Албадан гаргах шийдвэрийг хэрэгжүүлэх барьцааны мөнгө байршуулах тогтолцоо

Солонгосын Засгийн газраас Хилээр орж гарахтай холбоотой хуулийг зөрчсөн гадаад иргэнийг албадан гаргах шийдвэрийн дагуу тус улсын хилээр гарахдаа тодорхой хугацаанд бэлтгэл хийн нутаг буцах боломжоор хангахын тулд барьцааны мөнгө байршуулах хэлбэрээр шийдвэрлэх агуулга бүхий хуульд өөрчлөлт оруулахаар холбогдох дүрэм журмыг шинэчлэхээр бэлдэж байна.

Арваннэгдүгээр сарын 3-ны өдөр Хууль Зүйн Яамнаас хийсэн мэдэгдэлдээ ‘Албадан гаргах шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд барьцаа мөнгө байршуулах ’ болон Зээлийн картаар төлбөр хийх’ –ийн тулд хэрэгжүүлэх журам, хуулийн шинэчилсэн төслийг арваннэгдүгээр сарын 5-ны өдрөөс арванхоёрдугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл 40 өдрийн турш урьдчилан мэдэгдэх тухай илэрхийлжээ.

Тус тогтолцоогоор Хилээр орж гарахтай холбоотой хуулийг зөрчин албадан гаргах арга хэмжээ авагдсан гадаад иргэний хувьд хорин сая хүртэлх воны барьцааны мөнгийг байршуулан нутаг буцах бэлтгэлээ хангасны дахаа хилээр гарах боломжтой болж байгаа юм.

Тодорхой хэмжээний мөнгө барьцаалан нөхцлийг хангасны дараа заасан хугацааны дотор нутаг буцах тохиолдолд барьцааны мөнгөө бүгдийг буцаан авах боломжтой бөгөөд заасан хугацааны дотор нутаг буцаагүй юмуу нэмэлт нөхцлийг зөрчсөн тохиолдолд барьцааны мөнгийг бүхэлд нь эсвэл заримыг улсын орлого болгоно.

Энэ хуулийн шинэчлэлээр хууль зөрчсөны улмаас торгуулийн төлбөр зэргийг төлөх бол дараах хаяг (www.giro.or.kr)-аар орж өөрийн нэр дээрх зээлийн болон кредит картаар  төлбөрөө төлж барагдуулж болохоор болж байна.

<출국명령 이행보증금 예치 제도 마련>

한국 정부가 출입국관리법 위반자 스스로 출국할 수 있는 출국명령을 활성화하는 등의 내용을 담은 출입국관리법 시행령·시행규칙 개정안을 마련했다. 

11월 3일, 법무부는 ‘출국명령 이행보증금 예치제도’와 ‘출입국사범 신용카드 납부제도’를 시행하기 위한 출입국관리법 시행령·시행규칙 개정안을 11월 5일부터 12월 15일까지 40일간 입법예고한다고 밝혔다. 

‘이행보증금 예치제도’는 출입국관리법 위반으로 출국조치 대상이 되는 이주민이 최대 2천만원 이하의 보증금을 예치하면 강제퇴거 대신 스스로 출국할 수 있게 하는 제도다. 

일정 금액을 예치한 이주민이 조건을 준수하고 기한 내에 출국하는 경우 보증금 전부를 반환받지만, 기한 내에 출국하지 않거나 출국명령시 부가된 조건을 위반한 경우에는 보증금의 전부 또는 일부가 국고에 귀속된다. 

또한 이번 개정안을 통해 출입국관리법령 위반으로 범칙금을 부과받은 경우, 인터넷지로(www.giro.or.kr)에 접속해 본인의 신용카드나 체크카드로 범칙금을 납부할 수 있게 됐다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중