카테고리: Монгол

Кореа их хямдрал эхэллээ

Гадаад иргэдэд зориулсан ‘2019 Кореа их хямдрал’ үйл ажиллагаа 1-р сарын 17-ны өдрөөс эхлэн 2-р сарын 28-ны өдрийг хүртэл 43 өдрийн турш үргэлжилнэ.

Соёл, спорт, аялал жуулчлалын газар ба Солонгос улсад зорчих хорооноос энэ удаагийн үйл ажиллагаагаар ‘Аялаж, амталж, мэдэрье’ сэдвийн хүрээнд төрөл бүрийн хөтөлбөрүүд бэлдэж байна.

Тус хугацаанд Сөүлийн төв Чонгечон талбайд ‘Welcome Center, Дүнгдэмүн болон Хүндэ зэрэг газарт ‘явуулын аялалын мэдээлэл өгөх үйлчилгээ бүхий автобус’ зэргээр дамжуулан мэдээлэл зөвлөгөө болон гадаад иргэдийн тав тухтай байдлыг хангах үйлчилгээнүүд тус тус үзүүлнэ.

<2019 코리아그랜드세일 개막>

외국인 대상 쇼핑문화관광축제 ‘2019 코리아그랜드세일’이 1월 17일부터 2월 28일까지 43일간 열린다.

문화체육관광부와 한국방문위원회에 따르면 이번 코리아그랜드세일에선 ‘여행하고, 맛보고, 만져보고’를 주제로 다양한 프로그램을 선보인다.

행사 기간 서울 청계광장에는 ‘웰컴센터’가 설치돼 외국인에게 편의를 제공하고, 동대문과 홍대 등에서는 ‘찾아가는 관광 안내 서비스’ 차량이 운영된다.

4

Гадаад иргэдийн вакцинд хамрагдсан байдал ялгаатай мөн хариуцсан бодлого алга

Гадаад иргэдийн вакцинд хамрагдсан эсэхийг хянах нэгдсэн бодлого байхгүй байна.

1-р сарын 15-ны Цагаач иргэдийн бодлого судалгааны газар/IOM/-аас сүүлийн үед гаргасан ‘Гадаад иргэдийн эрүүл мэндийн бодлогын асуудал’ тайлангаас харвал урьдчилан сэргийлэх тарилгад хамрагдсан байдал нь улс орон бүрээр нилээн ялгаатай байгаа ба бүх гадаад иргэд Солонгосын виз мэдүүлэхдээ ганц Сүрьеэгийн шинжилгээний материал хавсаргаж өгч байна.

Ёнхаб мэдээллийн агентлагийн мэдээлснээр Гадаад иргэдийн вакцинд хамрагдаж байгаа байдлыг сайжруулахын тулд БНСУ-ын Сүрьеэ өвчинтэй тэмцэх холбооноос өнгөрсөн 2015 онд ‘Оршин сууж буй гадаад иргэдийг вакцинд зайлшгүй хамруулах төсөл’-ийг өргөн барьсан боловч засгийн газраас одоогийн байдлаар тодорхой шийдвэр гаргаагүй байна.

Солонгос улсад халдварт өвчин тархахаас сэргийлэхийн тулд гадаад иргэд ч зайлшгүй хамрагдах ёстой вакцинд дараах таван төрлийн вакцин /Сахуу,татран хөхүүл ханиад(Tdap), Гепатит А, Улаанбурхан, гахайн хавдар, Улаан эсэргэнэ(MMR), Салхин цэцэг, Япон тархины үрэвслийн/ багтана.

Тус улсад оршин сууж буй 12 наснаас доош оршин суух эрхтэй гадаадын хүүхдүүд Солонгос иргэдтэй адил үнэгүй вакцинд хамрагдах боломжтой. Гадаадын иргэний үнэмлэхгүй хууль бус оршин сууж буй хүүхдүүдийн хувьд харьяа эрүүл мэндийн төвөөс дугаар аван вакцинд үнэгүй хамрагдах боломж бий.

<이주민 예방접종률 천차만별, 관리 정책은 없어>

이주민 예방 접종을 통합적으로 관리할 정책이 없다는 지적이 나온다.

1월 15일 IOM이민정책연구원이 최근 내놓은 ‘이주민 보건의료정책의 쟁점’ 리포트에 따르면 예방 접종률은 국가별로 큰 차이를 보이지만 한국 사증을 신청할 때 공통으로 제출해야 하는 감염병 관련 서류는 결핵 진단서가 유일하다.

연합뉴스 보도에 따르면 외국인 예방접종 강화를 위해 대한감염학회는 지난 2015년 ‘국내 체류 외국인을 위한 예방접종 권장안’을 내놓기도 했으나 아직 정부 차원에서 별도로 마련된 이주민 대상 예방접종 지침은 없다.

국내 감염관리를 위해 외국인도 필수적으로 접종해야 할 할 백신은 파상풍·디프테리아·백일해(Tdap) 백신, A형간염 백신, 홍역·볼거리·풍진(MMR) 백신, 수두 백신, 일본뇌염 백신 등 총 5종이다.

현재 국내 체류 외국인 가운데 만 12세 미만이고 외국인등록번호가 있다면 내국인과 동일하게 국가무료예방접종 혜택을 볼 수 있다. 외국인등록번호가 없는 미등록 이주 아동의 경우 보건소에서 관리번호 발급을 받아 무료 접종이 가능하다.

Солонгос өрхийн өр зээл болон түүний өсөлт дэлхийд хоёрдугаарт

Солонгосын ДНБ-тэй харьцуулахад өрхийн өр зээлийн өсөлт түүний хурд дэлхийд хоёрдугаарт явж байна.

Bank for International Settlements, BIS-ы тайлбарласнаар өнгөрсөн жилийн хоёрдугаар хагаст Солонгосын ДНБ-тэй харьцуулсан өрхийн өр зээлийн харьцаа 96 хувьтай байгаа бөгөөд дэлхийн 43 улсын долоодугаарт байгаа бөгөөд түүний өсөлтөөрөө ч дээгүүр байр эзэлж байна.

Солонгосын засгийн газраас зээл олгох нөхцөл журмыг чангатгах зэрэг арга хэмжээ ихээхэн авсаны дүнд буурч байгаа хэрнээ л бусад улс орнуудтай харьцуулахад өндөр хэвээр байна.

<국제결제은행 “한국 가계빚 증가속도 세계 2위”>

한국의 국내총생산(GDP) 대비 가계부채 증가속도는 세계 2위 수준인 것으로 나타났다.

국제결제은행(Bank for International Settlements, BIS)에 따르면 지난해 2분기 말 한국의 GDP 대비 가계부채 비율은 96%로 43개 국가 가운데 7위였다. 가계부채 비율 상승 속도는 한국이 최상위권이었다.

한국 정부가 대출 심사를 강화하는 등 관련 규제를 쏟아냄에 따라 상승 속도가 둔화했음에도 불구하고 다른 나라들에 비해서는 여전히 빨랐다.

Камбож улсад сайн дурын ажил хийж явсан хоёр Солонгос оюутан нас баржээ

Камбож улс руу сайн дурын ажил хийхээр явсан хоёр оюутан гэдэсний өвдөлтөөр шаналж байгаад нас баржээ.

Нэгдүгээр сарын 10-ны өдөр, KONYANG UNIVERSITY–ийн Камбож улсын Пномпень хотод сайн дурын ажил хийж байсан эмнэлгийн инженерийн сургуулийн 2-р курсын хоёр эмэгтэй оюутан гэдэс нь хүчтэй өвдсөний улмаас эмнэлэгт эмчилгээ хийлгэж байгаад нас баржээ.

Одоог хүртэлх мэдээллээр уушгины хатгалгаа болон цус алдалтаас үүдэлтэй шоконд орсоны улмаас зүрх нь зогссон байна.

Тус сургуулийн гадаадад сайн дурын ажил хийх баг өнгөрсөн зургааны өдөр Камбож улсын Пномпень хотыг зорьжээ. Сургуулийн зүгээс тус улсад байгаа оюутнууд аюулгүй, хурдан буцаж ирэхүйц арга хэмжээ авч байгаа бөгөөд 12-ны өдрөөс эхлэн ээлж дарааллаар буцаж ирэх талаар мэдээлжээ.

<캄보디아서 봉사활동 한국 대학생 2명 숨져>

캄보디아로 봉사활동을 떠난 한국 대학생 2명이 복통을 호소하다가 숨졌다.

1월 10일, 건양대학교(KONYANG UNIVERSITY)는 캄보디아 프놈펜에서 봉사활동을 하던 의료공과대학 소속 2학년 여학생 2명이 복통 등을 호소해 병원 치료를 받던 중 숨졌다고 밝혔다.

현재까지 확인된 사인은 폐렴 및 패혈 쇼크에 의한 심정지다.

건양대 해외봉사단은 지난 6일 봉사활동을 위해 캄보디아 프놈펜으로 출국했다.

대학 측은 현지에 있는 학생들이 안전하고 빨리 귀국할 수 있도록 조치할 방침이며, 이르면 12일부터 순차적으로 귀국할 것으로 알려졌다.

Сувонд оршин суудаг гадаад иргэд ‘Ажлын байраар хангах’ үйлчилгээ хамгийн ихээр хүсэж байгаагаар гарчээ

Кёнги аймгийн Сувон хотод оршин суудаг гадаад иргэдэд ажлын байрны дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ хамгийн их эрэлттэй байгаагаар гарчээ.

1-р сарын 3-ны өдөр, Сувон хот болон Кенин орон нутгийн статистикийн газрын ‘2018 онд Суван хотод оршин суудаг гадаад иргэдийн бодит байдал болон ажлын байрны талаарх судалгаа’-ны тайлангаас харвал ‘төр захиргааны байгууллагын зүгээс хэрэгтэй дэмжлэг үйлчилгээний талаарх асуултанд ‘ажлын байраар хангах’ (50.7%) хамгийн их байжээ.

Түүний дараагаар эрүүл мэнд, эмчилгээ (41.6%), орон сууцны дэмжлэг (31.8%), өдөр тутмын амьдрал дэмжих (23.7%), хүүхдийн цэцэрлэг сургууль (16.8%) зэрэг дэмжлэг хэрэгтэй байгаагаар гарчээ.

경기 수원시에 거주하는 이주민들은 일자리 지원을 가장 많이 원하는 것으로 나타났다.

1월 3일, 수원시와 경인지방통계청의 ‘2018 수원시 외국인 체류실태 및 고용조사’ 결과에 따르면 ‘수원시에서 외국인을 위해 지원할 필요가 있는 행정서비스’에 대한 질문에 일자리 지원(50.7%)을 가장 많이 꼽았다.

이어 보건 의료(41.6%), 주거 관련 지원(31.8%), 생활 지원(23.7%), 자녀 보육·교육(16.8%) 등 순이었다.

Гадаад иргэдэд зориулсан үнэгүй эмчилгээ

БНСУ-ын нутаг дэвсгэрт байгаа Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төв зэрэгт гадаад иргэдэд зориулсан үнэгүй эмчилгээ явуулна.

Гадаад эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах төв болон Ихуа эмэгтэйчүүдийн их сургуулийн дэргэдэх Дарагбан холбооноос 1/26-1/27-ны 2 өдрийн турш гадаад иргэдэд зориулсан үнэгүй шүдний эмчилгээ үзүүлнэ. Хамрагдахыг хүссэн хүмүүс 1/10-ны хүртэл эрхийг хамгаалах төвд хүсэлт гаргах хэрэгтэй.

Агсаны олон соёлт гэр бүлийг дэмжих газраас Данвон эрүүл мэндийн газрын Вонгүг эрүүл мэндийн төвд гадаад иргэд болон тухайн харьяалалын иргэдэд зориулсан үнэгүй эмчилгээ үйлчилгээ хэрэгжүүлж эхэлнэ.

Соннам хотын Гадаад иргэдийн халамжийн төвд 1-р сарын Ням гариг бүрт гадаад иргэдэд зориулан үнэгүй уламжлалт эмчилгээ болон дотор, шүдний эмчилгээ үзүүлнэ.

Мөн Кимпоүри эмнэлэг болон You are friend NGO -гаас 1/6, 13, 20-ны өдрүүдэд Кимпоүри эмнэлгийн 1 давхарын зөвлөгөө өгөх өрөөнд олон соёлт гэр бүл болон гадаадын ажилчид, гадаад оюутнуудад ханиадны эсрэг вакцинд үнэгүй хамруулах сайн дурын ажил зохион байгуулна.


전국 다문화가정지원센터 등이 이주민을 위한 무료 진료서비스를 진행한다.

한국이주여성인권센터와 이화여대 다락방전도협회는 1월 26~27일 이틀간 이화여대 다락방전도협회 1층 애찬실에서 ‘이주민을 위한 무료 치과 진료서비스’를 진행한다. 희망자는 1월 10일까지 인권센터로 신청해야 한다.

안산시다문화지원본부는 단원보건소 원곡보건지소에서 외국인과 지역주민을 대상으로 무료 보건의료서비스 사업을 시행한다.

성남시외국인주민복지지원센터는 1월 매주 일요일마다 이주민을 대상으로 무료 한방과 내과, 치과 진료를 지원한다.

사단법인 유어프렌즈와 김포우리병원은 1월 6일과 13일, 20일 김포우리병원 1층 상담실에서 다문화가정과 이주노동자, 외국인 학생을 대상으로 독감 백신을 무료로 접종하는 봉사활동을 진행한다.

2019 оноос өөрчлөгдөх зүйл

2019 онд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ энэ жилиэй харьцуулахад 10.9 хувиар нэмэгдэж цагийн 8,350 вон, сарын 1,740,000 вон гарантай болно. Байнгын, түр, цагийн зэрэг хөдөлмөрийн гэрээний нөхцөлөөс хамаарахгүй бүх ажилтанд ижил үйлчилнэ.

Үл хөдлөх хөрөнгийн нэгдсэн татвар нэмэгдэж анх удаа орон сууц авч байгаа залуу гэр бүлийн хувьд үл хөдлөх хөрөнгийн татварын тал хувийг л төлөхөд болохнээ.

Хүүхдийн халамжууд нэмэгдэж 6 хүртэл насны хүүхдүүдэд сард 100 мянган вон, ирэх жилийн 9-р сараас эхлэн сургуулийн өмнөх нас хүртэл хүүхдүүдэд олгож эхэлнэ.

Ой хүрээгүй хүүхдийг эмчилгээний төлбөрийн талаас илүү хувь чөлөөлөгдөн, хагас өнчин хүүхдээ өсгөхөд өгдөг тэтгэмж авагчдын хүрээг тэлнэ.

Ажил хөдөлмөр эрхэлдэг бага орлоготой давхаргын өрхийн нөхцлийг зөөлрүүлэн хүрээг өргөсгөн тэтгэмжийг мөнгө 300 мянга болж нэмэгдэхнээ.

4-р сараас эхлэн бага орлоготой /20 хувь/ ахмад настангуудад олгодог тэтгэврийн мөнгө 300 мянгаар нэмэгдэж байна.

<2019년부터 달라지는 것들은?>

2019년 최저임금은 올해보다 10.9% 오른 시간당 8,350원, 월 급여로는 174만원이 좀 넘는다. 상용직과 임시직, 일용직과 시간제 등 고용 형태와 국적에 관계 없이 모든 근로자에게 적용된다.

종합부동산세는 세율이 오르고, 처음 집을 사는 신혼부부는 취득세를 절반만 내면 된다.

아동 복지혜택은 늘어나, 만 6세 미만 전 어린이에게 월 10만원 아동수당이 지급되고 내년 9월부터는 취학 전까지로 확대된다.

1살 미만 영아가 진료를 받을 때 내는 본인 부담금은 절반 이상 줄고, 한부모 가정에 지급되는 양육비는 대상과 금액이 늘어난다.

일하는 저소득층 대상 근로장려금은 요건이 완화돼 지급 대상이 확대되고 금액도 늘어 300만원까지 받을 수 있게 된다.

4월부터는 소득 하위 20% 노인에게 지급되는 기초연금이 30만원으로 인상된다. i