ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូនេះទៅ ភេទនិងអាយុរបស់អ្នកឆ្លងមិនត្រូវអោយបង្ហាញទេ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាភេទ និងអាយុរបស់អ្នកឆ្លងមេរោគកូរ៉ូណា១៩មិនត្រូវអោយបង្ហាញទេ។

ការិយាល័យគ្រប់គ្រង និងបង្ការជំងឺបានប្រកាសអំពីការដាក់ច្បាប់នៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នៃការបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លង។

ការធ្វើវិសោធនកម្មនេះបានទប់ស្កាត់ការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមានជំងឺឆ្លងនិងអ្នកដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធដូចជាឈ្មោះ ភេទ អាយុ និងអាស័យដ្ឋានភូមិ​ ឃុំ​ ស្រុកជាដើម។

ចំពោះទីកន្លែងឬហាងដែលមិនបានគោរពតាមគោលការណ៍បង្ការនោះនឹងត្រូវធ្វើការពិន័យដូចជា ការព្រមានសម្រាប់ការបំពានលើកទី១ ផ្អាកអាជីវកម្ម ១០ថ្ងៃសម្រាប់ការបំពានលើកទី ២ និង ផ្អាកអាជីវកម្ម ២០ថ្ងៃសម្រាប់ការបំពានលើកទី ៣។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중