Цахилгааны төлбөр шатахууны өртөгтэй холбоотой бөгөөд газрын тосны үнээс хамаарч өөрчлөгдөнө

Солонгосын Засгийн газраас цахилгаан эрчим хүчний тарифыг шатахууны өртөгтэй уйлдуулсан цахилгаан эрчим хүчний шинэ системийг 20201 онд нэвтрүүлэхээр болжээ.

Арванхоёрдугаар сарын 17-ны өдөр Худалдаа аж үйлдвэр эрчим хүчний яам болон Солонгосын цахилгаан эрчим хүчний корпорациас дараах агуулга бүхий цахилгаан эрчим хүчний тарифын системийг өөрчлөх төлөвлөгөөг баталж танилцууллаа.

‘Шатахууны өртгийн тохируулгын тариф’ бүлгийг шинээр бий болгон улирал бүр түлшний өртгийн өөрчлөлтийг тус бүрээр гүйцэтгэж, гүйцэтгэлийн түлшний зардлыг үндсэн түлшний өртгөөс хасч тооцсон болно.

Сүүлийн үед газрын тосны үнийн бууралтын чиг хандлагыг тусгаснаар цахилгаан эрчим хүчний үнэ тодорхой хугацаанд буурах үр дүн бий болох боловч эсрэгээрээ газрын тосны үнэ өсөхөд шатахууны өртгийн тохируулгын хувь хэмжээ өсөх магадлалтай юм.

Засгийн газраас газрын тосны үнэ өссөн тохиолдолд хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах хэрэгслийг идэвхтэй ашиглахаар төлөвлөж байна.

Ирэх оны 7-р сараас эхлэн орон сууцны цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийг сайжруулах зорилгоор үе шаттайгаар хэрэглээний суутгалын хөнгөлөлтийн систем, улирлын болон цагийн тарифын төлөвлөгөөг шат дараалалтайгаар нэвтрүүлэхээр болжээ.

<전기료에 연료비 연동, 유가따라 요금 달라진다>

한국정부가 전기요금을 연료비와 연동하는 새로운 전기료 체계를 2021년에 도입한다. 

12월 17일, 산업통상자원부와 한국전력공사는 이같은 내용을 포함한 전기요금체계 개편안을 확정해 발표했다.

‘연료비 조정요금’ 항목을 신설해 분기마다 기준연료비에서 실적연료비를 제한 연료비 변동분을 전기료에 반영한다. 

최근 유가하락 추세를 반영하면 일정기간 전기요금이 인하되는 효과가 발생할 수도 있지만, 반대로 유가가 지속적으로 상승할 때에는 연료비 조정요금이 인상될 가능성도 있다. 

정부는 유가 급등 시에는 소비자 보호장치를 적극 활용하겠단 방침이다.

내년 7월부터는 개선된 주택용 전기료에 필수사용공제 할인제도와 계절별 시간대별 요금제가 단계적으로 도입된다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중