Tăng tiền khấu trừ thuế tại nguồn đối với người lao động có con dưới 7 tuổi

Từ tháng 2, khoản khấu trừ thu nhập tại nguồn đối với lương tháng của người lao động có con dưới 7 tuổi sẽ tăng trong khoảng từ 10.000 đến 90.000 won.

Vào ngày 18 tháng 1, chính phủ Hàn Quốc quyết định thay đổi tiêu chuẩn khấu trừ tiền thuế con cái trong biểu thuế giản lược thu nhập lao động từ tiêu chuẩn hiện tại ‘số con cái dưới 20 tuổi’ sang tiêu chuẩn ‘số con cái từ 7 đến 20 tuổi’.

Từ năm 2019, trẻ em dưới 7 tuổi đủ điều kiện nhận trợ cấp trẻ em và bị loại trừ khỏi đối tượng áp dụng khấu trừ thuế con cái, nội dung này cũng được phản ánh trong biểu thuế giản lược lần này.

Tuy nhiên, với việc khấu trừ thuế tại nguồn mỗi tháng bị truy thu nhiều hơn, số tiền bị áp quyết toán cuối năm cũng sẽ bị giảm bớt nên có thể xem là người dân đóng trước tiền thuế chứ không phải là đóng thêm tiền thuế.


<7세 미만 자녀 둔 근로자 원천징수액 늘어난다>

2월부터 7세 미만 자녀를 둔 근로자들의 월 급여 원천징수액이 1만에서 9만 원 안팎까지 늘어난다. 

1월 18일, 한국 정부에 따르면 근로소득 간이세액표에서 자녀 세액공제 기준을 기존의 ’20세 이하 자녀 수’에서 ‘7세 이상 20세 이하 자녀 수’로 바꾸기로 했다.

2019년부터 7세 미만 어린이가 아동수당 지급 대상이 되면서 자녀 세액공제 대상에서 빠졌고 이번에 이를 간이세액표에 반영한 것이다.

다만, 매월 원천징수로 더 걷는 만큼 연말정산을 할 부분이 줄어들기 때문에 세금을 미리 낼 뿐 더 내는 것은 아니다

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중