насны бүх хүүхдэд сард зуун мянган вон олгоно

4-р сарын 9-ны өдрөөс эхлэн 6 хүртэлх насны бүх хүүхдэд сард 100 мянган вон олгохоор болжээ. Эрүүл мэнд халамжийн яамнаас хүүхдийн мөнгө олгохтой холбоотой хуульд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан энэ сараас эхлэн эцэг эхийн орлого хөрөнгийн хэмжээнээс шалтгаалахгүйгээр зургаа хүртэлх насны бүх хүүхдэд олгохоор болжээ.

Мөн есдүгээр сараас эхлэн 7 хүртэлх насны бүх хүүхдүүдийг хамруулах төлөвтэй байна.

<4월부터 모든 만 6세 미만 아동에 월 10만원 지급>

4월 25일부터 아동수당이 만 6세 미만 모든 어린이에게 월 10만원씩 지급된다.

보건복지부는 아동수당법 개정에 따라 이달부터는 부모의 소득·재산과 상관없이 모든 만 6세 미만 어린이를 대상으로 지급된다고 밝혔다.

올해 9월부터는 아동수당이 만 7세 미만으로 확대 적용된다.

Таван хүн тутмын нэг нь интернет банкинд данстай

Интернет банк/какао, кеу/-ны үйлчилгээ нээгдсэнээс хойш 2 жилийн дотор 5 хүний нэг нь данстай байгаа бөгөөд хэрэглэгчдийн хүрээгээ тэлсээр байна.

Банкны салбарынханы хэлснээр 3-р сарын сүүлийн үеийн байдлаар какаобанк хэрэглэгчийн тоо 8 сая 910 мянган хүн байгаа бол кэй банкны хэрэглэгчийн тоо 980 мянганд хүрчээ.

Гүйлгээ хийгдсэн мөнгөний тоо 17.5 триллион вонд хүрч, зээлийн авсан мөнгөний хэмжээ 11 триллион хэдийнээ давжээ. 


<한국인 5명 중 1명 인터넷은행에 계좌>

인터넷전문은행이 출범 2년 만에 한국인 5명 중 1명이 계좌를 갖고 있을 만큼 규모가 커진 것으로 나타났다.

은행업계에 따르면 3월 말 기준 카카오뱅크 고객 수는 891만명, 케이뱅크 고객 수는 98만명이다.

수신 금액은 양사 도합 17조5,000억원에 육박하며, 대출잔액은 11조원을 넘어섰다.

Шинээр төрсөн хүүхдийн тоо жил бүрийн нэгдүгээр сартай харьцуулахад энэ жил хамгийн бага байна

Энэ жилийн нэгдүгээр сард шинээр төрсөн хүүхдийн тоо бусад жилийн энэ үетэй харьцуулахад хамгийн бага байгаагаар тэмдэглэгджээ.


Хүн амын өөрчлөлтийн нэгдүгээр сарын чиг хандлагаас харвал тус сард шинээр төрсөн хүүхдийн тоо 30.300 бүртгэгдсэн бөгөөд өнгөрсөн жилийн мөн үетэй харьцуулахад 6.2 хувь буурсан, мөн өнөөг хүртэл хамгийн тоогоор бүртгэгдсэн тухай 3-р сарын 27-ны өдөр Үндэсний статистистикийн газраас мэдээлжээ.


Шинээр төрсөн хүүхдийн тоо 34 дэх сарын турш үргэлжлэн буурсаар байна. Нэгдүгээр сард гэр бүлээ батлуулсан тохиолдол 21.300 байгаагаар бүртгэгдсэн бөгөөд өнгөрсөн жилийн мөн үетэй харьцуулахад 12.7 хувь буурсан, 1981 оноос статистикийн бүртгэл эхэлсэнээс хойш өнөөг хүртэлх хамгийн бага үзүүлэлттэй байна.


<출생아 또 역대 1월중 최소>

올해 1월 출생아 수가 같은 달 기준 역대 최소 기록을 갈아치웠다.

3월 27일, 통계청이 발표한 1월 인구동향을 보면 1월 출생아는 30,300명으로 지난해 1월보다 6.2% 줄며 역대 1월 가운데 가장 적었다.

출생아 수 최소치 경신은 34개월째 이어지고 있다.

1월 혼인 건수는 21,300건으로 1년 전보다 12.7% 감소했는데, 1981년 통계 작성 시작 이후 1월 역대 최소 수치다.

Дөрөвдүгээр сараас эхлэн нэг удаагийн гялгар тор ашигласан худалдааны төвүүдэд торгууль ногдуулна

Ирэх дөрөвдүгээр сараас эхлэн томоохон худалдааны газрууд нэг удаагийн гялгар тороор үйлчилж байгаа нь шалгалтаар илэрвэл дээд тал нь 3 сая хүртэлх воны торгууль төлнө. Томоохон хэмжээний худалдааны төв, шоппинг молл болон гэр ахуйн барааны дэлгүүрээр зогсохгүй 165 м2-аас дээш супер маркетууд үүнд хамрагдана.

Гялгар тор болон уутыг огт ашиглаж болохгүй биш бөгөөд тодорхой хэмжээнд ашиглах боломжтой юм байна. Хүлээн зөвшөөрөгдсөн байгальд шингэдэг нийлэг эдээр хийгдсэн болон 0,5 литрээс бага эсвэл том хэмжээний бараа хийх зориулалттай 50 литрээс дээш хэмжээтэй гялгар уут зэргийг ашиглах боломжтой.

Дотроо шингэнтэй дүбү, загас түүнчлэн хөрс шороотойгоо байгаа ногоо, жинлэж худалддаг жимс жимсгэнэ, хайлах магадлалтай мөхөөлдөс зэргийг худалдахдаа одоотой адил нимгэн гялгар уутыг ашиглаж болно. Шингэн зүйл асгарах магадлалтай загас, хясаа зэргийг давхарлан ууталж болно. Одоогийн байдлаар хориглосон заалтанд ороогүй байгаа зах, жижиг супермаркетууд тодорхой хугацаанд гялгар тор болон энгийн гялгар уутыг ашиглах боломжтой байгаа юм байна.

<4월부터 1회용 비닐봉투 쓰는 마트에 과태료>

4월부터 대형 상점에서 1회용 비닐봉투를 사용하다 적발되면 최대 300만원까지 과태료를 물어야한다. 대형마트, 쇼핑몰, 가전제품 매장 등을 비롯해 165㎡ 이상 슈퍼마켓이 단속 대상이다.


무조건 못 쓰는 건 아니고 제한된 경우에는 사용할 수 있다. 인증을 받은 생분해성 재질의 봉투는 사용할 수 있다. 일반 비닐도 0.5ℓ보다 작거나, 큰 물건을 담는 50ℓ 이상 큰 건 된다.


물기 있는 두부나 생선, 흙 묻은 채소, 무게로 달아 파는 과일, 금방 녹는 아이스크림 등은 지금처럼 속비닐에 담을 수 있다.


액체가 샐 우려가 있는 어패류 등은 속비닐에 한번 더 담을 수 있다. 아직 규제 대상이 아닌 전통시장과 소형 슈퍼마켓에서는 당분간 비닐봉투와 일반 쇼핑백을 쓸 수 있다.

Гадаад ажилчид “Үндсэн эрхээ хамгаалах”-ыг засгийн газраас шаардаж

3-р сарын 17-ны өдөр Дэлхийн арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхахтай тэмцэх өдрийг угтан тус улсад оршин сууж буй гадаад ажилчид Сөүлийн энд тэнд гадаад ажилчдын үндсэн эрхийг хамгаалж өгөхийг шаардан цуглаан зохион байгууллаа.

Тус цуглаанд цалин олгохгүй байх, үйлдвэрлэлийн осол, бэлгийн дарамт зэрэг тэдэнд тулгарч буй зүй бус зохисгүй асуудлуудын талаар илэрхийлэв.

Гадаад ажилчид ”Гадаад ажилчдын хүний эрхийг дээдэл!” , “Гадаад ажилчдыг бүх ялгаварлалыг зогсоох!”, “НҮБ-ын Гадаад ажилчдын эрхийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийг биелүүл!” зэрэг дуу хоолой их байлаа.

<이주노동자들 “기본권리 보장돼야”…정부에 요구>

3월 17일, 세계 인종차별 철폐의 날을 앞두고 국내의 이주노동자들이 서울 곳곳에서 집회를 열고 기본적 권리를 보장할 것을 요구했다.

집회에선 임금체불, 산재사고, 성희롱 등 각종 부당한 대우에 대한 고발이 이어졌다.

이주노동자들은 “이주노동자의 인권을 존중하라! 이주노동자에 대한 모든 인종차별 중단하라! UN이주노동자 권리 협약 비준하라!”고 목소리를 높였다.

Гадаадын ажилчин баривчилгаанаас зугтаж явцдаа осолд орсон тохиолдолд ‘Үйлдвэрийн ослоор хүлээн зөвшөөрнө’

Солонгосын аж үйлдвэр хүний нөөцийн газар(Korea Workers’ Compensation and Welfare Service)-аас хууль бус гадаадын ажилчин баривчилгаанаас зугтаж байгаад осолд орсон ч үйлдвэрийн ослоор хүлээн зөвшөөрөхөөр болжээ.

Тус газраас хууль бус гадаад ажилчин баривчилгаанаас зугтаж явах явцад үүссэн ослын талаар авах аргачлал боловсруулахаа 12-ны өдөр мэдэгдэв.

Ажил олгогч хууль бус ажил олгогч гэдгийг мэдэж байсан бөгөөд баривчилгааны үеэр зугтан зайлахыг заавар өгсөний улмаас осол үүссэн, энэхүү үйлдэл нь ажил үүрэгтэй холбоотой байгаа тохиолдолд зэрэг 3 шалгуур бүгдийг хангасан байвал үйлдвэрийн ослоор хүлээн зөвшөөрнө. Ажил олгогчийн удирдлаган доор зугтаах үйлдэл хийгдсэн гэж үзвэл үйлдвэрлэлийн ослоор хүлээн зөвшөөрөгдөнө.


Машинаас оргох юмуу баривчилгааны явцад эсэргүүцэл үзүүлж байгаад хохирол амсах тохиолдол, санаатайгаар өөрийгөө гэмтээх мөн гэмт хэргийн болон хувийн шинжтэй үйлдэл хийсэн тохиолдолд үйлдвэрийн ослоор хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй байх зарчмыг барина.


Аж үйлдвэр хүний нөөцийн газраас хууль бус гадаадын ажилчин баривчилгаанаас зугтаж байхад үүсэн ослын талаар хохиролыг барагдуулах нэхэмжлэл гаргахгүй гэсэн зарчим барихаа ч мөн илэрхийлжээ.

Continue reading “Гадаадын ажилчин баривчилгаанаас зугтаж явцдаа осолд орсон тохиолдолд ‘Үйлдвэрийн ослоор хүлээн зөвшөөрнө’”

Хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн домино өсөлт

Он гарсаар идэж уух зүйлийн үнийн өсөлт үргэлжилсээр байна. Хоолны газруудаас эхлээд 3 сар гарсаар мөхөөлдөс, нарийн боов, гучужан, тяньжан үнэ өсөх юмуу өсгөх төлөвлөгөөтэй байгаа талаар мэдэгдлээ.

Нарийн боов, торт дунджаар 5 хувь, мөхөөлдөс дээд тал нь 20 хувь хүртэл өсөх бөгөөд гучужан, тяньжан зэрэг зарим нэг бүтээгдэхүүний үнэ ч 6-9 хувь өснө.

Өдөр тутмын хэрэглээний үнэ үргэлжлэн өссөөр байгаад Солонгосын засгийн газраас боловсруулсан бүтээгдэхүүний үнэийг тогтмолжуулах бодлого хэрэгжүүлнэ гэдгээ илэрхийллээ.

<식품가격 도미노 인상>

연초부터 시작된 먹거리 가격 인상이 계속 이어지고 있다. 외식물가에 이어 3월 들어서는 아이스크림, 빵, 고추장·된장의 가격이 올랐거나 인상 계획을 밝혔다.

빵과 케이크는 평균 5%, 아이스크림은 최고 20%까지 오르고, 고추장과 된장 일부 제품 가격도 6~9% 인상된다.

생활물가가 지속적으로 오르자 한국 정부는 가공식품 가격이 안정되도록 정책을 추진한다고 밝혔다.