Liên kết giá nhiên liệu với giá điện, cước phí thay đổi tùy theo giá xăng dầu

Chính phủ Hàn Quốc sẽ áp dụng một hệ thống giá điện mới vào năm 2021, liên kết giá điện với giá nhiên liệu.

Ngày 17/12, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng và Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc đã xác nhận và công bố kế hoạch tổ chức lại hệ thống biểu giá điện bao gồm các nội dung nêu trên.

Mục ‘Phí điều chỉnh chi phí nhiên liệu’ mới thiết lập để phản ánh sự thay đổi trong chi phí nhiên liệu hàng quý bằng cách trừ đi chi phí nhiên liệu thực tế ra khỏi ​​chi phí nhiên liệu cơ bản.

Việc phản ánh xu hướng giá dầu giảm gần đây có thể dẫn đến việc cắt giảm giá điện trong một thời gian nhất định, nhưng ngược lại, nếu giá dầu tiếp tục tăng thì khả năng mức điều chỉnh chi phí nhiên liệu có thể tăng lên.

Chính phủ có kế hoạch tích cực sử dụng các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng trong trường hợp giá dầu tăng.

Bắt đầu từ tháng 7 năm sau, hệ thống chiết khấu khấu trừ sử dụng bắt buộc đối với giá điện sinh hoạt sửa đổi và các kế hoạch giá cước theo mùa sẽ cũng sẽ từng bước được áp dụng.


<전기료에 연료비 연동, 유가따라 요금 달라진다>

한국정부가 전기요금을 연료비와 연동하는 새로운 전기료 체계를 2021년에 도입한다. 

12월 17일, 산업통상자원부와 한국전력공사는 이같은 내용을 포함한 전기요금체계 개편안을 확정해 발표했다.

‘연료비 조정요금’ 항목을 신설해 분기마다 기준연료비에서 실적연료비를 제한 연료비 변동분을 전기료에 반영한다. 

최근 유가하락 추세를 반영하면 일정기간 전기요금이 인하되는 효과가 발생할 수도 있지만, 반대로 유가가 지속적으로 상승할 때에는 연료비 조정요금이 인상될 가능성도 있다. 

정부는 유가 급등 시에는 소비자 보호장치를 적극 활용하겠단 방침이다.

내년 7월부터는 개선된 주택용 전기료에 필수사용공제 할인제도와 계절별 시간대별 요금제가 단계적으로 도입된다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중