카테고리: Монгол

Асиана авиа компаний шинэ эзэн ?

Арваннэгдүгээр сарын 7-ны өдөр Гымху группийн Асиана авиа компанийг худалдаалах дуудлага худалдааны үнийн саналыг авч дуусчээ.

Асианагийн дуудлага худалдааг зохион байгуулж буй Credit Suisse-ээс Aekyunggroup-Stonebridge Ёapital, HDC-Mirae Asset Daewoo , KCGI зэрэг консорциумиуд үнийн санал ирүүлсэн хэмээн мэдэгджээ.

Гымху болон Үйлдвэрлэлийн банкнаас ихдээ 2 долоо хоногийн хугацаанд шалган энэ сардаа багтаан эхний тохиролцоогоо хийх газруудаа сонгон 12-р сард хувьцаагаа худалдах гэрээ байгуулах төлөвлөгөөтэй байна.

<아시아나항공 새 주인은?>

11월 7일, 금호그룹의 아시아나항공 매각을 위한 본입찰이 마감됐다.

아시아나항공 매각 주관사인 크레디트스위스는 애경그룹-스톤브릿지캐피탈 컨소시엄, 현대산업개발-미래에셋대우 컨소시엄, KCGI 컨소시엄이 인수전에 참여했다고 밝혔다. 

금호산업과 산업은행은 최대 2주간 심사를 거쳐 이달 안에 인수 우선협상대상자를 선정해 12월 주식 매매계약을 맺을 계획이다. 

Гадаад иргэдийн эрүүл мэндийн даатгалд шинэчлэл хийхийг шаардсан дуу хоолой өндөрсөж


Аравдугаар сарын 30-ны өдөр тус улсын Үндэсний Ассамблейн хурлаас Цагаач иргэдийн эрүүл мэндийн даатгалд зайлшгүй хамрагдах тогтолцоо болон түүнтэй холбоотой асуудлуудад өөрчлөлт оруулах талаар бодлогын шинжтэй хэлэлцүүлэг явагджээ.

Энэхүү хэлэлцүүлэгт өнгөрсөн 7-р сарын 16-ны өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлж эхэлсэн гадаад иргэд эрүүл мэндийн даатгалд зайлшгүй хамрагдах тогтолцооны улмаас бага орлоготой өрх ялангуяа гэр бүлээрээ амьдарч буй дунгпү/солонгос гаралтай иргэд/ иргэд орон нутгийн эрүүл мэндийн даатгалд сар бүр өндөр төлбөр төлөх болсон нь тэдэнд дарамт  болж эрүүл явах эрхэнд нь аюул учирч байгаа бодит байдлын талаар хэлэлцсэн байна.

Хэлэлцүүлэгт оролцсон төр засгийн болон холбогдох албаны ажилтнууд шинээр хэрэгжиж эхэлсэн эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо, цагаач иргэдтэй холбоотой бодлого хэрэгжүүлэх болсон талаар тайлбарлангаа төр засгийн хэмжээний бодит байдал, гомдол санал хүсэлтийг хянах, судалгаа зэрэгт үндэслэн аль болох оновчтой хувилбараар шинэчлэл өөрчлөлт хийхээ амлалаа.

<이주민 건강보험료 개선 목소리 높아>

10월 30일 국회에서는 이주민 등 외국인 건강보험 의무화 정책과 관련한 문제점을 지적하고 개선방안을 모색하는 정책 토론회가 열렸다. 

이날 토론회에서는 지난 7월 16일부터 개정 시행된 외국인 건강보험 의무가입 제도로 저소득 외국인 특히 가족 단위로 체류하는 귀환동포 이주민 지역가입자들이 높은 건강보험료를 매달 부담하게 돼 건강권이 심각하게 위협받고 있는 현실 문제가 공론화됐다.

토론회장에 나온 정부 측 관계자들은 개정 건강보험제도 이주민 관련 정책의 도입 취지에 대해 설명하면서 정부차원의 실태조사, 민원 모니터링, 연구용역 등을 통해 가능한 합리적인 개선 방안을 마련할 것을 약속했다.

Баривчилгаанд өртөх вий гэсэн түгшүүр нь бүртгэлгүй гадаад иргэдийн даралт ихсэх өвчинд нөлөө үзүүлж байна

Баривчилгаанд өртөх вий гэсэн түгшүүр нь бүртгэлгүй оршин сууж байгаа гадаад иргэдийн даралт ихсэж өвчинд нөлөөлөх магадлалтай гэсэн анализ гарлаа.

Арваннэгдүгээр сарын 7-ны өдөр Ханьян Их сургуулийн Глобол Олон соёлын судлаач И Чан Ху багшийн Сөүл Жунру дүүрэг Франчиско сургалтын танхимд зохион байгуулсан Солонгос дахь цагаач иргэдийн эрүүл мэндийн холбоо(Migrant Workers Health Association in Korea)-ны 20 жилийн ойд зориулсан симпиозиумын үеэр тавьсан илтгэлдээ ийнхүү дурджээ.

И багшийн нүүр тулж ярилцаж судалгаа хийсэн Масанд амьдардаг Бангладеш иргэншилтэй 10 гадаад ажилчны 7 нь бүртгэлгүй оршин сууж буй иргэд байв. Тэд баривчилгаанд өртөх вий хэмээн чөлөөт цагаар гадагшаа хол явж чаддаггүй хэмээжээ.

Гадаадын ажилчид даралт ихсэж байгаа шалтгаанаа нутагтаа байгаа гэр бүлийнхэндээ санаа зовох, ажил хийж байхдаа авч буй стресс, согтууруулах ундаа, тамхи зэрэг буруу зуршилаас болж байгаа хэмээн тайлбарлажээ. Бангладеш ёс заншлын онцлог болох өрхийн тэргүүн нь гэр бүлийнхээ амьжиргааг хариуцдаг байдал түүнээс үүдэх санхүүгийн дарамт нь баривчилгааны талаарх түгшүүрийг нэмэгдүүлж байгаа хэмээн И багш тайлбарлалаа.

Нээлттэй банкны үйлчилгээ нээгдэж долоо хоногийн дотор 1 сая 20 мянган хүн элсжээ

Нэг банкны аппликейшнаар өөр банкны үйлчилгээ авч болохуйц нээлттэй банкны үйлчилгээ нээгдэн нэг долоо хоногийн дотор нэг сая гарантай хүн элссэн гэсэн тоо гарчээ.

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос аравдугаар сарын 30-ны өдрөөс хэрэгжүүлж эхэлсэн нээлттэй банкны туршилтын хугацаанд элссэн хүний тоо арваннэгдүгээр сарын 5-ны өдрийг хүртэл 1 сая 20 мянга болсон бөгөөд бүртгэгдсэн дансны нийт тоо 1 сая 830 мянгад хүрчээ.

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос нээлттэй банкны туршилтын үйлчилгээнд анхаарал тавин хянаж бөгөөд албан ёсны үйлчилгээ эхлэх арванхоёрдугаар сарын 18-ны өдрийг хүртэл системийг нь бүрэн гүйцэд болгох төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.


<오픈뱅킹 개시 일주일, 102만 명 가입>

은행 앱 하나로 다른 은행 업무까지 볼 수 있는 오픈뱅킹 서비스가 시작된 지 일주일 만에 100만 명 넘는 인원이 가입한 것으로 나타났다.

금융위원회에 따르면 10월 30일 시행된 오픈뱅킹 시범 서비스에 가입한 인원은 11월 5일까지 102만명으로 등록 계좌는 총 183만개였다.

금융위는 오픈뱅킹 시범 실시 과정을 집중 모니터링해 정식 서비스가 출범하는 12월 18일까지 시스템을 보완할 방침이다. 

Өрхийн зээлийн хүү дахин 3 хувь болж өслөө

Өнгөрсөн наймдугаар сард хамгийн доод хэмжээнд буюу 2 хувь болж буурсан өрхийн зээлийн хүү дахин өсөж 3 хувь боллоо.

Солонгосын банкны мэдээлснээр есдүгээр сарын санхүүгийн байгуулагуудын зээлийн хүүний дундаж өсөлтөөс харвал өнгөрсөн сард хадгаламжийн банкны шинэ  стандартаар өрхийн зээлийн хүү 2,92 хувиас 0,1 пойнт нэмэгдэж 3,02 хувь болжээ.


Орон сууц барьцаалсан зээлийн хүү 2,51 хувь болж 0,04 пойнтоор өссөн бөгөөд хувь  хүний чадавхийг харж олгодог зээлийн хүү 0,23 пойнт өсөн 3,86 хувьд хүрчээ.

Хадгаламжийн хүүний дундаж өсөлт урьд сартайгаа харьцуулахад 0,05 хувь буюу зээлийн хүүний өсөлтийн ердөө тэн хагастай тэнцэж байна.


<가계대출금리 다시 3%대>

지난 8월 역대 최저 수준인 2%대로 떨어졌던 가계대출금리가 3%대로 다시 올라섰다.

한국은행이 발표한 9월 금융기관 가중평균금리에 따르면 지난달 예금 은행의 신규취급액 기준 가계대출 금리는 2.92%에서 0.1% 포인트 오른 3.02%로 집계됐다.

주택담보대출금리가 2.51%로 0.04% 포인트 올랐고, 신용대출금리는 0.23% 포인트 뛴 3.86%를 기록했다.

전체 평균 예금금리 상승폭은 전월 대비 0.05%에 그쳐 대출금리 상승폭의 절반에 불과했다.

Үндэсний Ассамблейн гишүүн байсан И Жасмин Эрх чөлөөт Солонгос намаас гарч Шударга ёс намд элслээ

Үндэсний Ассамблейн 19 дэх удаагийн гишүүн байсан И Жасмин(Lee Jasmine) намаа сольж Эрх чөлөөт намд элсжээ.

Арваннэгдүгээр сарын 1-нээс сонин хэвлэлийн мэдээллээс харвал тэрээр Эрх чөлөөт Солонгосын нам(Liberty Korea Party)-аас гарах өргөдлөө өгч Шударга ёс нам(Justice Party)-д элссэн байна.

Тэрээр цагаач гаралтай Үндэсний Ассамблейн анхны гишүүн бөгөөд гишүүн байх хугацаандаа цагаач иргэд болон олон соёлт иргэдийн бодлого дээр голчлон ажиллаж, хугацаагаа дуусгасны дараа олон соёлт иргэдийн талаарх ойлголтыг өөрчлөхөд хувь нэмрээ оруулж иржээ.

Шударга ёс нам нь консерватив нам бөгөөд одоогийн байдлаар гол сөрөг хүчин юм.

<이자스민 전 국회의원, 자유한국당 탈당해 정의당 입당>

19대 국회의원을 지낸 이자스민(Lee Jasmine) 전 의원이 정의당으로 당적을 옮긴 것으로 알려졌다. 

11월 1일, 복수의 언론 보도에 따르면 이자스민 전 의원은 국회의원으로 몸 담았던 자유한국당(Liberty Korea Party)에 탈당계를 제출하고 정의당(Justice Party)에 입당한 것으로 전해졌다. 

이주민 국회의원 1호인 그는 임기 내내 이민과 다문화 정책 활동에 주력했고, 의원직을 마무리한 뒤에는 다문화 관련 사회 인식 개선에 힘써왔다. 

자유한국당은 보수정당이자 현 제1 야당이고, 정의당은 사회민주주의를 정치노선으로 내건 진보정당이다. 

Ахлах сургуулийн сургалтын төлбөрийг 2020 онд 2,3-р анги, 2021 онд нийтэд нь үнэгүй болгож

2020 оноос эхлэн ахлах сургуулийн 2,3-р ангийн сургалтын төлбөргүй болгож 2021 онд ахлах сургуулийн 1-р ангийг ч төлбөрөөс чөлөөлж хүрээгээ тэлэхнээ.


Үндэсний Ассамблейгаас 10-р сарын 31-ний өдөр ахлах сургуулийн сургалтын төлбөрийг шатчилсан байдлаар үнэ төлбөргүй болгох хуулийн төсөл болох бага дунд боловсролын тухай хуулийн өөрчлөлт болон орон нутгийн боловсролын төсвийг олгох тухай хуулийн төслийг хэлэлцүүлэн баталжээ.


Тухайн хуулийн шинэчлэлээс харахад сургуульд элсэх төлбөр, сургалтын төлбөр зэргийг улс болон орон нутгйин засаг захиргаанаас олгох юм байна. Сургалтын төлбөрийг багасгаж боловсролд зарцуулах халамжийг бодит болгох гэсэн зорилготой юм.


Харин зарим нэг хувийн сургуулийн бие даах байдлыг хүндэтгэн Ерөнхийлөгчийн зарлигаар тусад нь авч үзэхээр болжээ.

<고등학교 무상교육 2020년 2·3학년, 2021년 전면 확대>

2020년부터 고등학교 2~3학년을 대상으로 무상교육이 시행되고, 2021년에는 고교 1학년으로 전면 확대된다.

국회는 10월 31일 본회의를 열어 단계적 고교 무상교육 법안인 초·중등교육법 개정안과 지방교육재정교부금법 개정안을 통과시켰다.

개정안에 따르면 고교 입학금과 수업료 등 비용을 국가와 지방자치단체가 지원한다. 교육비 부담을 줄이고, 보편적 교육복지를 실현한다는 취지다. 

다만 일부 사립학교는 자율성을 존중해 대통령령에 따라 예외를 둘 수 있도록 했다.