80% phụ nữ nước ngoài cho biết “bị phân biệt đối xử vì mức lương-kinh nghiệm làm việc”

Một cuộc khảo sát cho thấy kết quả 8/10 phụ nữ nước ngoài làm việc tại các cơ quan nhà nước ở Hàn Quốc suy nghĩ rằng họ bị phân biệt đối xử vì tiền lương hoặc kinh nghiệm làm việc.

Ngày 16 tháng 12, Trung tâm Hy vọng dành cho người lao động nhập cư đã khảo sát 403 phụ nữ nước ngoài đang làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa, Tổng đài Danuri và Trung tâm Tư vấn hỗ trợ người nước ngoài, kết quả cho thấy 80,6% số người được hỏi cho biết họ bị phân biệt đối xử so với nhân viên Hàn Quốc tại nơi làm việc hiện tại.

Xét theo nội dung phân biệt đối xử (chọn nhiều đáp án), mức lương chiếm 86,6%, tiếp theo là cơ hội thăng tiến chiếm 41,6% và công nhận kinh nghiệm làm việc với mức 38,2%.

Trong số những người có kinh nghiệm làm việc dưới một năm, 23,1% tỏ ra không hài lòng với công việc và 35,9% với những người đã làm việc trên 5 năm.


<이주여성 노동자 80% “임금·경력 때문에 차별받는다”>

한국 공공기관에서 근무하는 이주여성 10명 중 8명은 임금이나 경력 등을 이유로 차별을 받는다고 생각한다는 조사결과가 나왔다.

12월 16일, 이주노동희망센터가 다문화가족지원센터와 다누리콜센터, 외국인상담센터 등에서 일하는 이주여성 403명을 대상으로 조사한 결과에 따르면 응답자 80.6%가 현 직장에서 내국인 직원보다 차별을 받고 있다고 답했다. 

차별 내용(복수 응답)으로는 급여가 86.8%로 가장 많았고, 승진 기회 41.6%, 경력 인정 38.2%이 뒤를 이었다.

1년 미만 경력자 중 업무에 불만을 나타낸 비율은 23.1%였으며, 5년 이상 근무자의 경우 35.9%로 나타났다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중