Thi hành ‘Trình báo tự nguyện xuất cảnh trực tuyến’ bắt buộc do dịch Covid-19 lan rộng

 Việc trình báo tự nguyện xuất cảnh của người nước ngoài cư trú bất hợp pháp có thể thực hiện trực tuyến qua trang web Hi Korea (www.hikorea.go.kr).

Chính phủ Hàn Quốc cho biết do sự lan rộng của dịch Covid-19 nên việc trình báo tự nguyện xuất cảnh của người nước ngoài cư trú bất hợp pháp cũng có thể thực hiện được qua trang Hi Korea từ ngày 16 tháng 12.

Người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện xuất cảnh phải đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và người nước ngoài tại nơi cư trú 3 ngày trước khi khởi hành để trình báo trước, sau đó đến xác nhận tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và người nước ngoài tại sân bay hoặc cảng biển.

Đối với trường hợp đăng ký trước trực tuyến thông qua Hi Korea, vẫn phải đăng ký thông tin cá nhân, ngày khởi hành dự kiến, sân bay khởi hành và số hiệu chuyến bay khởi hành từ 3 đến 15 ngày trước khi khởi hành giống như quy trình thông thường, in đơn trình báo tự nguyện xuất cảnh, sau đó đến xác nhận lại tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và người nước ngoài tại sân bay hoặc cảng biển trước giờ xuất phát 4 tiếng vào ngày khởi hành.

Với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp gặp khó khăn trong việc trình báo trực tuyến có thể đến trực tiếp văn phòng quản lý xuất nhập cảnh và người nước ngoài tại nơi cư trú để thực hiện thủ tục liên quan.


<코로나19 확산 억제 ‘온라인 자진출국신고’ 시행>

미등록 이주민의 자진출국 신고가 하이코리아(www.hikorea.go.kr)를 통해서도 가능하게 됐다. 

한국 정부는 코로나19 확산세에 따라 12월 16일부터 미등록 이주민의 자진출국 신고를 하이코리아를 통해 온라인으로도 가능하다고 밝혔다. 

미등록 이주민이 자진출국하려면 출국 3일 전까지 체류지 출입국·외국인관서를 방문해 사전신고하고 공항과 항구 출입국·외국인관서에서 확인을 거쳐야 자진출국할 수 있다. 

하이코리아를 통한 온라인 사전신고도 기존 사전신고와 마찬가지로 출국 3~15일 전까지 본인의 인적사항과 출국예정일, 출국공항, 출국편명을 등록한 후 자진출국신고서를 출력한 뒤 출국 당일 공항과 항구 출입국·외국인관서에 출발 4시간 전까지 방문해 확인을 거쳐야 한다. 

온라인 사전신고가 곤란한 미등록 이주민은 기존처럼 체류지 출입국·외국인관서를 방문해 사전신고를 할 수 있다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중