ការប្រលងសមត្ថភាពការសិក្សាប្រចាំឆ្នាំ២០២១ត្រូវបានបញ្ជាប់

នៅថ្ងៃទី ៣ ខែធ្នូ ការប្រឡងសមត្ថភាពការសិក្សាសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យឆ្នាំ២០២១ ត្រូវបានធ្វើឡើង។

ការប្រឡងសមត្ថភាពការសិក្សាក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានចំនួនតិចបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៤ នៅពេលដែលប្រព័ន្ធប្រឡងនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូល ដោយមានសិស្សដាក់ពាក្យប្រឡងចំនួន ៤៩៣,៤៣៣នាក់ ហើយអត្រាអវត្តមានក្នុងវិញ្ញាសារភាសាកូរ៉េសម្រាប់ម៉ោងទីមួយគឺ១៣.១៧%ជាចំនួនខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មាន។

ចំនួនសិស្សប្រឡងដែលបានទៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រឡងដាច់ដោយឡែកនៃមេរោគកូរ៉ូណា១៩ មានចំនួន ៤៥៦នាក់ និងសិស្សប្រឡងដែលមានមេរោគកូរ៉ូណា១៩ ដែលបានចូលប្រឡងនៅមន្ទីរពេទ្យ និងមជ្ឈមណ្ឌលថៃទាំជីវិតរស់នៅត្រូវបានអោយដឹងថាមានចំនួន៤៥នាក់។

ការប្រឡងសមត្ថភាពការសិក្សាឆ្នាំនេះត្រូវបានគេវិភាគថាមានភាពងាយស្រួលនិងសាមញ្ញ។

អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានពន្យល់ថាស្ថាប័ណ្ណបានគិតគូស៊ីជម្រៅអំពីស្ថានភាពនៃថ្នាក់វិទ្យាល័យឆ្នាំទី៣ ដែលមិនបានមករៀនត្រឹមត្រូវដោយសារបញ្ហាមេរោគកូរ៉ូណា១៩ ហើយព្យាយាមចៀសវាងការចេញសំណួរពិបាកៗ។

ក្នុងវិញ្ញាសារភាសាកូរ៉េក្នុងក្នុងម៉ោងទី១ ត្រូវបានគេវិភាគឃើញថាបានចេញវិញ្ញាសារងាយស្រួលជាងការប្រឡងសមត្ថភាពការសិក្សាប្រចាំឆ្នាំណាណាទាំងអស់។

នៅក្នុងវិញ្ញាសារមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានៅម៉ោងទី២ ត្រូវបានសិស្សផ្នែកថ្នាក់វិទ្យាភាគច្រើនប្រឡងផ្នែក ‘លំហាត់ ក’វាយតម្លៃថាពិបាកជាងវិញ្ញាសារកាលពី ហើយមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាដែលសិស្សផ្នែកមនុស្សសាស្រ្តភាគច្រើនប្រឡងផ្នែក ‘លំហាត់ ខ’នោះមានលក្ខណះស្រដៀង ឬស្រួលជាងការប្រឡងឆ្នាំមុន។

សម្រាប់វិញ្ញាសារភាសាអង់គ្លេសនៅម៉ោងទី៣ ត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាមានកម្រិតស្រដៀងគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

វិទ្យាស្ថានគណកម្មាការវាយតម្លៃកម្មវិធីសិក្សាប្រទេសកូរ៉េនឹងទទួលការចុះឈ្មោះជំទាស់ចំពោះសំណួរ និងចំលើយរហូតដល់ថ្ងៃទី៧ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រឡងភ្លាមៗ ហើយនិងកំណត់ថ្ងៃប្រកាសចម្លើយត្រឹមត្រូវនៅថ្ងៃទី១៤ ។

លទ្ធផលប្រឡងនឹងជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនប្រឡងនៅថ្ងៃទី២៣ ធ្នូ។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중