ការទូទាត់ប្រាក់ចុងឆ្នាំចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា

ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមករាការទូទាត់នៅចុងឆ្នាំនៃប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ ចាប់ផ្តើម។

ក្នុងនាមជាការជំរុញការប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីការថយចុះសេដ្ឋកិច្ចរ៉ូណាអត្រាកាត់ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កាតឥណទានពីខែមេសាដល់ខែកក្កដាត្រូវបានអនុវត្តរហូតដល់ទៅ ៨០% ហើយដែនកំណត់កាត់ត្រូវបានបង្កើនចំនួន ៣០០,០០០ វ៉ុន។

ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ជាកាតព្វកិច្ចនៃវិញ្ញាបនប័ត្រសាធារណៈត្រូវបានលុបចោលវាអាចចូលទៅ Hometax ដោយប្រើវិញ្ញាបនបត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយដំណើរការទូទាត់ពេញមួយឆ្នាំអាចត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រើស្មាតហ្វូន។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중