카테고리: Монгол

ОУВС энэ онд Солонгосын эдийн засгийн өсөлтийг 3.6% болгон өсгөв

Олон улсын валютын сан(ОУВС)-гаас Солонгосын эдийн засгийн өсөлтийн хувь өнгөрсөн нэгдүгээр сараас хойш дахин өсөх төлөвтэй байгаа гарчээ.

Гуравдугаар сарын 26-ны өдөр БНСУ-ын Төлөвлөгөө эдийн засгийн яамнаас мэдээлснээр ОУВС-гийн тайланд эдийн засгийн өсөлтийн түвшинг 0.5%-3.6% болно гэж таамаглаж байгаа нь томоохон улс орнуудын эдийн засгийн сэргэлтийг дагасан экспорт, хөрөнгө оруулалтын өсөлттэй холбоотой гэж тайлбарлажээ.

ОУВС-гаас Солонгосын эдийн засгийн өсөлтийг өнгөрсөн онд -1% , өнгөрсөн нэгдүгээр сарын -1.1 хувьтай харьцуулахад 0.1 хувиар өсгөжээ.

<IMF 올해 한국 경제성장전망 3.6%로 또 상향조정>

국제통화기금(IMF)이 지난 1월에 이어 다시 한 번 한국의 경제성장률 전망치를 상향조정했다.

3월 26일 기획재정부는 IMF가 공개한 보고서에서 주요국 경기회복에 따른 수출·투자 증가세와 추경안을 반영해 한국 경제성장률을 기존 전망 대비 0.5%p 상향 조정한 3.6%로 전망했다.

IMF는 지난해 한국의 성장률도 -1%로 보며 지난 1월의 수치인 -1.1%보다 0.1%p 상향조정했다.

Шин рамен ‘Нонгшим’-ыг үндэслэгч Шин Чун Ху Ерөнхийлөгч тэнгэрт халижээ

Гуравдугаар сарын 27-ны өдөр үүрийн 3 цаг 38 минутын Нонгшим-ыг үндэслэгч Шин Чун Ху 92 насандаа архаг хүнд өвчний улмаас таалал төгсжээ.

Тэрээр Нонгшимыг 1965 онд үүсгэн байгуулж, Shin Ramyun, Chapaghetti, Shrimp Cracker зэрэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байжээ. 1930 оны арванхоёрдугаар сарын 1-нд Улсан хотод төрсөн бөгөөд Лотте группийг үүсгэн байгуулагч, ерөнхийлөгч асан талийгаач Шин Жиок-Ху-гийн ах юм.

<‘신라면’의 농심 창업주 신춘호 회장 별세>

3월 27일, 농심 창업주인 신춘호 회장이 향년 92세로 별세했다.

농심은 “신 회장이 27일 오전 3시 38분쯤 지병으로 별세했다”고 밝혔다.

신 회장은 1965년 농심을 창업해 신라면과 짜파게티, 새우깡 등의 제품을 개발했다.

1930년 12월 1일 울산에서 태어난 신 회장은 롯데 창업주인 고(故) 신격호 롯데그룹 명예회장과 형제 사이다. 

Барилга, жижиг үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуйн нэгжид ажиллагсадыг үйлдвэрийн ослоос урьдчилан сэргийлэхэд дэмжлэг

Үйлдвэрлэлийн ослоос болж амь эрсдэх тохиолдол цөөнгүй гардаг барилга, үйлдвэрлэлийн салбар дахь жижиг бизнес эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн ажилтнуудын аюулгүй байдлыг хамгаалахаар эрчимтэй дэмжлэг үзүүлж байна.

Гуравдугаар сарын 25-ны өдөр Хөдөлмөрийн яамнаас үйлдвэрлэлийн осол ялангуяа нас баралтыг бууруулах арга хэмжээ авахаа мэдэгдэж, 110 мянган жижиг дунд барилгын талбайд үйлдвэрлэлийн ослоос урьдчилан сэргийлэх техникийн удирдамжийг сайжруулна хэмээн мэдэгдэв.

Нэмж дурдахад туслан гүйцэтгэгчийн хариуцлагыг чангатгахын тулд аюулгүй орчин бий болгох зардлыг барилгын өртөгт тусгаж, барилгын төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага нь түүнийг шууд хариуцахаар болгож өөрчилжээ.

<한국정부, 건설·제조업 소규모 사업장 사망사고 예방 집중 지원>

한국 정부가 산업재해 사망 사고가 잦은 건설업과 제조업 소규모 사업장의 안전 인프라 구축을 집중적으로 지원한다. 

3월 25일, 고용노동부는 산업재해 사망사고 감소 대책을 발표하고 중소 건설 현장 11만 곳을 대상으로 산재 예방을 위한 기술 지도를 강화한다고 밝혔다.

또 하청 노동자에 대한 원청의 책임을 강화하기 위해 안전시설 설치 비용을 공사비에 반드시 반영하고, 원청이 안전시설을 직접 설치하도록 했다.

Гадаад ажилтантай хорио цээрийн дэглэм зөрчсөн 357 ажлын байранд торгууль ногдууллаа

Гадаад ажилчин ажиллуулдаг үйлдвэрийн байртай газруудад хорио цээрийн журам хэрэгжиж буй эсэх шалгалт явуулан зөрчилтэй 357 албан газарт торгууль ногдуулжээ.

Гуравдугаар сарын 26-ны өдөр Хөдөлмөрийн яамнаас гадаадын тав болон түүнээс дээш ажилчин ажиллуулдаг бөгөөд үйлдвэрийн дотуур байраар хангадаг 11,000 ажлын байранд тусгай хяналт шалгалт хийн 357 газарт торгуулийн арга хэмжээ авсан туха мэдээллээ.

Шалгалтаар ажлын байран дээрээ маск зүүх, хоолны ширээн дээр тусгаарлагч суурилуулах, дотуур байран доторх хөдөлгөөн хязгаарлах зэрэг дүрэм журмыг зохих ёсоор дагаж мөрдөхгүй байгааг илрүүлжээ.

Түүнчлэн Хөдөлмөрийн яамнаас улсын хэмжээнд тав ба түүнээс дээш гадаадын иргэн ажилладаг ажлын байранд шалгалт хийсний дараа 5-аас цөөн ажилтантай 23,000 ажлын байранд хяналт шалгалт явуулж байгаа хэмээн мэдэгдлээ.

Эдгээрээс халдвар авах магадлал өндөртэй 2000 албан газарт тухайн газарт нь очин шалгах төлөвлөгөөтэй байгаа байна.

<방역수칙 위반 외국인 고용사업장 357곳 과태료>

이주노동자를 고용해 기숙사에 살도록 한 국내 사업장 가운데 357곳이 코로나 방역수칙 위반으로 과태료 처분을 받았다. 

3월 26일, 고용노동부는 외국인 근로자를 5명 이상 고용하고 이들을 위한 기숙사를 보유한 사업장 1만1,000여 곳에 대해 특별점검을 벌여 357곳에 과태료 처분을 했다고 밝혔다.

이들 사업장은 작업장 내 마스크 상시 착용과 식당 식탁의 가림막 설치, 기숙사 내 이동 제한 등의 수칙을 제대로 지키지 않은 것으로 조사됐다.

또 고용노동부는 전국 외국인 5인 이상 고용 사업장 점검에 이어 5인 미만 사업장 2만3000여곳에 대해 자율 점검을 지도 중이라고 밝혔다.

이 중 감염취약 사업장 2,000여 곳에 대해서는 현장점검을 실시할 예정이다.

Нийгэмд зай барих одоо хэрэгжиж буй шатлалыг 4-р сарын 11 хүртэл сунгалаа

Солонгосын засгийн газар Ковид-19-ын тархалттай холбоотой одоогийн нийгэмд зай барих шатлалыг дахин хоёр долоо хоногоор сунгах шийдвэр гаргалаа.

Солонгосын засгийн газраас гуравдугаар сарын 28-ны өдрийн мэдэгдсэнээр нийслэл хот болон түүний эргэн тойронд хоёрдугаар шатлал, бусад нутаг дэвсгэрт 1.5-р шатлал хэрэгжиж байгаа бөгөөд дараа сарын 11-ний шөнийн 12 цаг хүртэл үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхээр болжээ.

Спортын уралдаан тэмцээн явуулдаг стадион, номын сан, уран зургийн галерей, музей, үзэсгэлэн, яармаг зэрэг 21 салбарт хоол хүнсний зүйл огт хэрэглэхгүй байхаар “хорио цээрийн үндсэн журам” -д нэмэлтээр тусгэжээ.

Энэхүү журам энэ сарын 29-ний өдрөөс дараа сарын 4-ний хооронд долоо хоногийн хугацаанд удирдамжийн дагуу мөрдөж түүнээс хойш хэрэгжиж эхлэнэ.

Тухайн хугацаанаас хойш дээрх газруудад хоол хүнсний зүйл идэж байгаад баригдвал нэг хүний 100,000 воны торгууль төлнө.

Хорио цээрийн үндсэн журам нь олон нийтийн газар нийгэмд зай барих шатлалаас үл хамааран зайлшгүй мөрдөх журам бөгөөд үүнд маскаа байнга зүүх, ариутгал халдваржуулалтын тухай мэдээлэл гаргаж тавих, үйлчлүүлэгчийн нэрсийн жагсаалт гаргах, тогтмол ариутгал хийх, агаар сэлгэх зэрэг үндсэн 4 зүйлээс гадна хоол хүнсний зүйл идэхийг хориглох, шинж тэмдэгтэй хүн нэвтрүүлэхийг хязгаарлах, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хариуцсан хүн томилох зэрэг 3 зүйлийг нэмэлтээр оруулжээ.

<사회적 거리두기 4월 11일까지 연장>

한국 정부는 코로나19 확산에 따른 현행 ‘사회적 거리두기’ 단계를 2주 연장하기로 했다.

3월 28일, 한국 정부에 따르면 수도권 2단계, 비수도권 1.5단계인 현행 거리두기 단계를 다음 달 11일 밤 12시까지 계속 적용한다.

정부는 스포츠 경기장이나 도서관, 미술관·박물관, 전시회·박람회 등 총 21개 업종에서는 아예 음식을 먹을 수 없도록 하는 ‘기본방역수칙’을 적용하기로 했다.

기본방역수칙은 29일부터 다음 달 4일까지 일주일간 계도기간을 거친 뒤 적용된다. 

계도기간 이후 이런 장소에서 음식을 먹다가 걸리면 1인당 10만원의 과태료를 내야 한다.

기본방역수칙은 다중이용시설에서 거리두기 단계와 관계없이 항상 지켜야 하는 수칙으로, 마스크 착용, 방역수칙 게시·안내, 출입자 명부 관리, 주기적 소독·환기 등 기존의 4가지 수칙 외에 음식섭취 금지, 유증상자 출입제한, 방역관리자 지정 등 3가지가 추가됐다.

Цахилгааны төлбөрийг хоёрдугаар улиралд нэмэгдүүлэхгүй байхаар

Олон улсад нефтийн үнэ өссөн хэдий ч Солонгосын засгийн газар компаниуд хоёрдугаар улирлын цахилгаан эрчим хүчний үнийг нэмэгдүлэхгүй байхаар шийдвэрлэжээ.

Шатахууны үнийн өсөлтийн чиг хандлагыг харгалзан хоёрдугаар улиралд цахилгаан эрчим хүчний үнэ долоон жилийн дараа анх удаа өсөх хандлагатай байгааг таамаглаж ирсэн билээ.

Шатахууны үнийн индексжүүлэлтийн системийг нэвтрүүлснээр Засгийн газар богино хугацаанд газрын тосны үнэ огцом өсөх зэрэг онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд ханшийн зохицуулалтыг хойшлуулах төлөвлөгөөтэй байгаа тухай илэрхийлж байсан удаатай.

Цахилгаан эрчим хүчний үнэ нэмэгдвэл бусад бараа бүтээгдэхүүний үнийн хөөрөгдөл явагдах магадлалтай учир ийнхүү шийдвэрлэсэн бололтой.

<2분기 전기요금 동결>

국제유가 상승에도 불구하고 한국 정부와 한국전력이 2분기 전기요금을 동결했다. 

2분기 전기요금은 연료비 상승 추이를 고려해 7년 만에 오를 것으로 예상돼왔다.

정부는 연료비 연동제를 도입하면서 단기간 내 유가 급상승 등 예외적인 상황 발생 시 요금조정을 유보하겠다는 방침을 밝힌 바 있다.

이번 결정은 전기요금 인상이 공공물가를 자극할 가능성이 있다는 우려를 반영한 것으로 보인다.

Сөүл хот болон дүүргүүд дөрөвдүгээр сард гамшгийн мөнгөн дэмжлэг үзүүлнэ

Сөүл хотын захиргаа болон харьяа 25 дүүргээс дөрөвдүгээр сараас ‘Гамшгийг даван туулах мөнгөн дэмжлэг’-ийг жижиг бизнес эрхлэгч зэрэгт нийт 500 тэрбум воны олгохоор болжээ.

Жижиг бизнес эрхлэгч, эмзэг бүлгийнхэн зэрэг 700 мянга орчим хүнд Сөүл хотоос 200 тэрбум, дүүргүүд 300 тэрбум вон гарган дэмжлэг үзүүлэх болсон тухай гуравдугаар сарын 22-ны өдөр танилцуулжээ.

Энэхүү дэмжлэг нь Солонгосын засгийн газраас хэрэгжүүлж буй 4 дэх удаагийн гамшгийн үеийн мөнгөн дэмжлэгээс тусдаа арга хэмжээ бөгөөд Ковидын улмаас ихээхэн хохирол амссан иргэдийг сонгон дэмжлэг үзүүлэх юм байна.

Үүний зэрэгцээ жижиг бизнес эрхлэгчдэд зориулан 500 тэрбум вонын хүүгүй зээл олгох юм байна.

Амьжиргааны түвшингээс доогуур орлоготой 460 мянга орчим хүнд нэг хүний 100,000 воны “амьжиргаа дэмжих мөнгөн дэмжлэг” үзүүлэх юм байна.

<서울시와 자치구, 4월부터 재난지원금 선별지원>

서울시와 산하 25개 자치구가 4월부터 총 5,000억 원 규모의 ‘위기 극복 재난지원금’을 소상공인 등에 지원한다. 

3월 22일, 서울시는 시가 2,000억 원, 자치구들이 3,000억 원의 자금을 마련해 소상공인과 취약계층 등 약 70만 명에게 지원금을 지급한다고 밝혔다.

한국 정부가 추진 중인 4차 재난지원금과는 별개로, 피해가 심한 개인 등에게 선별적 지원이 이뤄진다. 

이와 함께 소상공인 대상의 5,000억 원 규모의 ‘무이자 융자’도 진행한다. 

기초생활수급자 등 저소득 취약계층 약 46만 명에게는 1인당 10만 원의 ‘생활지원금’이 지급된다. 

Өнгөрсөн жили Солонгосын өрхийн эдийн засаг

Өнгөрсөн жилийн Ковид-19-ын халдварын тархалттай улмаас эдийн засгийн хямралтай байсан ч Солонгос улсын нийт өрхийн орлого зарлагаасаа их байгаагаар зогсохгүй өнөөг хүртэл хамгийн өндөр хувьтай гарчээ.

Харин орлоготой багатай өрхийн хувьд зардал улам нэмэгдэж, орлоготой өндөртэй өрхийн ашиг эрс нэмэгдсэн нь орлогын зөрүүтэй байдлыг бий болгож байна.

Гуравдугаар сарын 22-ны өдөр Үндэсний статистикийн хорооноос хийсэн өрхийн чиг хандлагын судалгааны үр дүнгээс харахад өнгөрсөн онд улсын хэмжээнд хоёр ба түүнээс дээш ам бүлтэй өрхийн хэрэглээ, зарлага болон үлдэгдэл мөнгөний харьцаа нь 1-р улиралд 32.9%, 2-р улиралд 32.3%, 3-р улиралд 30.9%, 4-р улиралд 30% давсан үзүүлэлттэй байна.

2003 оноос хойш боловсруулсан өрхийн чиг хандлагын судалгаанаас харахад улиралын ашиг 30%-с дээш хувьтай бүртгэгдсэн тохиолдолд таван удаа байгаагаас 2016 оны 4-р улирлын нэг удааг эс тооцвол үлдсэн нь бүгд өнгөрсөн жилд бүртгэгджээ.

Өнгөрсөн жилийн дөрөвдүгээр улиралд орлогын түвшингээр доод 20%-д хамрагдах өрхийн ашиг -17.8%-ийг эзэлж, орлогын түвшингээр дээд 20%-д хамрагдах өрхийн ашиг 42.8%-тай байна.

Мэргэжилтнүүд нийгэмд зай барих арга хэмжээний улмаас хэрэглээний зардал буурсан, ирээдүйд ирэх эдийн засгийн тодорхойгүй байдал, цочролд бэлдэн айл өрх иргэн хэрэглээ түүнд гарах зардалдаа тохируулга хийсэний үр дүнд хэмээн тайлбарлаж байна.

<지난해 한국 가정경제 ‘불황형 흑자’>

지난해 코로나19 확산에 따른 경제 위기 속에서 한국 전체 가구의 흑자는 사상 최대치를 기록했다. 

하지만 저소득층 가구의 적자는 더 심해지고, 고소득층 가구의 흑자는 대폭 증가하는 등 소득격차는 벌어지고 있는 것으로 나타났다. 

3월 22일, 통계청의 가계동향 조사 결과에 따르면 지난해 2인 이상 전국 가구가 소득 중에서 소비와 지출을 하고 남은 돈의 비율인 흑자율은 1분기 32.9%, 2분기 32.3%, 3분기 30.9%, 4분기 30.4% 등으로 모두 30%를 넘어섰다. 

2003년 이후 작성된 가계동향 조사에서 가계가 30% 이상 분기 흑자율을 기록한 것은 단 5차례인데, 2016년 4분기 한 차례를 제외하면 모두 지난해에 발생했다.

지난 4분기 소득 하위 20%에 해당하는 가구의 흑자율은 -17.8%를 기록했고, 소득 상위 20%에 해당하는 5분위 가구의 흑자율은 무려 42.8%였다.

전문가들은 사회적 거리두기로 인한 소비지출 감소와 불확실한 미래의 경제적 충격에 대비하기 위한 소비지출 조정이 이루어진 것으로 보인다고 설명했다.

Солонгос иргэдийн 67.8% нь “Ковид- 19-ын вакцин хийлгэх бодолтой байна

Солонгос 10 иргэн тутмын 7 нь Ковид-19-ын вакцин хийлгэх бодолтой байгаа талаар судалгаагаар гарчээ. .

Солонгосын засгийн газраас өнгөрсөн 17-18-ны өдрүүдэд улс орон даяарх 18-аас дээш насны, насанд хүрсэн 1000 хүнийг хамруулсан “Ковид 19-ын талаарх ойлголт”-ын судалгааны явуулсан бөгөөд үр дүн ийнхүү гарсан тухай гуравдугаар сарын 24-ний өдөр мэдээллээ.

Одоогоор вакцинд хамрагдаагүй байгаа судалгаанд хамрагдсан нийт 968 хүний 67.8% нь ‘вакцин хийлгэх хүсэлтэй’, 12.9% нь ‘ хамрагдахгүй’, 19.1% нь ‘одоохондоо мэдэхгүй байна’ хэмээн хариулсан байна.

<한국 국민 67.8% “코로나19 백신 맞겠다”>

한국 국민 10명 중 7명 가량은 코로나19 백신을 맞을 의향이 있는 것으로 조사됐다.

3월 24일, 한국 정부는 지난 17∼18일 양일간 전국의 만 18세 이상 성인 1,000명을 대상으로 ‘코로나19 관련 인식조사’를 실시한 결과 이같이 나타났다고 밝혔다.

전체 응답자 가운데 백신 미접종자라고 밝힌 968명 중 67.8%는 ‘예방 접종을 받을 의향이 있다’, 12.9%는 ‘접종을 받지 않겠다’고 답했고 ‘아직 모르겠다’는 응답도 19.1%였다.