7-гоос доош насны хүүхэдтэй бол цалингаас суутгах татвар нэмэгдэнэ

Хоёрдугаар сараас эхлэн 7-оос доош насны хүүхэдтэй ажилчдын сарын цалингаас суутгах татварын хэмжээ 10 мянгаас 90 мянга воны дотор нэмэгдэнэ.

Нэгдүгээр сарын 18-ны өдөр Солонгосын засгийн газрын мэдэгдлийн агуулга нь  цалингийн татварын хүснэгтэнд хүүхдийн татварын хөнгөлөлтийн стандартыг ‘20-оос доош насны хүүхдийн тоо’ байсныг ‘7-оос 20 нас хүртэлх хүүхдийн тоо’ болгон өөрчлөхөөр болсон байна.

2019 оноос эхлэн 7-гоос доош насны хүүхдэд хүүхдийн мөнгө олгож эхэлснээр хүүхдийн татварын хөнгөлөлтөөс хасагдсан бөгөөд үүнийг татварын хүснэгтэд тусгахаар болжээ.

Сард төлөх татварын хэмжээ их байхын хэрээр жилийн эцсийн татварын тайлан гаргахад төлөх татварын хэмжээ буурдаг тул татвараа урьдчилж төлж байгаа л хэрэг илүү төлж буй асуудал биш юм.

<7세 미만 자녀 둔 근로자 원천징수액 늘어난다>

2월부터 7세 미만 자녀를 둔 근로자들의 월 급여 원천징수액이 1만에서 9만 원 안팎까지 늘어난다. 

1월 18일, 한국 정부에 따르면 근로소득 간이세액표에서 자녀 세액공제 기준을 기존의 ’20세 이하 자녀 수’에서 ‘7세 이상 20세 이하 자녀 수’로 바꾸기로 했다.

2019년부터 7세 미만 어린이가 아동수당 지급 대상이 되면서 자녀 세액공제 대상에서 빠졌고 이번에 이를 간이세액표에 반영한 것이다.

다만, 매월 원천징수로 더 걷는 만큼 연말정산을 할 부분이 줄어들기 때문에 세금을 미리 낼 뿐 더 내는 것은 아니다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중