카테고리: Монгол

Хүний эрхийн хорооноос хүний наймааны эсрэг гарын авлага гаргажээ

 11-р сарын 26-ны өдөр Хүний эрхийн хорооноос Хүний наймааны талаарх иргэдийн ойлголтыг өндөрсгөж хохирогчдыг эхэн үед илрүүлэн урьдчилан сэргийлэхийн тулд гарын авлага гаргасан талаар мэдээлэл хийжээ.

НҮБ-ын Хүний наймааны эсрэг тунхаглалд Хүний наймааны гол агуулга нь “мөлжлөг” гээд тэдэнд хохирол учруулагчид хүний хүч чадалгүй, дорой байдлыг ашиглах, тохирох хөлс өгөхгүйгээр хүний хөдөлмөрийг мөлжиж ашиг олох болон биеийг хүчээр үнэлүүлэх зэрэг тохиолдлууд хамрагдана хэмээжээ.

Гарын авлага нь Хүний наймааны тухай, түүний онцлог, хохирогчийг илрүүлэхийн чухал бөгөөд бэрхшээлтэй тал, үзүүлэлт, хохирогчдыг хамгаалах тухай агуулгууд багтсан байна.

Хүний наймааны хэргийн гол хохирогчид болох гадаад иргэдэд ойлгоход амархан үүднээс зургаар илэрхийлэн уншихад хялбар болгон англи хэл дээр хэвлэн тарааж байна.

<인권위, ‘인신매매 방지 안내서’ 발간>

11월 26일, 국가인권위원회가 인신매매에 대한 국민 인식을 높이고 인신매매 피해자를 조기에 식별해 인권침해를 예방하기 위한 ‘인신매매 방지 안내서’를 발간했다고 밝혔다.

유엔 인신매매방지의정서에 따르면 인신매매의 핵심은 ‘착취’로, 인신매매 가해자는 사람의 취약한 상태를 이용, 합당한 대가 없이 노동력을 착취해 경제적 이득을 얻거나, 성매매 강요 등을 통해 성을 착취하는 경우도 포함한다.

안내서는 인신매매 정의, 특징, 인신매매 피해자 식별의 중요성과 어려움, 인신매매 피해자 식별 지표, 인신매매 피해자 보호 등에 대한 내용을 담고 있다.

인신매매 범죄의 주요 대상이 되는 이주민들이 쉽게 이해할 수 있도록 그림문자 등으로 가독성 높이고 영문으로도 제작해 배포한다. n)]}})]))

Гадаад оюутанд хүч хэрэглэсэн Чангвон дахь Гадаадын иргэн харьяатын албаны зургаан ажилтанг шийтгэлээс чөлөөлж

12-р сарын 3-ны өдөрЧангвон Масан дахь Гадаадын иргэн харьяатын газрын зургаан ажилтан хууль бус иргэдийг баривчлах явцдаа гадаадын оюутанг зодож хүч хэрэглэсэн хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон талаар мэдээлжээ.

Прокурорын газраас хууль бусиргэдийг баривчлах шалгах ажиллагааг хариуцсан тэд өнгөрсөн 7-р сард Гённам Ханамгүнд орших нэгэн барилгын ажлын талбай дээр ажиллаж байсан Узбек оюутанд хүч хэрэглэсэн болохыг хүлээн зөвшөөрчээ.

Прокурорын газраас баривчилгааявуулсан 5 ажилтаны 4 ажилтанг баривчилгаа явуулах явцдаа хуулинд зааснаас давсан хүч хэрэглэсэн боловч хохирогч гадаад оюутан гомдолгүй гэсэн бичиг өгсөн учир түдгэлзүүлж, үлдсэн нэг ажилтанг хуулинд зөвшөөрсөн хэмжээний хүч үзүүлсэн гэсэн дүгнэлт гаргажээ.

Мөн гадаад оюутанг хорьж баривчилсанхэргээр хэрэг үүсгэн шалгагдаж байгаа нэг ажилтаны талаар хуулийн хүрээнд аргахэмжээ авсан гэж дүгнэн хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон байна. 

<‘외국인 유학생 폭행’ 창원출입국사무소 직원 6명 처벌 면해>

12월 3일, 창원지검 마산지청은 불법체류자 단속 과정에서 외국인 유학생을 폭행하거나 감금한 혐의로 송치된 창원출입국외국인사무소 공무원 6명을 불기소 처분했다고 밝혔다.

검찰은 불법체류자 단속·심사를 맡았던 이들이 지난 7월 경남 함안군 한 공사장에서 아르바이트하던 우즈베키스탄 유학생(24)을 폭행한 점은 인정했다.

검찰은 단속반 5명 중 4명에 대해 단속 과정에서 법이 허용한 이상의 폭력을 행사했지만 단속 피해 유학생이 처벌을 원치 않는다는 합의서를 냈다는 점을 고려해 기소유예 처분했고, 나머지 1명에 대해서는 법이 허용하는 범위 내에서 위력을 행사한 것으로 보고 죄가 없다고 판단했다.

또 유학생을 구금한 혐의로 송치된 직원 1명에 대해서는 법 범위 내에서 감금하고 석방한 것으로 판단해 무혐의 처분했다.

Онгоцны майллижээ ашиглах арга

Ирэх жилээс Кал болон Азиана эйр компанийн майллижийн хугацаа дуусаж эхэлнэ. Яагаад гэвэл тус компаниуд 10 жилийн хугацаатай гаргасан учир.

Майллижи нь онгоцны билетийн зөвхөн 5 хувьтай тэнцэх ёстой бөгөөд билетээ эрт захиалбал амжилттай ашиглах магадлал өндөр. Түүнчлэн суудлын зэрэглэлээ дээшлүүлэх, ачааны жин болон төлбөрөө төлөх, онгоцны буудал дээр лоунж ашиглах боломжтой. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг тухайн эйр компанийн вэб сайтаас авна уу.

<소멸 임박한 항공 마일리지 사용법>

내년부터 대한항공과 아시아나항공의 마일리지가 소멸되기 시작한다.

대한항공과 아시아나항공이 10년 유효기간을 도입했기 때문이다.

마일리지 좌석은 5%에 불과해 항공권 구매는 힘들지만, 일찍 예매하면 성공 확률이 높아진다.

좌석 등급 승급이나 무게 초과 수화물 요금도 마일리지로 대신 낼 수 있고, 공항 라운지도 사용할 수 있다.

좀 더 자세한 내용은 해당 항공사 홈페이지를 참고하기 바란다. E

2019 оноос эхлэн 9 нас хүртэл хүүхдэд хүүхдийн мөнгө олгох болж

boys-1149665_960_720

2019 оны 9-р сараас эхлэн 9 нас хүртэлх хүүхэдтэй гэр бүлд сард 100 мянган воны хүүхдийн мөнгө олгох төлөвтэй байна.
11-р сарын 28-ны өдрийн Үндэсний Ассамблейн Эрүүл мэнд халамжийн хорооны нэгдсэн хуралдаанаас дараах агуулгыг хэлэлцэн батлуулсан байна.
Хүүхдийн мөнгөний төсөв нь Засгийн газраас өргөн барьсан төсвөөс 500 тэрбум орчим воноор нэмэгдэн 2.5 триллион орчим вон болсон хэмээн мэдэгджээ.

Continue reading “2019 оноос эхлэн 9 нас хүртэл хүүхдэд хүүхдийн мөнгө олгох болж”

Умард Солонгост 50 тонн ойн хортон шавьж устгах бэлдмэл хүргүүллээ

fog-3622519_960_720

Хоёр Солонгосын ойн хортон шавьж устгах хамтын ажиллагааны дагуу Өмнөд Солонгос улсын Засгийн газраас нарс мод хамгаалах, ойн хортон шавьж устгах бэлдмэл 50 тонныг Умард Солонгост хүргүүлжээ.

11-р сарын 29-ний өдөр хортон шавьж устгах бэлдмэл ачсан 7 ширхэг машин хилийн бүсийг нэвтэрч Кесон хотыг чиглэжээ.

Хоёр Солонгосын Нэгдлийг хариуцсан яамнаас тус бэлдмэл нь НҮБ-ээс хориг тавьсан бүтээгдэхүүн биш болох талаар мэдэгдэл гаргажээ.

Continue reading “Умард Солонгост 50 тонн ойн хортон шавьж устгах бэлдмэл хүргүүллээ”

Нарийн ширхэглэгт тоосонцор өвлийн улиралд илүү аюултай

halo-1455269_960_720

Хавраас илүү өвөл нарийн ширхэглэгт тоосонцорын аюул их байдаг. Хүйтний улиралд агаар дахь хөдөлгөөн удааширдаг учир тоосонцорын нягтралшил илүү их болдог.

Нарийн ширхэглэгт тоосонцор нь тархи болон зүрх судасны өвчин, амьсгалын замын архаг өвчнүүдийн шалтгаан болдог учир биеийн эсэргүүцэлээ сайжруулахад анхаарна уу.
Даарч байсан ч тогтмол дасгал хөдөлгөөн хийн амарч байх хэрэгтэй ажээ.

Continue reading “Нарийн ширхэглэгт тоосонцор өвлийн улиралд илүү аюултай”

Гадаад оюутнуудын визний нөхцлийг чангатгаж

people-2557399_960_720

11-р сарын 7-ны өдөр Хууль зүйн яамнаас гадаад оюутнуудын тоо нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан хуурамчаар их дээд сургуульд элсэх, хууль бус иргэн бий болж байгаа асуудлуудыг зохицуулахын тулд Гадаад оюутны виз оршин суух тогтолцоог шинэчлэн өөрчлөх төлөвлөгөө боловсруулан гаргажээ.

Хэлний бэлтгэл(D-4-1), бакалавр(D-2-1, 2), магистр∙доктор(D-2-3, 4), солилцооны оюутан(D-2-6) зэрэг ангилалиар тус улсын сургуулиудад элсэхийн тулд виз авахад шаардагдах хэлний чадварын нөхцлийг чангатган, Солонгос хэлний чадварыг Солонгос хэлний түвшин тогтоох чадвар/Торик/-ын оноогоор дүгнэхээр болж байна.

Солонгосын их дээд сургуулиудын сонин(University News Network)-д гаргасан мэдээллээс харвал тухайн тогтолцоог хэрэгжүүлж эхлэх тохиолдолд мэргэжлийн сургалтын төвүүд ихээхэн хохирол амсах төлөвтэй байна.

Солонгос хэлний бэлтгэл зэрэг хэлний бэлтгэлд оюутан элсүүлэхээр зогсохгүй гадна хэлний чадвартай гадаад оюутнууд энгийн их дээд сургуулиудад төвлөрөх үзэгдэл гүнзгийрэх асуудлууд бий болох учир.
Засгийн газраас тухайн тогтолцоог хэрэгжүүлэхээс өмнө их дээд сургуулиудын саналыг авахын тулд албан бичиг хүргүүлсэн байгаа бөгөөд хэрхэн шийдэгдэхийг харзнахнээ.

Continue reading “Гадаад оюутнуудын визний нөхцлийг чангатгаж”