카테고리: Монгол

Солонгос улс паспорт дээр виз наалт наахаа болино


Долоодугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн паспортон дээр наадаг Солонгосын визний оронд виз олгосон тухай баталгаа бичиг өгөхөөр болжээ.н удаа хоёрдугаар сарын 24-ний өдөр АНУ, Япон болон Европын 24 улс оронд визний наалт дарахаа больсон бөгөөд үүнийг өргөжүүлэн бүх улс оронд хэрэгжүүлэхээр болгожээ.
 
Гадаад иргэд Солонгосын визний портал сайтад орж виз олгосон тухай баримтыг хэвлэн авч болно.
 
Тус баримтыг хуурамчаар үйлдсэн болон өөрчилсөн зэргийг тухай сайтны шийдэгдэж буй явцыг харах болон хэвлэж авах хэсгээс харж болох бөгөөд паспортын дугаар, овог нэр, төрсөн он сар өдөр зэргээ оруулахад хянах боломжтой юм байна.
 
 
<대한민국 비자발급 방식 변경>
 
 
7월 1일부터 한국에 들어오려는 외국인들에게 여권에 붙이는 대한민국 비자 스티커를 대신 ‘비자발급 확인서’를 발급한다. 
 
앞서 지난 2월 24일부터 미국, 일본 및 유럽 24개국 주재 대한민국 공관에서 비자 스티커 부착을 중단한 것을 모든 재외공관으로 확대하는 것이다.
 
외국인은 ‘대한민국 비자포털’에 접속해 확인서를 출력할 수 있다. 
 
확인서의 위조 또는 변조 여부는 해당 홈페이지의 ‘진행현황 조회 및 출력’ 메뉴에서 ‘여권번호·성명·생년월일’을 입력하면 즉시 확인 가능하다.
 
 
 
 
 

Долоодугаар сарын 1-нээс эхлэн томоохон март болон супермаркетуудаар шүлс нэвтрүүлдэггүй амны хаалт зарагдаж эхэлнэ

Томоохон март болон супермаркетуудаар долоодугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн шүлс нэвтрүүлдэггүй амны хаалт зарагдаж эхэлнэ. Лотте мартаас нэг хүн нэг удаад 5 ширхэгээр савласан амны хаалт л авах боломжтой бол супермаркетуудад тооны хязгаарлалт байхгүй юм байна.

Амны хаалтны үнэ үйлдвэрлэсэн газраасаа хамаарч нэг ширхэг нь 500-976 вон байхнээ.

<7월 1일부터 대형마트·편의점서 마스크 판매>

대형마트와 편의점이 7월 1일부터 침방울 차단용 마스크 판매를 개시했다. 

롯데마트에서는 1인당 마스크 5개가 들어간 1상자만 구입할 수 있으나, 편의점에서는 1인당 구매제한이 없다. 

마스크 가격은 제조사에 따라 장당 500원~975원이다.

Сөүл хотын захиргаанаас гадаад иргэдэд гамшгийн мөнгөн тусламж олгоно

Сөүл хотын захиргаанаас Гадаад иргэдэд гамшгийн үеийн мөнгөн тусламж үзүүлэхээр болж түүнтэй холбоотой төсвийг баталжээ.

Өнгөрсөн зургаадугаар сарын 30-ний өдөр Сөүл хотын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас  2020 оны 3 дахь удаагийн нэмэлт төсвийн тодотголоор “Гадаад иргэдэд зориулсан гамшгийн үеийн амьжиргааны тэтгэмж” бүлэг оруулжээ байна. Тус хотод бүртгэлтэй 300 мянган гадаад иргэн, өрхийн ам бүлийн дунджийг харгалзвал 100 мянган өрх энэхүү тэтгэмжинд хамрагдана гэж үзэж байгаа юм байна.

Гадаад иргэний бүртгэлтэй, тус улсад тодорхой хэмжээний орлоготой гадаад иргэн хамрагдах юм байна. Солонгосын хэвлэл мэдээлэлд Сөүл хотын холбогдох албан тушаалтаны өгсөн мэдээлэлд “Тэтгэмжинд хамрагдах гадаад иргэдийн хамрагдах шаардлагыг дотоодын иргэдтэй ижил тавина” гэж мэгэдсэн байна.

Тус улсын Хүний эрхийн хорооноос Орон нутгийн гамшгийн үеийн мөнгөн тусламжийн бодлогоос гадаадын иргэдийг хассан нь эрх тэгш байх эрхэнд халдсан гэж үзэн бодлогоо өөрчлөх анхааруулга өгсөнийг Сөүл хот хүлээн авсаны үр дүн юм.

<서울시, 이주민도 재난지원금 준다>

서울시가 이주민에게 코로나19 사태에 따른 재난지원금을 지급하기로 하고 관련 예산을 확보했다.

서울시는 6월 30일 시의회를 통과한 2020년도 제3회 추가경정예산안에 ‘외국인을 위한 재난긴급생활비’ 항목을 포함했다고 밝혔다.

서울시는 시내 등록 이주민이 30만명 선이고, 가구당 평균 인원을 고려하면 약 10만 가구가 지원대상이 될 것으로 추정하고 있다. 

지원 대상 이주민은 ‘외국인 등록’을 하고 한국 내에서 소득 활동을 하는 사람이다.

한국 언론에 따르면 시 관계자가 “내국인과 같은 기준을 적용해 지원할 것”이라고 밝혔다.

이번 사안은 국가인권위원회가 “지방자치단체 재난지원금 정책에서 외국인을 배제하는 것은 평등권 침해”라며 정책 개선을 권고한 것을 서울시가 받아들인 결과다.

Бүртгэлгүй гадаад иргэд нутаг буцахад торгууль төлнө

Долоодугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн бүртгэлгүй гадаад иргэд нутаг буцах мэдэгдэл хийн нутаг буцсан ч торгууль төлөхөөр болж байна. Өнгөрсөн арванхоёрдугаар сарын 11-ны өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн бүртгэлгүй гадаад иргэдийг хянах бодлогын дагуу өөрийн хүсэлтээр нутаг буцах мэдэгдэл хийх хугацааг зургаадугаар сарын сүүл хүртэл заасан бөгөөд долоодугаар сарын 1-нээс хойш нутаг буцах бүртгэлгүй гадаад иргэдээр торгууль төлүүлэх юм байна.

Харин 7-9-р сард буцах тохиолдолд торгуулийн мөнгөний 30 хувь, 10-р сард буцах тохиолдолд 50 хувийг ногдуулах юм байна. Торгуулийн мөнгөө төлсөний дараа тус улсын хилээр орж ирэхэд хориг тавих нөхцлөөс чөлөөлөх бөгөөд, торгуулийн мөнгөө төлөөгүй бол хууль зөрчсөн хугацааг харгалзан 1 жилээс 10 жилийн хугацаатай тус улсад нэвтрэхэд хориг тавих юм байна.

다만, 7~9월 출국 시 원래 범칙금액의 30%, 10월 이후에는 50%를 부과할 예정이다. 

범칙금을 납부한 경우에는 입국금지를 면제하지만, 범칙금을 내지 않으면 법 위반 기간에 따라 1~10년 동안 입국이 금지된다.

Хүүхэд залуучуудыг гурваас дээш цаг үргэлжлүүлэн интернэт болон шууд нэвтрүүлэгт оролцуулахыг хоригложээ

Цаашдаа интернет орчин болон хувийн телевизэд бичлэг хийлгэж буй хүхэд залуусыг амралгүйгээр 3-аас дээш цаг бичлэгт орох болон оройн 22 цагаас хойш шууд нэвтрүүлэгт орох боломжгүй болгосон байна.

Телевиз радиогийн хорооноос зарим нэг интернет болон хувийн телевизэд хүүхдийн хүчирхийлэлтэй холбоотой нэвтрүүлэг явуулсан зэрэг асуудлууд гарсантай холбогдуулан цаашид дээрхтэй адил агуулгыг хамгаалах захирамж гарсаныг зургаадугаар сарын 30-ны өдөр мэдээлжээ.

Бичлэгэнд орох, хүүхэд залуучуулыг сэтгэлзүй, бие махбодийн хувьд хүчирхийлэх контент үйлдвэрлэхийг хориглох, контент зохиогч түүнд оролцох хүүхэд залуус болон түүний асран хамгаалагчид тус нэвтрүүлгийн агуулга болон орлого зэргийн талаар тайлбарлаж, зөвшөөрлийг нь авах зэрэг агуулгууд багтжээ.

<아동·청소년 3시간 이상 연속 인터넷 생방송 금지>

앞으로 인터넷 개인방송에 출연하는 아동·청소년은 휴식 없이 3시간 이상 방송하거나 오후 10시 이후 심야시간에 생방송을 할 수 없게 된다. 

방송통신위원회는 일부 인터넷 개인방송에서 아동학대 논란이 일자 이 같은 내용의 보호 지침을 6월 30일 발표했다.

보호 지침에는 출연 아동·청소년을 신체적·정서적·심리적으로 학대하는 콘텐츠의 제작을 금지하고, 콘텐츠 제작자가 출연 아동·청소년과 보호자에 제작 취지와 수익 사항 등을 설명하고 동의를 받는 등의 내용이 담겨 있다. 

Халдвар авах магадлал өндөртэй газруудад орж гарахад утасны 3 оператор газрын QR кодоор нэвтрэх боломжтой

Караоке, клуб зэрэг Коронавирусийн халдвар авах магадлал өндөртэй газруудад орж гарахдаа утасны 3 оператор кампанийн тухайн хүний батлах аппликейшнийг ашиглаж болно.

Зургаадугаар сарын 24-ний өдөр SK, KT, LG зэрэг утасны 3 оператор кампаниуд тухайн хүнийг батладаг аппликейшндаа QR кодонд суурилсан автомат орж гарах системийг суулгасан гэж мэдэгдлээ.

QR орж гарах кодыг 14 наснаас дээш настай, дээрх үүрэн телефоны газруудад элссэн хэн бүхэн ашиглаж боломжтой юм байна.

<코로나19 고위험시설 출입 이통 3사 ‘패스’로 가능>

노래방, 클럽 등 코로나19 전파 우려가 높은 고위험 시설에 출입할 때 이동통신 3사의 본인인증 앱을 이용할 수 있다. 

6월 24일, SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 이동통신 3사는 본인인증 앱 ‘패스’에 QR 기반의 전자출입명부를 도입했다고 밝혔다. 

패스 ‘QR 출입증’은 만 14세 이상이라면 이통3사 가입자와 알뜰폰 가입자 모두 이용할 수 있다.

Корона халдвар авсан нь тогтоогдсоны дараа арав түүнээс дээш өдөр өнгөрсөн бөгөөд 4 өдрийн турш халуураагүй бол тусгаарлалтнаас гаргана

Коранавирусээр халдварлагдсан нь тогтоогдсон өвчтөний шинж тэмдэг болон биеийн байдлаас шалтгаалан тусгаарлах түвшинг зөөлрүүлэх болжээ.  

Шинж тэмдэгтэй өвчтөний хувьд шинжилгээний хариу ба эмнэл зүйн байдал зэргийг бүгдийг хагасны дараа тусгаарлалтнаас гаргах боломжтой ч зургаадугаар сарын 25-ны өдрөөс хойш аль нэгийг нь хангасан байхад тусгаарлалтнаас гаргахаар болжээ.

Шинж тэмдэгтэй өвчтөний хувьд халдвар авсан нь батлагдсанаас хойш 10 хоног өнгөрсөний дараа ч багадаа 72 цаг халуураагүй, эмнэлзүйн шинж тэмдэг сайжирсан бол тусгаарлалтнаас гаргахнээ.

Түүнчлэн шинж тэмдэггүй өвчтөний хувьд батлагдсанаас хойш 10 өдөр өнгөрсөн ч шинж тэмдэг илрэхгүй бол тусгаарлалтнаас гаргахаар болжээ.

<코로나19 발병 후 10일 지나고 사흘간 열 없으면 격리해제>

코로나19 확진 환자의 증상 호전에 따른 격리해제 기준이 완화됐다. 

유증상자는 현재 검사 기준과 임상 경과 두 가지 기준을 모두 충족해야 격리해제가 가능했지만 6월 25일 이후는 이 중 한 가지 기준만 총족해도 격리해제가 된다.

유증상자의 경우 발병 후 열흘이 지나고 그 후 최소 72시간 동안 발열 없이 임상증상이 호전되면 격리가 해제된다. 

또 무증상 확진자는 확진 후 10일이 경과한 후에도 증상이 없으면 격리가 해제된다. 

Дахин орж ирэх зөвшөөрөл авах хүсэлтээ онлайнаар хийгээрэй

Солонгосын засгийн газраас тус улсад дахин орж ирэх зөвшөөрөл авах хүсэлтийг онлайнаар хийж болохуйцаар системээ шинэчилсэн байна.

Зургаадугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн орон нутаг даяарх Гадаадын иргэн харьяатын газар болон онгоцны буудлын Хилийн шалган нэвтрүүлэх албаны хүсэлт авах төвүүдээр өөрийн биеэр очих шаардлагагүйгээр дахин орж ирэх зөвшөөрлийн хүсэлтийг гаргах боломжтой болжээ.

Бүртгэлтэй гадаад иргэдийн хувьд Hi Korea вэб сайтаар дахин орж ирэх зөвшөөрлийн хүсэлт гаргах боломжтой. Бүртгэлийн материал явуулан, хураамжаа төлөн дахин орж ирэх зөвшөөрлөө авахнээ.

.

Онлайнаар авсан дахин орж ирэх зөвшөөрөл авсан тохиолдолд тусдаа баталгаа авахгүй байсан ч хилээр гарсаны дараа дахин орж ирэх боломжтой бөгөөд хураамж нь 20 хувь хямдрах юм байна.

<재입국허가 신청 온라인으로 하세요>

한국 정부가 온라인 재입국허가신청 시스템을 구축하고 운영을 시작했다. 

6월 22일부터 전국 출입국·외국인청과 공항만 출입국 민원센터를 방문할 필요 없이 재입국 허가를 신청할 수 있게 됐다. 

모든 등록 이주민은 ‘하이코리아’ 홈페이지에서 재입국허가를 신청할 수 있다. 신청서류 제출, 수수료 결제, 재입국허가서 발급도 가능하다. 

온라인 발급 재입국 허가서를 소지한 경우 별도의 재입국허가 인증을 받지 않아도 출국 후 재입국이 가능하며, 신청 수수료 또한 20% 저렴하다. 

6.25-ны Солонгосын дайны 70 жилийн ой, дайнд оролцсон улс орнуудын шилдэг боловсон хүчин болон эрэлхэг цэргүүдийн үр ач нарт оршин суух виз олголоо

Солонгосын Засгийн газраас 6.25-ны Солонгосын дайны 70 жилийн ойг тохиолдуулан дайнд оролцсон эрэлхэг цэрэг тэдний үр ач зэрэг 68 гадаад иргэнд ажилд орох, суралцах боломжтой оршин суух эрх олгожээ.

Зургаадугаар сарын 25-ны өдөр тус улсын Хууль Зүйн Яамнаас НҮБ –ын энхийг сахиулах хүчинд хамрагдсан улс орнуудын эрэлхэг цэрэг эрс болон тэдний үр ач нараас тус улсад тэтгэлэгтэй суралцаж буй болон Засгийн газрын тэтгэлгээр суралцаж төгссөн 68 гадаад иргэнд оршин суух виз олгосон хэмээн мэдэгджээ.

Улс бүрээр авч үзвэл Энэтхэг 14, Америк 8, Турк 8, Тайланд 8, Этопи 8, Филлиппин 6 болон бусад улсын 10 гаруй иргэн хамрагджээ.

<6.25 70주년, 참전국 우수인재와 참전용사 후손에게 준영주 비자 발급>

한국 정부가 6.25 전쟁 70주년을 맞이해 참전용사 후손 등 참전국 국민 68명에게 취업과 학업이 자유로운 ‘준 영주자격’을 부여했다. 

6월 25일, 법무부는 국제연합(UN) 참전용사 후손 장학생 및 정부초정장학생 프로그램을 수료한 참전국 국민에 대한 우대 제도를 마련해 68명에게 거주(F-2) 비자를 부여했다고 밝혔다. 

국적별로는 인도 14명, 미국 8명, 터키 8명, 태국 8명, 에티오피아 8명, 필리핀 6명, 기타 국가 10명 등이다.