Ковид-19-ийн тархалтыг зогсоохын тулд ‘Сайн дураар нутаг буцах хүсэлтийг онлайнаар’

Визний зөрчилтэй гадаад иргэд сайн дураар нутаг буцах хүсэлтийг http://www.hikorea.go.kr сайтаар дамжуулан гаргах боломжтой боллоо.

Ковид-19 тархалттай холбогдуулан арванхоёрдугаар сарын 16-ны өдрөөс эхлэн сайн дураараа нутаг буцах гадаадын иргэд Hi Korea сайтад онлайнаар хүсэлт гаргах боломжтой болж байгаа тухай Солонгосын засгийн газраас мэдээллээ.

Визний зөрчилтэй гадаад иргэд сайн дураараа нутаг буцахаар бол нутаг буцахаас 3  хоногийн өмнө оршин сууж буй газрын харьяа гадаадын иргэд бүртгэл мэдээллийн албанд очин мэдэгдэл гаргасны дараа нисэх онгоцны буудал, боомтод байрлах тус албаны шалгалтаар орсоны дараа хилээр гарах ёстой байдаг.

Өмнөх урьдчилсан бүртгэлийн нэгэн адил HiKorea сайтаар дамжуулан хувийн мэдээлэлээ бүртгүүлсний дараа нутаг буцах огноо, нисэх онгоцны буудал, нислэгийн дугаарыг нисэхээс 3-15 хоногийн өмнө бүртгүүлсний дараа сайн дураар нутаг буцах хүсэлт гаргасан тухай баримтыг хэвлэн биедээ авч явах ба нисэх онгоцны буудал, боомтын гадаадын бүртгэл мэдээллийн албанд онгоц хөөрөхөөс 4 цагийн өмнө очиж баталгаажуулсан байх ёстой.

Онлайнаар урьдчилан хүсэлт гаргах мэдэгдэл хийхэд бэрхшээлтэй байвал урьдын адил оршин сууж буй газрын харьяа гадаад иргэдийн бүртгэл мэдээллийн албанд урьдчилан очиж хүсэлт гаргах болно.

<코로나19 확산 억제 ‘온라인 자진출국신고’ 시행>

미등록 이주민의 자진출국 신고가 하이코리아(www.hikorea.go.kr)를 통해서도 가능하게 됐다. 

한국 정부는 코로나19 확산세에 따라 12월 16일부터 미등록 이주민의 자진출국 신고를 하이코리아를 통해 온라인으로도 가능하다고 밝혔다. 

미등록 이주민이 자진출국하려면 출국 3일 전까지 체류지 출입국·외국인관서를 방문해 사전신고하고 공항과 항구 출입국·외국인관서에서 확인을 거쳐야 자진출국할 수 있다. 

하이코리아를 통한 온라인 사전신고도 기존 사전신고와 마찬가지로 출국 3~15일 전까지 본인의 인적사항과 출국예정일, 출국공항, 출국편명을 등록한 후 자진출국신고서를 출력한 뒤 출국 당일 공항과 항구 출입국·외국인관서에 출발 4시간 전까지 방문해 확인을 거쳐야 한다. 

온라인 사전신고가 곤란한 미등록 이주민은 기존처럼 체류지 출입국·외국인관서를 방문해 사전신고를 할 수 있다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중