មនុស្សចំនួន ២សែន៤ពាន់នាក់បានផ្ដុំគ្នាដើម្បីទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភការងារសេរីនិងការងារពិសេស

មានមនុស្សជាង ២សែននាក់បានផ្ដុំគ្នាដើម្បីដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភសុវត្តិភាពការងារអាសន្នលើកទី២ ដែលផ្ដល់អោយអ្នកធ្វើការការងារពិសេស និងអ្នកធ្វើការងារសេរី ដែលកំពុងមានការលំបាកដោយមេរោគកូរ៉ូណា ១៩ ។

នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែតុលា ក្រសួងការងារ និងជួលការងារ បានប្រកាសថាពាក្យសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភសុវត្តិភាពការងារអាសន្នលើកទី២ ដែលបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ១២ ត្រូវបានផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី ២៣ ហើយចំនួនពាក្យដែលទទួលបានមានចំនួនសរុប ២០៤,០០០ (ពីរសែនបួនពាន់)។

ក្រសួងការងារនិងជួលការងារគ្រោងនឹងផ្តល់ថវិកាឧបត្ថម្ភនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីពិនិត្យលើបេក្ខជនទាំងនេះ។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중