បន្តការពន្យារការប្រុងប្រយ័ត្នការធ្វើដំណើរពិសេសជុំវិញពិភពលោក

ដោយពិចារណាលើការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគកូរ៉ូណា១៩ រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានបន្ដពន្យារការប្រុងប្រយ័ត្នការធ្វើដំណើរពិសេនៅទូទាំងពិភពលោកម្ដងទៀត។

នៅថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ក្រសួងការបរទេសបានប្រកាសថា បានពង្រីកបន្ដពន្យារការប្រុងប្រយ័ត្នការធ្វើដំណើរពិសេសទៅក្រៅប្រទេសរបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេស និងគ្រប់តំបន់ទាំងអស់រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៧ ខែធ្នូ។

ការប្រុងប្រយ័ត្នការធ្វើដំណើរពិសេសដែលដាក់ចេញជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា កំពុងត្រូវបានពន្យារពេលមួយខែហើយម្ដង ហើយអាចត្រូវបានពន្យារឡើងវិញម្ដងទៀតអាស្រ័យលើស្ថានភាពមេរោគកូរ៉ូណា១៩ ។

ក្រសួងការបរទេសបានជំរុញឱ្យពលរដ្ឋដែលមានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសក្នុងកំឡុងពេលពន្យារការប្រុងប្រយ័ត្នការធ្វើដំណើរពិសេសត្រូវលុបចោលការធ្វើដំណើរ ឬត្រូវពន្យារពេល ហើយពលរដ្ឋដែលកំពុងស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសត្រូវរក្សាអនាម័យ ជៀសវាងការចេញទៅក្រៅ ការធ្វើដំណើរ និងកាត់បន្ថយការជួបជុំគ្នា។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중