ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូរ៉ូណា១៩ ចាប់ផ្តើមកក់ចាប់ពីខែក្រោយ

ចាប់ពីខែកុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េគ្រោងនឹងទទួលការកក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន ១៩ តាមលំដាប់លំដោយហើយជនចំណាកស្រុកក៏នឹងត្រូវបញ្ចូលក្នុងគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងឥតគិតថ្លៃផងដែរ។

នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមករាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺកូរ៉េ បានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងបន្តការរៀបចំប្រព័ន្ធដែលពាក់ព័ន្ធឡើងវិញដើម្បីផ្តល់សេវាសាធារណៈទាក់ទងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយវានឹងបើកជាដំណាក់កាលចាប់ពីខែកុម្ភៈ។

អ្នកដែលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងអាចធ្វើការកក់តាមរយៈប្រព័ន្ធទទួលព័ត៌មានអំពីកាលបរិច្ឆេទនិងទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងនិងទទួលសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធដូចជាការចេញវិញ្ញាបនប័ត្រចាក់វ៉ាក់សាំង។

រដ្ឋាភិបាលនឹងគាំទ្រទាំងថ្លៃថ្នាំនិងថ្លៃថ្នាំបង្ការដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងកូរ៉ូណា ១៩ ដោយឥតគិតថ្លៃ។

ក្រៅពីនេះជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងឥតគិតថ្លៃផងដែរ។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중