ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Korean Air និង Asiana ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនតែមួយ

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Korean Air នឹងកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Asiana ជាមួយនឹងការវិនិយោគពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍កូរ៉េ។

ប្រសិនបើធនាគារអភិវឌ្ឍន៍កូរ៉េវិនិយោគទឹកប្រាក់ ៨សែនលានវ៉ុន នៅក្រុមហ៊ុនហាន់ជីនខាល់ដែលជាក្រុមហ៊ុនកាន់កាប់របស់ក្រុមហ៊ុនហាន់ជីនគ្រុប នោះក្រុមហ៊ុនហាន់ជីនខាល់នឹងចូលរួមការប្រើដើមទុនក្នុងទឹកប្រាក់ ២កោដិ៥សែនលានវ៉ុនក្នុងការបង្កើនដើមទុនដែលបានបង់របស់ក្រុមហ៊ុនKorean Air ដែលគ្រោងឡើងនៅដើមឆ្នាំ ២០២១ ដោយផ្អែកលើប្រាក់វិនិយោគពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍កូរ៉េ។

ក្រុមហ៊ុន Korean Air ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងច្របាច់បញ្ចូលគ្នាបន្ទាប់ពីបានក្លាយជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំជាងគេដោយប្រើដើមទុនវិនិយោគទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ១កោដិ៨សែនលានវ៉ុន ក្នុងនោះរួមមានការទិញយកភាគហ៊ុនថ្មីចំនួន ១កោដិ៥សែនលានវ៉ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Asiana។

ប្រសិនបើការទិញនេះទទួលបានជោគជ័យនោះ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដ៏ធំមួយនឹងចាប់កំណើតឡើងដែលមានបរិមាណដឹកជញ្ជូនធំជាងគេលំដាប់ទី៧ លើពិភពលោក និងលក់ចេញចំនួន២០កោដិវ៉ុន។

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដែលមានតម្លៃទាប ដូចជា JINaire Airbusan និងAireseoul ដែលកំពុងដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនទាំងពីរ ក៏នឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលគ្នាជាបណ្តើរៗផងដែរ។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중