៨០% នៃពលការិនីអន្ដោប្រវេសន៍ត្រូវបានរើសអើងដោយសារ ប្រាក់ឈ្នួល និងបទពិសោធន៍ការងារ

ការស្ទង់មតិមួយបានរកឃើញថាស្ត្រីអន្ដោប្រវេសន៍៨នាក់ក្នុងចំណោម ១០នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈកូរ៉េ បានគិតថាពួកគេត្រូវបានគេរើសអើងដោយសារប្រាក់ឈ្នួល ឬបទពិសោធន៍ការងារ។

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ មជ្ឈមណ្ឌលក្តីសង្ឃឹមរបស់ពលករ ពលការិនីអន្ដោប្រវេសន៍បានធ្វើការស្ទង់មតិលើស្ត្រីអន្ដោប្រវេសន៍ចំនួន ៤០៣នាក់ ដែលកំពុងធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលទ្រទ្រង់គ្រួសារពហុវប្បធម៌ និងមជ្ឈមណ្ឌលទូរសព្ទដានូរី ព្រមទាំងមជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សាយោបល់ជនបរទេសជាដើម ដោយយោងតាមលទ្ធផលស្ទង់មតិមានអ្នកផ្ដល់ចំលើយ៨០.៦%ថាត្រូវបានរើសអើងជាបុគ្គលិកជនជាតិកូរ៉េក្នងកន្លែងធ្វើការ។

ទាក់ទងនឹងការរើសអើង (ពហុចំលើយ) ប្រាក់ខែគឺ៨៦,៨%ច្រើនជាងបំផុត ឳកាសឡើងតំណែងការងារ ៤១,៦%ប និងបន្ទាប់គេគឺទទួលស្គាល់បទពិសោធន៍ការងារ ៣៨,២% ។

ក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ការងារក្រោមមួយឆ្នាំហើយបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនឹងការងារគឺ ២៣,១% បានធ្វើការលើសពី៥ ឆ្នាំគឺ ៣៥,៩% ។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중