កូនពេញវ័យរបស់ឪពុកម្ដាយតែម្ខាងដែលជាជនអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិស់នៅ

ស្ថានភាពមានស្ថេរភាពនៃការស្នាក់នៅត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលរៀបការតែឪពុកម្តាយដែលចិញ្ចឹមកូនដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េសូម្បីតែបន្ទាប់ពីរៀបការជាមួយប្តីជនជាតិកូរ៉េត្រូវបានកាត់ផ្តាច់។

នៅថ្ងៃទី ២១ ខែធ្នូក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថា“យើងនឹងផ្តល់សិទ្ធិរស់នៅ (F-2) ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលរៀបការជាមួយឪពុកម្តាយជាមួយកូនដែលមានអាយុពេញវ័យប្រសិនបើមានតម្រូវការជាក់លាក់” ។

ជនអន្តោប្រវេសន៍ដោយរៀបការតែមួយឪពុកម្តាយដែលមិនបានទទួលឋានៈជាអចិន្រ្តៃយ៍ឬសញ្ជាតិដោយសារតែហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួន។ ល។ ទទួលបានឋានៈជាជនអន្តោប្រវេសន៍អាពាហ៍ពិពាហ៍ (F-6-2) នៅពេលចិញ្ចឹមអនីតិជនប៉ុន្តែប្រសិនបើកូន ៗ របស់ពួកគេឈានដល់វ័យពេញវ័យពួកគេនឹងចូលប្រទេសកូរ៉េក្នុងនាមជាអ្នករួមរស់នៅ (F-1)អាចស្នាក់នៅបាន។

ជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ (F-6-2) មិនមានការរឹតត្បិតលើការងារទេប៉ុន្តែបានមករស់នៅជាមួយគ្នា (F-1) មានការរឹតត្បិតលើការងារដូច្នេះស្ថានភាពស្របច្បាប់នៃជនអន្តោប្រវេសន៍រៀបការដោយឪពុកម្តាយតែមួយមិនមានស្ថេរភាពនៅពេលកូន ៗ ធំពេញវ័យ។

ក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រកាសថាខ្លួននឹងពិនិត្យមើលថាតើជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលរៀបការបំពេញបាននូវមូលដ្ឋានរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេចំណងជាមួយកូន ៗ របស់ពួកគេនិងអក្ខរកម្មមូលដ្ឋានដូចជាភាសាកូរ៉េក្នុងអំឡុងពេលបញ្ចាំង F-2 ដែរឬទេ។

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងចិញ្ចឹមកូននៅកូរ៉េអស់រយៈពេលជាង ៥ ឆ្នាំកំរិតប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកមិនទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលនិងមានសមត្ថភាពនិយាយភាសាកូរ៉េនៅកំរិត ៤ ឬខ្ពស់ជាងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីសមាហរណកម្មសង្គមអ្នកនឹងទទួលបានរយៈពេលស្នាក់នៅអតិបរមា ៣ ឆ្នាំម្តង។

ប្រសិនបើអ្នកចិញ្ចឹមកូនដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនបំពេញតាមតម្រូវការមូលដ្ឋានទាំងអស់អ្នកនឹងត្រូវបានផ្តល់ឋានៈរស់នៅប៉ុន្តែរយៈពេលនៃការស្នាក់នៅត្រូវបានកំណត់ត្រឹមមួយឆ្នាំ។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중