សិស្សអនុវិទ្យាល័យឆ្នាំទី១ និងវិទ្យាល័យឆ្នាំទី១មកទទួលថ្លៃត្រៀមចូលរៀន

ចាប់ពីឆ្នាំនេះគោលការណ៍ឧបត្ថម្ភប្រាក់ត្រៀមចូលរៀននឹងអនុវត្តដើម្បីទិញឯកសណ្ឋានសាលាដែលក្នុងម្នាក់ទទួលបាន៣០០,០០០វ៉ុន ឬពិន្ទុសន្សំក្នុងzeropay សម្រាប់សិស្សអនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល។

សម្រាប់សិស្សដែលត្រូវឧបត្ថម្ភគឺជាសិស្សចូលរៀនថ្មីទាំងអស់នៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យមកពីសាលារដ្ឋ សាលាសាធារណៈ និងសាលាឯកជន សាលាឯកទេស សាលាគ្រប់វិស័យ និង និងសាលាបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ដែលមានចែងក្នុងមាត្រា២ នៃច្បាប់អប់រំបឋម និងមធ្យមសិក្សាចំនួន ១៣៦,៧០០នាក់នឹងត្រូវឧបត្ថម្ភ។

របៀបដាក់ពាក្យគឺចុះឈ្មោះ’ពាក្យសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ផត្រៀមចូលរៀន’នៅសាលាដែលបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងរយៈពេលដែលកំណត់តាមអនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យនីមួយៗ។

ជាមួយនឹងប្រាក់ឧបត្ថម្ផត្រៀមចូលរៀនគឺអាចទិញសំភារៈដែលចាំបាច់សម្រាប់ការចូលរៀន។

វិសាលភាពនៃការប្រើប្រាស់គឺ សម្លៀកបំពាក់ដែលត្រូវការសម្រាប់ចូលរៀនដូចជា ឯកសណ្ឋានសាលា សម្លៀកបំពាក់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ សម្លៀកបំពាក់កីឡា សម្លៀកបំពាក់ប្រចាំថ្ងៃ និងឧបករណ៍ស្មាតដែលត្រូវការសម្រាប់ថ្នាក់តាមអីនធឺណេតដូចជាកុំព្យូទ័រយួរដៃ និងកុំព្យូទ័រខ្នាតតូចជាដើម។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중