ក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិចសាំសុង លីជេយ៉ុងត្រូវបានកាត់ទោសឱ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល ២ ឆ្នាំតាមការកាត់ទោសរបស់តុលាការ

លោក លីជេយ៉ុង អគ្គនារយករង ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិចសាមសុង  ដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះក្តីក្នុងករណី“គុកចុងនុងដាន់” ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារនៅឯការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មួយពីបទបំផ្លិចបំផ្លាញហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងតុលាការ។

នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមករាតុលាការកំពូលទីក្រុងសេអ៊ូលបានកាត់ទោសលោកលីអនុប្រធានតុលាការ ឲ្យ ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល ២ ឆ្នាំ ៦ ខែនិងបានជាប់ពន្ធនាគារដោយពិចារណាឡើងវិញនូវការចោទប្រកាន់របស់លោកលីប្រឆាំងនឹងការស៊ីសំណូក។

លោកលីត្រូវបានប្រគល់ឱ្យទៅជំនុំជម្រះនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៧ ក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់អតីតប្រធានាធិបតី ប៉ាកអ៊ឺនហេ និងលោក ឈេសវុន ដើម្បីជួយដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ ក្រុមហ៊ុនសាមសុងគ្រុប ។

តុលាការដំបូងបានកាត់ទោសលោកអនុប្រធានលីឱ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល ៥ ឆ្នាំនៅខែសីហាឆ្នាំ ២០១៧ ហើយនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៨ មិនដូចការជំនុំជម្រះលើកដំបូងទេសាលាឧទ្ធរណ៍បានកាត់ទោសលោក ឲ្យ ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល ២ ឆ្នាំ ៦ ខែនិងការសាកល្បង ៤ ឆ្នាំដែលលោកលីត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគារ អស់រយៈពេល ៣៥៣ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានដោះលែងគាត់ត្រូវបានដោះលែង។

នៅខែសីហាឆ្នាំ ២០១៩ ការមូលមតិគ្នាទាំងមូលរបស់តុលាការកំពូលបានបញ្ជូនរឿងក្តីនេះទៅតុលាការកំពូលទីក្រុងសេអ៊ូលហើយទីបំផុតសាលាក្តីបំផ្លាញសេចក្តីប្រកាសក្តីបានកាត់ទោសឱ្យគាត់ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល ២ ឆ្នាំ ៦ ខែ។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중