카테고리: Монгол

Ковид-19 вакцинжуулалт, ирэх сараас

Солонгосын засгийн газар ирэх хоёрдугаар сараас эхлэн Ковид-19 вакцинд хамрагдах хүсэлтийг авахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд гадаад иргэдийг ч  мөн үнэгүй хамруулахаар болжээ.

‘Бүх ард иргэдээ вакцинжуулах төрийн үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор тусгай системийг өөрчлөн зохионй байгуулж байгаа бөгөөд ирэх хоёрдугаар сараас үе шаттайгаар ажиллуулж эхэлнэ’ хэмээн тус улсын Өвчин тандалт урьдчилан сэргийлэх албаны дарга нэгдүгээр сарын 18-ны өдөр мэдээллээ. 

Вакцинд хамрагдах хүмүүс тухайн системээр дамжуулан захиалгаа өгөх, вакцинд хамрагдах өдөр болон байршлын мэдээлэл авах, вакцинд хамрагдсан батламж бичиг  авах зэрэг үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой.

Засгийн газар эмийн болон вакцины төлбөр зэрэг бүх зардлыг хариуцахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд ингэснээр бүх иргэд үнэгүй вакцинд хамрагдах юм.

Нэмж дурдахад тус улсад оршин сууж буй гадаадын иргэдийг ч үнэгүй хамруулах корилтод бүлэгт хамруулсан байгаа юм байна.

<코로나19 백신 접종, 다음 달부터 예약 시작>

한국 정부가 2월부터 코로나19 백신 접종 예약을 순차적으로 받고, 이주민도 무료 접종 대상에 포함할 예정이다. 

1월 18일 질병관리청은 접종 관련 대국민 서비스를 제공하기 위해 관련 시스템 개편을 추진 중이며, 2월부터 단계적으로 개통한다고 밝혔다.

접종 대상자는 시스템을 통해 예약을 하고 접종 일자와 장소 정보를 받을 수 있으며 예방접종증명서 발급 등 관련 서비스도 제공받게 된다. 

정부는 약제비와 접종비를 모두 지원해 모든 국민이 코로나19 백신을 무료로 접종받을 수 있도록 할 예정이다. 

또한 한국 내 거주 외국인도 무료 접종대상에 포함한다는 방침이다. 

Нийгэмд зай барих, 5-аас дээш хүн цугларахыг хоригийг 2 долоо хоногоор сунгалаа

Солонгосын засгийн газраас одоо хэрэгжүүлж буй нийслэл хот орчмын газруудад  2,5-р, бусад газруудад 2-р шатлалын нийгэмд зай барих дэглэм болон 5-аас дээш хүн цугларахыг хориглох, оройн 9 цагаас хойш үйлчилгээний газрууд үйл ажиллагаа явуулахыг хязгаарлах арга хэмжээг нэгдүгээр сарын 31-нийг хүртэл буюу 2 долоо хоногоор сунгах шийвдэр гаргажээ.

Халдварын тархалтын эрсдэл ноцтой хэвээр байгаа гэж үзэн 5-аас дээш хүн цуглахыг хориглох, 21 цагаас хойш үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагааг хязгаарлалтыг ч мөн сунгажээ.

Харин 18-ны өдрөөс зугаа цэнгээний газраас бусад караоке, дугуйлан, спорт дасгалын газрууд зэрэгт тавьж байсан хязгаарлалтын арга хэмжээг бууруулахаар болжээ.

Нэг хүнд ногдох талбайг 8 метр квадрат байх бөгөөд тухайн орчин нөхцлөөс шалтгаалан үйлчлүүлэгчийн тоонд хязгаарлалт хийх зэрэг ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн арга хэмжээ авсан газрууд үйл ажиллагаагаа Вуулах боломжтой болж байгаа юм байна. 

Хүргэлт болон савлуулах авч явах үйлчилгээ л боломжтой байсан хязгаарлалтыг сулруулж кафед сууж үйлчлүүлэх боломжтой болсон бөгөөд суудлынхаа 50 хувийг л ашиглах эсвэл хаалт суурилуулахыг үүрэгжүүлсэн байна.

Шашны байгууллагуудын хувьд очиж хамрагдах хүний тоог хот суурин газарт суудлынхаа 10 %, бусад газар 20% хүртэл зөвшөөрчээ.

<거리두기 유지, 5명 이상 모임 금지 2주 연장>

한국 정부가 현행 수도권 2.5, 비수도권 2단계 거리두기 조치와 5명 이상 모임 금지, 밤 9시 이후 영업제한 조치를 1월 31일까지 2주 더 연장하기로 했다.

1월 16일, 정부가 현행 수도권 2.5, 비수도권 2단계의 거리두기 조치를 2주 더 연장하기로 했다.

재확산 위험이 여전하다는 판단에 5명 이상 모임 금지, 9시 이후 영업 제한 조치도 연장했다. 

다만 18일부터 유흥시설 등을 제외한 노래방, 학원, 헬스장 등에 대한 조치는 완화하기로 했다. 

이용자를 면적 8㎡ 당 1명으로 제한하고 시설별로 이용 가능 인원수를 게시하는 등 방역수칙을 준수하면 운영이 가능하다. 

포장과 배달만 가능했던 카페에서도 취식이 가능해지고, 좌석 50%만 활용하거나 칸막이를 의무적으로 설치해야 한다. 

종교시설의 경우 정규예배 등에 한해 수도권은 좌석의 10%, 비수도권은 좌석의 20%까지 대면이 허용된다. 

Гёнги аймгийн иргэдэд 100, 000 вон олгохоор

Гёнги аймгаас бүх иргэддээ 2 дахь удаагийн гамшгийн үеийн мөнгөн дэмжлэг олгох болсон тухайгаа арваннэгдүгээр сарын 20-ны өдөр албан ёсоор мэдэгдлээ

Гёнги аймгийн дарга И Жэ Мен Ковидийн улмаас үүсч буй эдийн засгийн нөхцөл байдал зэргийг харгалзан 2 дахь удаагийн гамшгийн үеийн мөнгөн дэмжлэгийн хурдан шуурхай олгох шаардлагатай байгаа хэмээн тайлбарласан байна. 

Гёнги аймаг нь энэ удаагийн мөнгөн дэмжлэгийг нэг хүний 100,000 воныг 3 сарын дотор орон нутаг дотроо л зарцуулах нөхцөлтэйгээр олгох юм байна.

Одоогийн хорио цээрийн нөхцөл байдалд саад учруулахгүйгээр аль болох богино хугацаанд шийдвэрлэх төлөвлөж байна.

<경기도민 재난기본소득 10만원씩 받는다>

11월 20일 경기도가 전 도민에게 10만원씩 2차 재난기본소득을 지급하겠다고 공식 발표했다.

이재명 경기지사는 “코로나19로 위중하고 절박한 경제 상황 등을 고려할 때 2차 재난기본소득의 신속한 지급이 필요하다”며 이같이 밝혔다.

경기도는 이번 2차 재난기본소득을 1인당 10만원씩 3개월 이내 소비해야 하는 소멸성 지역화폐 등으로 지급할 예정이다. 

지급 시점은 방역에 지장을 초래하지 않는 선에서 가급적 빠른 시일 안에 결정하겠다는 방침이다. 

Асрах үйлчилгээнд цоорхой гарвал яаралтай тусламжийн ажилтан явуулна

Ковидын улмаас хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, ахмад настан зэрэг эмзэг бүлгийнхэнийг асрах үйлчилгээнд доголдол гарах тохиолдолд яаралтай тусламжийн ажилтан явуулж дэмжлэг үзүүлэхээр болжээ.

Эрүүл мэнд халамжийн яамнаас одоо үзүүлж буй асрах тувилах үйлчилгээ үзүүлдэг газруудын үйл ажиллагаа ковидын улмаас доголдох болон тухайн байгууллагын ажилтан эсвэл гэр бүлд халдвартай хүн байгаа нь батлагдах тохиолдолд асрах үйлчилгээг хэвийн явуулахуйц яаралтай тусламж үйлчилгээ үзүүлэх ажилтан явуулж дэмжлэг үзүүлэхээр болж байгаа тухай нэгдүгээр сарын 19-ны өдөр мэдэгдсэн байна.

Сөүл, Дэгү, Гёнги аймаг, Гённам, Гуанжү, Сэжүн, Чуннам, Тэжон, Инчон, Гангвон, Чоннамд байрлуулсан нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэх газруудаас сувилах асрах үйлчилгээний ажилтнуудыг дээрх үйлчилгээнд хамруулахаар төлөвлөж байгаа юм байна.

Тусламж шаардлагатай өрх болон халамжийн байгууллагууд хаягийн харьяа халамж үйлчилгээний төв болон нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэх газарт хандаарай.

.

<돌봄 서비스 공백, 긴급 인력 지원한다>

코로나19로 어려움을 겪는 아동·장애인·노인 등 취약계층에게 긴급돌봄 인력이 지원된다. 

1월 19일, 보건복지부는 코로나19로 기존에 이용하던 돌봄서비스가 중단되거나 시설 종사자 또는 가족이 확진될 경우에도 돌봄을 제공할 수 있도록 긴급돌봄 인력을 지원한다고 밝혔다.

서울, 대구, 경기, 경남, 광주, 세종, 충남, 대전, 인천, 강원, 전남에 설치돼 있는 사회서비스원에선 요양보호사와 간병인 등을 모집해 긴급돌봄 인력을 지원할 예정이다. 

지원이 필요한 가정과 사회복지시설은 주소지 행정복지센터와 인근 시도 사회서비스원에 신청해 도움을 받을 수 있게 된다. 

7-гоос доош насны хүүхэдтэй бол цалингаас суутгах татвар нэмэгдэнэ

Хоёрдугаар сараас эхлэн 7-оос доош насны хүүхэдтэй ажилчдын сарын цалингаас суутгах татварын хэмжээ 10 мянгаас 90 мянга воны дотор нэмэгдэнэ.

Нэгдүгээр сарын 18-ны өдөр Солонгосын засгийн газрын мэдэгдлийн агуулга нь  цалингийн татварын хүснэгтэнд хүүхдийн татварын хөнгөлөлтийн стандартыг ‘20-оос доош насны хүүхдийн тоо’ байсныг ‘7-оос 20 нас хүртэлх хүүхдийн тоо’ болгон өөрчлөхөөр болсон байна.

2019 оноос эхлэн 7-гоос доош насны хүүхдэд хүүхдийн мөнгө олгож эхэлснээр хүүхдийн татварын хөнгөлөлтөөс хасагдсан бөгөөд үүнийг татварын хүснэгтэд тусгахаар болжээ.

Сард төлөх татварын хэмжээ их байхын хэрээр жилийн эцсийн татварын тайлан гаргахад төлөх татварын хэмжээ буурдаг тул татвараа урьдчилж төлж байгаа л хэрэг илүү төлж буй асуудал биш юм.

<7세 미만 자녀 둔 근로자 원천징수액 늘어난다>

2월부터 7세 미만 자녀를 둔 근로자들의 월 급여 원천징수액이 1만에서 9만 원 안팎까지 늘어난다. 

1월 18일, 한국 정부에 따르면 근로소득 간이세액표에서 자녀 세액공제 기준을 기존의 ’20세 이하 자녀 수’에서 ‘7세 이상 20세 이하 자녀 수’로 바꾸기로 했다.

2019년부터 7세 미만 어린이가 아동수당 지급 대상이 되면서 자녀 세액공제 대상에서 빠졌고 이번에 이를 간이세액표에 반영한 것이다.

다만, 매월 원천징수로 더 걷는 만큼 연말정산을 할 부분이 줄어들기 때문에 세금을 미리 낼 뿐 더 내는 것은 아니다. 

Самсунг группийн дэд ерөнхийлөгч И Жэ Юн 2,6 жилийн хорих ял

‘Улс оронд тогтворгүй байдал бий болгосон’ хэргээр шүүхэд шилжээд байсан Самсунг группийн дэд ерөнхийлөгч И Жэ Юн-д хорих ял оноож хорихоор болжээ.

Нэгдүгээр сарын 18-ны өдөр Сөүлийн дээд шүүхээс түүнийг хээл хахуулийн өгсөн хэргээр буруутган хэргийг дахин хэлэлцээд 2, 6 жил хорих ял оноож баривчилжээ. 

Тэрээр Ерөнхийлөгч асан Пак Гөнь Хе болон түүний найз Чой Сун Вонд Самсунг групп доторх удирдлагын байр сууриа дээшлүүүлэхэд тусламж авах зорилгоор  хээл хахууль өгсөн хэргээр 2017 оны хоёрдугаар сард шүүхэд хэрэг нь шилжсэн билээ.

Анхан шатны шүүхээс 2017 оны наймдугаар сард 5 жилийн хорих ял оноосон бол 2018 оны хоёрдугаар сард явагдсан давж заалдах шатны шүүх түүнд 2,6 жилийн хорих ял, 4 жилийн тэнсэн харгалзах ял оноожээ. Тэрээр урьд нь 353 өдөр саатуулан байцаагдаж байгаад суллагдсан байна.

2019 оны наймдугаар сард дээд шүүхээс тус хэргийг Сөүлийн дээд шүүх рүү буцаасан бөгөөд нийт 2,6 жилийн хорихоор эцэслэн тогтоосон байна.

<삼성전자 이재용, 징역 2년6월 실형 ‘법정구속’>

‘국정농단’ 사건으로 재판에 넘겨진 이재용 삼성전자 부회장이 파기환송심에서 실형을 선고받고 법정 구속됐다.

1월 18일 서울고등법원은 이 부회장의 뇌물공여 혐의 등에 대한 파기환송심에서 이 부회장에게 징역 2년6개월을 선고하고 법정구속했다.

이 부회장은 박근혜 전 대통령과 최서원씨에게 삼성그룹 경영권 승계를 도와달라는 청탁과 함께 뇌물을 건넨 혐의 등으로 2017년 2월 재판에 넘겨졌다. 

1심 재판부는 2017년 8월 이 부회장에게 징역 5년의 실형을 선고했고, 2018년 2월 항소심 재판부가 1심과 달리 징역 2년6개월에 집행유예 4년을 선고하며 이 부회장은 353일간 구속돼 있다가 석방됐다.

2019년 8월 대법원 전원합의체는 사건을 서울고법으로 돌려보냈고, 파기환송심 재판부는 최종적으로 징역 2년6개월을 선고했다. 

Жилийн эцсийн татварын тайлангийн үйлчилгээ нээгдлээ

Жилийн эцсийн татварын тайлан хийхэд батлах материалаа харж болох үйлчилгээ энэ сарын 15-ны өдрөөс нээгдсэн байна.

Татварын Ерөнхий газраас Hometax сайтад жилийн эцсийн татварын тайлан хийх үйлчилгээг нээсэн тухай мэдэгджээ.

Энэ жилээс эхлэн цахим баталгааны системд өөрчлөлт орж урьд банкны цахим баталгааг л ашигладаг байсан бол одоо хувийн секторуудын баталгаанааг ашиглаж болох сонголттой болсон юм.

<연말정산 간소화 서비스 개통>

연말정산에 필요한 증명 자료를 조회할 수 있는 간소화 서비스가 1월 15일부터 시작됐다.

국세청은 오늘 오전 홈택스 사이트에 연말정산 간소화 서비스를 개통했다고 밝혔다.

올해부터는 공인인증서 제도 폐지에 따라 사설 인증서를 이용한 본인 인증이 가능해졌다.

Ерөнхийлөгч асан Пак Гөнь Хе-д 20 жилийн хорих ял

Улс оронд тогтворгүй байдал бий болгосон болон Тагнуулын төв газрын дотоодын хэрэглээний тусгай зардлыг хууль бусаар ашигласан хэргээр шүүгдэж байсан Ерөнхийлөгч асан Пак Гөнь Хе-гийн сүүлчийн шатны шүүх хурлын шийдвэр гарч 20 жилийн хорих ял оноожээ.

Дээд шүүхээс хээл хахууль авсан зэрэг зүйл ангиар саатуулагдан хоригдож буй түүнд 20 жилийн хорих ял, 18 тэрбум воны торгуулийг нэгдүгээр сарын 14-ний өдөр ногдуулжээ.

Мөн Сэнүри намын сонгуулийн сунгаанд хөндлөнгөөс оролцсон хэргээр урьд 2 жилийн хорих ял оноогоод байсан бөгөөд нийтдээ 22 жил хорих ял авчээ.

<‘국정농단’ 박근혜 전 대통령 징역 20년 확정>

국정농단과 국가정보원 특수활동비 상납 사건으로 재판을 받아온 박근혜 전 대통령에게 징역 20년이 최종 확정됐다.

1월 14일, 대법원은 뇌물 등 혐의로 기소된 박 전 대통령의 재상고심에서 징역 20년에 벌금 180억 원을 선고한 원심을 확정했다.

박 전 대통령의 최종 형량은 새누리당 공천 개입 혐의로 이미 선고 받은 징역 2년을 합쳐 총 징역 22년이다. 

Ssangyong Motors компани дахин сэргэх боломж хүсэн шүүхэд хандлаа

Гадаадын банкнаас зээлээр авсан 60 тэрбум воноо төлж чадаагүй Ssangyong Motor компани үйл ажиллагаагаа дахин сэргээх боломж олгохыг хүсэн шүүхэд ханджээ.

Арванхоёрдугаар сарын 21-нд Ssangyong Motor компани Сөүлийн орон нутгийн шүүхэд компанийн үйл ажиллагааг дахин сэргэх боломж олгохыг хүсэн өргөдөл гаргажээ.

Компанийг дахин сэргээх журам гэдэг нь компаниудын өрийн тодорхой хэсэгт хөнгөлөлт үзүүлэх зэргээр үйл ажиллагааг нь сэргээхэд тусалдаг систем юм. Хэрвээ шүүхээс татан буулгах үнэлгээ нь бизнесээ үргэлжлүүлэхээс илүү гэж шүүх тогтоовол татан буулгах журмыг хэрэгжүүлдэг.

Урьд Ssangyong Motors компани JP Morgan, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch нарын үндсэн зээл, хүүгийн төлбөрийг төлөх хугацаа хэтэрсэн гэж мэдэгдэж байсан билээ.

<쌍용자동차, 법원에 기업회생절차 신청>

외국계 은행에서 빌린 600억원가량의 대출금을 상환하지 못한 쌍용자동차가 법원에 기업회생절차를 신청했다.

12월 21일, 쌍용차는 서울회생법원에 기업회생절차를 신청했다.

기업회생절차는 채무의 일부를 탕감하는 등 기업이 회생할 수 있도록 돕는 제도로, 법원이 사업을 계속할 경우의 가치보다 청산할 경우의 가치가 더 크다고 판단하면 청산 절차를 밟게 된다. 

앞서 쌍용차는 JP모건, BNP파리바, 뱅크오브아메리카메릴린치의 대출 원리금 상환을 연체했다고 공시했다.