Hủy bỏ chứng thư điện tử từ ngày 10 tháng 12

Khi Luật Chữ ký Điện tử có hiệu lực vào ngày 10 tháng 12 tới, tình trạng độc quyền của các chứng thư điện tử được sử dụng ở Hàn Quốc trong 21 năm qua sẽ chính thức kết thúc.

Tên của chứng thư điện tử sẽ được đổi thành ‘chứng thư công’ và sẽ phải cạnh tranh công bằng với các loại chứng thư điện tử tư nhân khác.

Viện giám sát tài chính, cơ quan quản lý chứng thư điện tử từ trước đến nay cũng ra mắt ‘chứng thư tài chính’ mới. Hiệu lực của chứng thư có thể được tự động gia hạn đến 3 năm, giảm bớt sự bất tiện khi phải gia hạn hàng năm. Các chứng thư điện tử người hiện đang sở hữu vẫn có thể được sử dụng cho đến ngày hết hạn.

Cạnh tranh giữa các công ty xác thực tư nhân như xác thực Kakao Pay dựa trên nền tảng KakaoTalk messenger và xác thực PASS do ba công ty truyền thông di động Hàn Quốc đưa ra dự kiến cũng sẽ rất khốc liệt.


<12월 10일부터 공인인증서 폐지>

오는 12월 10일부터 전자서명법 개정안이 시행되면서 한국에서 21년간 사용되던 공인인증서의 독점적 지위가 사라지게 된다. 

공인인증서라는 명칭이 ‘공동인증서’로 바뀌고 각종 사설인증서들과 함께 자율 경쟁을 하게 된다. 

기존 공인인증서를 관리하던 금융결제원은 ‘금융인증서’를 새롭게 선보인다. 유효기간은 3년으로 자동연장할 수 있어 1년마다 갱신해야 했던 불편을 덜 수 있게 된다. 현재 보유하고 있는 공인인증서는 유효기간까지 이용할 수 있다.

카카오톡 메신저를 기반으로 하는 카카오페이 인증, 이동통신 3사가 출시한 패스(PASS) 등 민간 인증업체들의 경쟁도 치열하게 펼쳐질 예정이다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중