카테고리: Монгол

Боловсролын яамнаас Их дээд сургуулийн хичээлийн жилийн нээлтийн хугацааг хойшлуулж бага, дунд, ахлах сургуулийн хичээлийн цагийг багасгахыг зөвшөөрөв

 

people-2557399_1280

Тус улсын боловсролын яамнаас шинэ корона вирусийн халдварын эрсдлийг бууруулахын тулд бүх орон нутаг даяарх их дээд сургуулийн хичээлийн жилийн нээлтийн  хугацааг нэг сараар хойшлуулах үүрэг өгөв.

Хоёрдугаар сарын 5-наас Боловсролын болон эрүүл мэнд халамжийн яам зэрэг холбогдох яам тамгын 5 газар, 20 их дээд сургуулийн захирал нарын хамт ‘Хууль зүйн яамны гадаад оюутан дэмжих хорооны хурал’-ийг хуралдуулан дээрх арга хэмжээг авахаар болсон байна.

Түүнчлэн Хятадаас ирэх бүх оюутан, багш ажилчдыг хилээр орж ирсэний дараа хоёр долоо хоногийн турш сургуульдаа ирэхийг хориглож холбогдох ажлаас чөлөөлөхийг үүрэгджээ.

Хоёрдугаар сарын 7-ны өдөр Боловсролын яамнаас улс даяарх 17 хот аймгийн боловсролын газрын дарга нарт шинэ корона вирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэхийн тулд бага, дунд, ахлах сургуулийн хичээлийн өдрүүдийг багасгаж болно гэсэн агуулга бүхий албан бичгийг хүргүүлжээ.

Боловсролын яамнаас сургалтын өдрийн тоог ихдээ 1/10 -аар багасгахуйц зөвшөөрөл олгосон бөгөөд шинэ корона вирусийг байгалийн гамшиг түүнтэй дүйцэхүйц хэмээн үзэж байгаа учраас ийнхүү шйдвэрлэжээ.

 

<교육부, 대학 개강 연기 권고…초중고 수업일 단축 허용>

교육부가 신종 코로나바이러스 감염증 확산을 막고자 전국 모든 대학에 4주 이내 개강 연기를 권고했다.

2월 5일, 교육부는 법무부·보건복지부 등 관계부처 5곳과 대학 20개교 총장들과 함께 ‘범부처 유학생 지원단 확대 회의’를 연 뒤 이런 내용의 대책을 발표했다.

또 중국에서 들어오는 모든 학생과 교직원에게는 입국 뒤 14일간 등교 중지와 업무 배제 조처를 내리기로 했다.

2월 7일에는 교육부가 전국 17개 시도교육감에게 신종코로나 확산 예방을 위해 초중고특수학교의 수업일수를 단축할 수 있다고 알리는 공문을 보냈다.

교육부가 수업일수를 최대 10분의 1까지 줄일 수 있도록 허용한 것은 신종 코로나를 천재지변에 해당한다고 판단했기 때문이다.

 

 

Их дээд сургуулийн элсэлт, төгсөлтийн үйл ажиллагаа цуцлагдаж хичээлийн хуваарьт өөрчлөлт

diploma-1390785_1280

Шинэ Корона вирусийн тархалт их байгаагаас Солонгосын их дээд сургуулийн гол үйл ажиллагаанууд цуцлагдаж эсвэл хойшлогдож байна.

Сургуулийн зүгээс эсвэл оюутны холбооноос явуулдаг сургуультай танилцах өдөрлөг зэрэг үйл ажиллагаанууд цуцлагдаж эсвэл хойшлогдож хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагааг ч мөн хэрхэх талаар хэлэлцэж байгаа  бөгөөд эхний хагас жилийн хөтөлбөрт нөлөөлөхөөр байна.

Боловсролын яамнаас хичээлийн шинэ жилийн нээлтийг хойшлуулах үүрэг өгсөн учир гадаад оюутнууд  сургуулийнхаа хуваарийг сайн шалгах хэрэгтэй.

 

<대학 입학·졸업식 취소 등 학사일정 변경>

신종 코로나 바이러스 확산 우려에 한국 내 대학들이 주요 학사 일정을 취소하거나 연기하고 있다.

학교와 총학생회가 신입생 오리엔테이션 행사 취소와 연기를 결정하고 있고, 입학식까지 연기를 검토하는 등 1학기 학사 일정에 차질이 불가피하게 됐다.

교육부의 개강 연기 권고도 있어서 유학생들은 학교의 학사일정 공지 내용을 반드시 확인해야 한다.

 

 

 

 

 

Гадаад иргэдэд нэгдсэн зөвлөгөө өгөх төв корона вирустэй холбоотой зөвлөгөөг 24 цагаар өгнө

1339

Хууль зүйн яам өнгөрсөн нэгдүгээр сарын 28-ны өдрөөс эхлэн Гадаад иргэдийн нэгдсэн зөвлөгөө өгөх төв (1345)- ийг 24 цагийн үйлчилгээтэй болгон Халдварт өвчинтэй тэмцэх газрын утсаар зөвлөгөө өгөх төв(1339)-ийн гадаад хэл дээрх үйлчилгээг дэмжин ажиллахаар болсоныг нэгдүгээр сарын 31-ний өдөр мэдэгдэв.

Корона вирусийн халдвартай холбоотой зөвлөгөөний эрэл хэрэгцээ ихэссэнтэй холбогдуулан хурдан шуурхай үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд Гадаад иргэдэд нэгдсэн зөвлөгөө өгөх төвийг байнгын үйл ажиллагаанд шилжүүлж хурдан шуурхай үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд ийнхүү өөрчилсэн гэж мэдэгджээ.

Шинэ корона вирус халдвар авсан сэжигтэй тохиолдолд Гадаад иргэдийн нэгдсэн зөвлөгөө өгөх төвөөс аль болох хурдан Халдварт өвчинтэй тэмцэх газрын утсанд мэдэгдэн тохирох арга хэмжээ авахуйц урьдчилан сэргийлэх, мэдээлэл өгөх түүнчлэн гурвалсан утасны үйлчилгээ буюу орчуулын үйлчилгээ үзүүлэх юм.

 

<신종 코로나 바이러스 관련 외국인종합안내센터 24시간 운영>

1월 31일, 법무부가 지난 1월 28일부터 외국인종합안내센터(1345)를 24시간 운영체제로 전환하고 질병관리본부 콜센터(1339) 외국어 통역 지원을 강화했다고 밝혔다.

외국인종합안내센터의 상시 운영체제 전환은 감염증 관련 상담 수요가 급증함에 따라 신속한 상담 지원을 위해서다.

외국인종합안내센터는 신종 코로나 바이러스 감염 증상이 의심되는 경우 신속하게 질병관리본부 콜센터(1339)에 신고하여 적절한 조치를 받을 수 있도록 예방·행동수칙 안내와 함께 3자 통역 서비스를 제공한다.

 

Хубэй мужийн захиргаанаас олгосон гадаад паспорттай иргэнийг хилээр нэвтрүүлэхгүй Гадаад иргэнийг шалганы ажилтан шалгах

 

visa-3653492_1280

Солонгосын Засгийн газраас шинэ корона вирусийн халдварын тархалтын эсрэг Хятад улсын Хубэй мужаас олгосон гадаад паспорттай бүх иргэнийг хилээр нэвтрүүлэхийг хориглолоо.

Хууль зүйн яамнаас хоёрдугаар сарын 4-ны өдрийн 00 цагаас эхлэн Хятадын Хубэй мужаас олгосон гадаад паспорт бүхий иргэдийг хилээр нэвтрүүлэхийг хоригложээ.

Тус улсад нэвтрэхийн өмнө Хятадаар дамжсан эсэхтэй хамааралгүйгэээр Хубэй мужийн захиргаанаас олгосон паспорт бүхий бүх хүнд хамрагдах юм байна.

14 хоногийн өмнө Хубэй мужид зорчсон бүх гадаад иргэдийг мөн хилээр нэвтрүүлэхийг хоригложээ.

Жэжү аялал жуулчлалын тусгай бүсэд гадаад иргэд визгүй зорчдог байсныг мөн тодорхой хугацаагаар зогсоолоо.

Солонгос улсын хилээр нэвтэрч буй гадаад иргэдийн автомат шалганыг түр зогсоож бүгд хилийн шалган нэвтрүүлэх албаны ажилтан нүүр тулан шалганаар нэвтрүүлэхээр болжээ. Харин тус улсын хилээр гарахад автомат шалганы системийг ашиглаж гарч болох юм байна.

Шинэ Корона вирус халдварласан иргэд дэлхий даяар тархан нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан хилээр нэвтрүүлэх арга хэмжээнд ийнхүү хязгаарлалт хийн цаашид улам бүр чангатгах ч магадлалтай байна.

 

<“후베이성 여권이면 입국차단·외국인은 입국 대면심사”>

한국 정부가 신종 코로나 바이러스 감염증의 국내 확산을 막기 위해 중국 후베이성 여권 소지자는 입국을 전면 제한한다.

법무부는 2월 4일 0시를 기해 중국 후베이성 발급 여권 소지자의 입국을 차단한다.

한국 입국 직전 출발지가 중국인지 여부와 상관없이 후베이성 발급 여권이면 모두 해당된다.

14일 이내 후베이성을 방문한 모든 외국인의 입국도 차단한다.

제주특별법에 따른 제주 무사증 입국도 일시 정지한다.

한국 입국 외국인에 대한 자동심사대 이용이 중단되며, 외국인들은 입국시 모두 출입국심사관의 대면심사를 받아야 한다. 출국시에는 그대로 자동 심사대를 사용할 수 있다.

신종 코로나 바이러스 확진자가 전세계적으로 늘어남에 따라 입국 제한 조치가 더욱 확대될 수도 있다.

 

Ардчилсан нам Вьетнам иргэдийн холбооны тэргүүн Вон Уг Кым-г гишүүнээр элсүүллээ

 

99987

Ардчилсан намаас Их хурлын сонгуулийг угтаж 16 дахь шилдэг боловсон хүчнээр Солонгос дахь Вьетнам иргэдийн холбооны тэргүүн Вон Уг Кым-ийг гишүүнээр элсүүллээ.

Вон тэргүүн нь 1996 онд Вьетнам төрийн төсөвт барилгын компанид ажиллаж байхдаа томилолтоор ирсэн инженер нөхөртэйгөө танилцан гэр бүл болсоны дараа Солонгост иржээ.

1997 онд БНСУ-ын иргэншил авч, 2004 онд эргэн тойрондоо байгаа Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон эмэгтэйчүүдэд зөвлөгөө өгөнгөө гадаад иргэдийн хүний эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаа явуулж эхэлжээ.

Үүний дараа Вон тэргүүн гадаад эмэгтэйчүүдийн яаралтай тусламжийн утас, Гадаад иргэдийн ‘Хамтдаа явья’ байгууллагын тэргүүн, Сөүл гадаад ажилчдын төвийн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажиллангаа Гадаад иргэдийн хүний эрхийг хамгаалж иржээ.

 

<민주당, 원옥금 베트남교민회장 영입>

 

더불어민주당이 총선 대비 16번째 인재로 원옥금 주한 베트남교민회 회장을 영입했다.

원 회장은 1996년 베트남 국영건설회사에서 일하던 중 엔지니어로 파견 근무중이던 한국인 남편을 만나 결혼한 뒤 한국으로 이주했다.

1997년 대한민국 국적을 취득한 원 회장은 2004년부터 주변 이주여성들을 대상으로 상담하면서 이주민 인권활동가로 일하기 시작했다.

이후 원 회장은 이주여성 긴급전화상담, 이주민센터 ‘동행’ 대표, 서울외국인노동자센터 이사 등을 지내며 이주여성과 이주노동자들의 인권 보호를 위해 활동했다.

 

 

Хана Дарин Олон соёлын төвийн Ням гаригийн хөтөлбөр эхэллээ

프로그램 홍보(신년ver)

  • ТОПИК шалгалтын бичгийн шалгалтанд бэлдэх анги

– Агуулга : ТОПИК Ⅱ бичгийн шалгалтын  бичих дасгал,  алдаагаа хянах, хэлэлцүүлэг г.м

– Хэн хамрагдах : Гадаад иргэн

– Гариг : Ням гариг бүрийн 10:00-12:00

– Хугацаа : 2020.02.16-2020.04.26

  • Хийл хөгжмийн сургалт ‘Hi Violin’

– Агуулга : Хөгжмийн суурь, хийл хөгжимтэй танилцах

– Хэн хамрагдах : Олон соёлт гэр бүлийн 12-оос дээш настай хүүхэд

– Гариг : Ням гариг бүрийн 12:00-13:30

– Хугацаа : 2020.02.16-2020.04.26

  • Гадаад иргэдэд зориулсан англи хэлний сургалт

– Агуулга : Англи хэлний үсэг, анхан шатны дүрэм, яриа

– Хэн хамрагдах : Гадаад иргэн

– Гариг : Ням гариг бүрийн 12:00 – 14:00

– Хугацаа : 2020.02.16-2020.04.26

  • ‘Belly Dance’ бүжгийн анги

– Агуулга : Бүжгийн хөдөлгөөн сурах, тоглолт

– Хэн хамрагдах : Гадаад эмэгтэйчүүд, Олон соёлт гэр бүлийн хүүхэд залуучууд

– Гариг : Ням гариг бүрийн 12:00-13:30

– Хугацаа : 2020.02.16-2020.04.26

Сургалтанд хамрагдах хүсэлт  : вэб хуудас http://www.hanadarin.com/

Лавлах : 02-743-6744

2020 оны 1-р сараас эхлэн ‘Гэр бүлээ асрах амралтын тогтолцоо’-г хэрэгжиж эхэлнэ

2020 оны нэгдүгээр сараас эхлэн гэр бүлийн гишүүнийг асран хамгаалах зорилгоор тэдний өвдөх, бэртэл гэмтэл авах, өндөр наслах түүнчлэн үр хүүхдээ өсгөх шалтгаанаар ажилчин нэг өдрөөр жилд дээд тал нь 10 өдрийн амралт авч болох ‘гэр бүлээ асрах амралт’-ын тогтолцоо хэрэгжиж эхэлнэ.

Өнгөрсөн наймдугаар сард үүнтэй холбогдох хууль журам шинэчлэгдсэн бөгөөд жилийн турш гэр бүлийнхэнээ асрахад зориулан ажлаас чөлөө авах боломжтой 90 өдрийн 10 өдрийг гэр бүлийнхэнээ асрахад зориулж амралт авах боломжтой бөгөөд үүнийг нэг удаадаа нэг өдрөөр авна. 

Жилдээ дээд тал нь 90 өдөр, багадаа 30 өдрөөс дээш авч болох ‘гэр бүлээ асрах амралт’- ыг авахдаа тухайн гэр бүлийн гишүүнд хамрагдах хүрээг өргөсгөн тухайн ажилчны эмээ өвөө болон ач зээ болгосон байна.

Дээрх гэр бүлийн гишүүнд хамрагдах хүрээнээс бусад тохиолдолд ажил олгогч амралт олгох хүсэлтэнд татгалзсан хариулт өгөх магадлалтай бөгөөд архаг хууч өвчин, хөдөлмөрийн чадвараа алдах, өндөр настан, насанд хүрээгүй гэсэн шалтгааны улмаас тухайн ажилтан асран хамгаалахаас өөр аргагүй тохиолдолд зөвшөөрөхөөр заажээ.

계속 읽기 “2020 оны 1-р сараас эхлэн ‘Гэр бүлээ асрах амралтын тогтолцоо’-г хэрэгжиж эхэлнэ”