ការគ្រប់គ្រងពិសេសលើការប្រលងសមត្ថភាសសិក្សារយៈពេល ២សប្តាហ៍… ផ្គត់ផ្គង់ការប្រឡងរបស់អ្នកដាក់នៅដោយឡែក និង អ្នកឆ្លង

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េនឹងកំណត់រយៈពេល ២សប្តាហ៍ ជារយៈពេលការពារពិសេសមួយសម្រាប់ការប្រលងសមត្ថភាសសិក្សាដែលចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ១៩ ខែវិច្ឆិកា និងចាប់ផ្តើមសកម្មភាពគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពដល់សិស្សត្រូវមកប្រឡង។

មណ្ឌលប្រឡងដាច់ដោយឡែកត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅតាមសាលាចំនួន ១១៣កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេស និងផ្គត់ផ្គង់ការធ្វើដំណើរសម្រាប់សិស្សប្រឡងដែលត្រូវបានបែងចែកជាក្រុមដែលមានទំនាក់ទំនងខ្លាំង និងកំពុងធ្វើចត្ថាឡីស័ក។

លើសពីនេះទៀត នឹងមានគម្រោងបន្ថែមគ្រែអ្នកជំងឺចំនួន ១២០គ្រែនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ និងនៅមណ្ឌលព្យាបាលការរស់នៅចំនួន ២៩កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេស ដើម្បីឱ្យសិស្សដែលបានឆ្លងមេរោគអាចប្រលងបាន។

ចាប់ពីមួយសប្តាហ៍មុនពេលប្រលងសមត្ថភាសសិក្សា មិនត្រឹមតែនៅសាលាវិទ្យាល័យ និងសាលារៀបចំមណ្ឌលប្រឡងនៅទូទាំងប្រទេសត្រូវអោយរៀនតាមអនឡាញប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងត្រូវអោយកាត់បន្ថយថ្នាក់រៀននៅតាមវិទ្យាស្ថានឯកជនផងដែរ។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중