Гадаадын ажилчдыг нэг сарын дараа эргэн ирж дахин ажиллахыг зөвшөөрөхөөр боллоо

Гадаад ажилчдыг тус улсад дахин нэвтрэх хугацааг одоо хэрэгжүүлж буй гурван сараас нэг сар болгож богиносголоо.

Арванхоёрдугаар сарын 15-ны өдөр Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн яамнаас тухайн өдөр болсон засгийн газрын хуралдаанаар ‘Гадаадын ажилчдын хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой хууль’ -нд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар болсон тухай танилцууллаа.

Одоо хэрэгжиж буй хуулинд гадаадын ажилчид тус улсад ирсэнээс хойш дээд тал нь 4 жил 10 сар хүртэл хугацаагаар ажиллах боломжтой байгаа бөгөөд тухайн хугацаандаа нэг газарт л ажиллах тохиолдолд дахин ирж ажиллах тусгай зөвшөөрөлийн дагуу эргэн ирж 4 жил 10 сар ажиллах бөгөөд нутаг буцсанаас хойш гурван сарын дараа эргэн ирэх боломжтой байгаа билээ.

Энэ удаагийн хуулийн шинэчлэлээр дахин ирж ажиллах тусгай зөвшөөрөл авсан гадаад ажилчны тус улсын хилээр эргэн орж ирэх хугацаанд өөрчлөлт оруулж нэг сар болгон богиносгожээ.

Мөн нэг газраа 4 жил 10 сарын хугацаанд ажилласан тохиолдолд хүлээн зөвшөөрч байсаныг нэг салбарт болгон өөрчилж, ажлын байраа солисон тохиолдолд хөдөлмөрийн яамнаас зөвшөөрсөн нөхцлийг хангасан дээрх тусгай зөвшөөрөлд хамрагдах боломжтой болж байгаа юм байна.

Хөдөлмөр эрхлэх хугацаа нь нэг жилээс бага хугацаагаар үлдсэн гадаадын ажилчдын хувьд хилээр дахин орж ирэх тусгай журам бий болохнээ.

Гадаад ажилчнаас шалтгаалаагүй бусад шалтгаанаар тухайлбал хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтанд орсон гэх мэт тохиолдолд ажлын байраа солихдоо тухайн газарт ажиллах хугацаа дор хаяж нэг жил байх ёстой боловч дахин ирж ажиллах тусгай зөвшөөрөлд хамрагдаж болохуйц заалт бэлдэхээр болжээ.

<이주노동자 ‘한 달’ 출국 후 재취업 허용>

이주노동자의 재입국 제한 기간이 현행 3개월에서 1개월로 단축된다. 

12월 15일, 고용노동부는 이날 열린 국무회의에서 ‘외국인 고용 등에 관한 법률’ 개정안을 의결했다고 발표했다.

현재 이주노동자는 한번 입국하면 최대 4년 10개월간 근무할 수 있다. 해당 기간 한 사업장에서만 근무한 경우 재입국 특례를 인정받아 다시 4년 10개월 동안 일할 수 있으며 특례를 인정받더라도 출국한 날부터 3개월 뒤에야 재입국이 가능하도록 돼 있다. 

이번 개정안에 따르면 정부는 재입국 특례를 인정받은 외국인 근로자의 입국 제한 기간을 1개월로 단축했다.

또한 한 사업장에서 4년10개월을 근무해야 하는 경우에만 인정되던 재입국 특례 요건도 완화해 동일 업종 내에서 사업장 이동을 한 경우에도 고용부 고시로 정하는 기준 충족 시 재입국 특례를 인정받을 수 있도록 했다. 

잔여 취업활동 기간이 1년 미만인 외국인 근로자의 재입국 특례 규정도 생긴다. 

폭행, 성희롱 등 외국인 근로자 책임이 아닌 사유로 사업장을 변경한 경우 재입국 특례를 받기 위해서는 해당 사업장에서의 잔여 취업가능기간이 1년 이상이어야 하지만, 재입국 특례를 인정받을 수 있도록 예외 조항을 마련하기로 했다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중