សហព័ន្ធបុគ្គលិកមិនពេញសិទ្ធិននៅសាលានៅទិក្រុងសេអ៊ូលធ្វើកូដកម្មនៅថ្ងៃទី១៩-២០

នៅពាក់កណ្តាលដល់ចុងខែវិច្ឆិកាបុគ្គលិកមិនពេញសិទ្ធិផ្នែកថែទាំសាលារៀន និងអោយអាហារនៅសាលានៅទីក្រុងសេអ៊ូលនឹងផ្ដុំគ្នាធ្វើកូដកម្ម។

យោងតាមសហគមន៍អប់រំបានអោយដឹងថាសសហព័ន្ធបុគ្គលិកមិនពេញសិទ្ធិនៅសាលានៅទីក្រុងសេអ៊ូលគ្រោងធ្វើកូដកម្មនៅថ្ងៃទី ១៩ និង ២០ ខែនេះប្រឆាំងលោកប្រធានការិយាល័យអប់រំទីក្រុងសេអ៊ូល ចូ ហ៊ីយ៉ុន ដោយទាមទារឱ្យមានការកែលម្អប្រព័ន្ធប្រាក់សោធននិវត្តន៍ពេលចូលនិវត្តន៍។

សហព័ន្ធបុគ្គលិកមិនពេញសិទ្ធិនៅសាលានៅទីក្រុងសេអ៊ូល រួមមានមនុស្សចំនួន ១១,០០០នាក់ ក្នុងនោះមានបុគ្គលិកផ្នែកថែទាំ អ្នកអោយអាហារ ចុងភៅ និងអ្នកជំនាញម្ហូបអាហារជាដើម។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중