ទីក្រុងសេអ៊ូលបានប្រកាស ‘ដំណាក់កាលផ្អាកឈប់នៃប្រជាជន ១០លាននាក’ កាត់បន្ថយការដំណើរការមធ្យោបាយសាធារណៈពេលយប់

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែវិច្ឆិកា ទីក្រុងសេអ៊ូលបានរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ជំងឺកូរ៉ូណា១៩ ជាឧបសគ្គធំបំផុតហើយបានប្រកាសថាចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤ រហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះជារយៈពេលផ្អាកឈប់បន្ទាន់សម្រាប់ប្រជាជន ១០លាននាក់ និងបានប្រកាសព័ត៌មានលម្អិតអំពីការកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរសាធារណៈ។

ទីក្រុងសេអ៊ូលបានប្រកាសខ្លឹមសារដូចនេះថានឹងអនុវត្តការ ‘ការពារលម្អិតបែបទីក្រុងសេអ៊ូល’ សម្រាប់ទីកន្លែងទាំង ១០ នៅក្នុងទីក្រុងរួមជាមួយការដាក់គម្លាតសង្គមដំណាក់កាលទី ២ របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ទីក្រុង។

ដើម្បីចៀសវាងការស្មគ្រចិត្តប្រមូលផ្តុំគ្នា និងកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជន ទីក្រុងសេអ៊ូលនឹងកាត់បន្ថយការដំណើរការធ្វើដំណើរមធ្យោបាយសាធារណៈ ២០%បន្ទាប់ពីម៉ោង ១០យប់។

ប្រសិនបើស្ថានភាពអាសន្ននៅតែបន្តនាពេលអនាគត ម៉ោងសម្រាប់រថភ្លើងក្រោមដីរត់ចុងក្រោយ នឹងត្រូវកាត់បន្ថយចាប់ពី១២យប់មកម៉ោង ១១យប់វិញ។

ការប្រមូលផ្តុំគ្នានៃមនុស្សលើសពី ១០នាក់  នៅទូទាំងតំបន់ក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលក៏នឹងត្រូវហាមឃាត់ចាប់ពីម៉ោង៩  ថ្ងៃទី ២៤ រហូតដល់ត្រូវចេញការប្រកាសដោយឡែក។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중