Hoàn thiện hệ thống ký quỹ đặt cọc thi hành lệnh xuất cảnh

Chính phủ Hàn Quốc đã chuẩn bị một dự thảo sửa đổi pháp lệnh thực thi và các quy định thi hành Luật Kiểm soát xuất nhập cảnh, trong đó bao gồm các nội dung như khôi phục lệnh xuất cảnh cho phép những người vi phạm Luật Kiểm soát xuất nhập cảnh có thể tự xuất cảnh.

Vào ngày 3 tháng 11, Bộ Tư pháp đã công bố dự luật sửa đổi pháp lệnh thực thi và các quy định thi hành Luật Kiểm soát xuất nhập cảnh để thực hiện ‘Hệ thống ký quỹ đặt cọc thi hành lệnh xuất cảnh’ và ‘Hệ thống nộp phạt qua thẻ tín dụng dành cho người vi phạm luật xuất nhập cảnh’ trong 40 ngày từ ngày 5 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12.

‘Hệ thống ký quỹ đặt cọc thi hành lệnh xuất cảnh’ là hệ thống cho phép những người nước ngoài thuộc đối tượng phải xuất cảnh khỏi Hàn Quốc do vi phạm Luật kiểm soát xuất nhập cảnh có thể tự xuất cảnh thay vì bị trục xuất nếu họ đặt cọc một khoản tiền lên đến 20 triệu won.

Trong trường hợp người nước ngoài đã gửi một số tiền nhất định tuân thủ các quy định và xuất cảnh khỏi Hàn Quốc trong thời hạn chỉ định, toàn bộ số tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả, còn đối tượng không xuất cảnh đúng thời hạn hoặc vi phạm các quy định áp dụng tại thời điểm hiệu lực của pháp lệnh xuất cảnh, toàn bộ hoặc một phần số tiền đặt cọc sẽ được quy vào ngân khố quốc gia Hàn Quốc.

Ngoài ra, thông qua dự luật sửa đổi lần này, nếu bị phạt vì vi phạm luật kiểm soát xuất nhập cảnh, người nước ngoài có thể nộp tiền phạt bằng cách truy cập trang Internet Giro (www.giro.or.kr) và thanh toán tiền phạt bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của mình.


<출국명령 이행보증금 예치 제도 마련>

한국 정부가 출입국관리법 위반자 스스로 출국할 수 있는 출국명령을 활성화하는 등의 내용을 담은 출입국관리법 시행령·시행규칙 개정안을 마련했다. 

11월 3일, 법무부는 ‘출국명령 이행보증금 예치제도’와 ‘출입국사범 신용카드 납부제도’를 시행하기 위한 출입국관리법 시행령·시행규칙 개정안을 11월 5일부터 12월 15일까지 40일간 입법예고한다고 밝혔다. 

‘이행보증금 예치제도’는 출입국관리법 위반으로 출국조치 대상이 되는 이주민이 최대 2천만원 이하의 보증금을 예치하면 강제퇴거 대신 스스로 출국할 수 있게 하는 제도다. 

일정 금액을 예치한 이주민이 조건을 준수하고 기한 내에 출국하는 경우 보증금 전부를 반환받지만, 기한 내에 출국하지 않거나 출국명령시 부가된 조건을 위반한 경우에는 보증금의 전부 또는 일부가 국고에 귀속된다. 

또한 이번 개정안을 통해 출입국관리법령 위반으로 범칙금을 부과받은 경우, 인터넷지로(www.giro.or.kr)에 접속해 본인의 신용카드나 체크카드로 범칙금을 납부할 수 있게 됐다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중