Không được phép công khai giới tính, tuổi của người bị bệnh truyền nhiễm từ 30/12

Từ ngày 30/12, các thông tin cá nhân như giới tính và tuổi của bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm như bệnh nhân nhiễm virus Covid- 19 sẽ không được phép công khai.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã công bố trước nội dung luật sửa đổi như Lệnh thi hành Luật Quản lý và Phòng ngừa Bệnh truyền nhiễm có bao gồm nội dung nêu trên.

Đề án sửa đổi nhằm ngăn chặn việc tiết lộ thông tin cá nhân như tên, giới tính, tuổi và địa chỉ dưới cấp eup (ấp) / myeon (xã) / dong (phường) của người nhiễm bệnh bất kể loại bệnh truyền nhiễm nào.

Đối với các cơ sở, địa điểm không tuân thủ hướng dẫn phòng dịch sẽ bị xử lý cảnh cáo hành chính khi vi phạm lần thứ nhất, phạt cảnh cáo ngừng kinh doanh 10 ngày nếu vi phạm lần hai, 20 ngày đình chỉ hoạt động khi vi phạm lần thứ ba.


<12월 30일부터 확진자 성별·나이 공개 못해>

12월 30일부터는 코로나19 확진자 등 감염병 환자의 성별과 나이 등 개인정보를 공개해서는 안 된다. 

질병관리청은 이 같은 내용의 감염병 예방 관리법 시행령 등 개정안을 입법예고했다.

개정안은 감염병과 관계 없는 확진자의 성명, 성별, 나이, 읍·면·동 이하 주소 등 개인정보는 공개하지 못하도록 했다.

방역지침을 지키지 않은 시설·장소에 대해서는 1차 위반 때 경고, 2차 위반 운영정지 10일, 3차 위반 운영정지 20일의 행정처분을 하도록 구체화했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중