ប្រសិនបើបង្ករគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយផឹកគ្រឿងស្រវឹងនឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់រហូតដល់១៦៥ពាន់លានវ៉ុន

ប្រសិនបើបង្ករគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារតែការបើកបរស្រវឹង នោះបន្ទុកធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់នឹងកើនឡើងដល់រហូតដល់១៦៥ពាន់លានវ៉ុន។

ចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ខែតុលា ភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កើនបន្ទុកគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្តាលមកពីការបើកបរស្រវឹងពីចំនួន១៣០ពាន់លានវ៉ុន រហូតដល់ ១១០មឺនលានវ៉ុន សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ ហើយចាប់ពី ៥១លានវ៉ុនដល់ ៥៥ លានវ៉ុនយានយន្ដធំ។

លើសពីនេះទៀត សម្រាប់ម៉ូតូអគ្គិសនីធាក់ជើងត្រូវបានកំណត់ថាជាឧបករណ៍ចល័តផ្ទាល់ខ្លួន ចាប់ពីខែធ្នូ ដោយសារការកែសំរួលច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកត្រូវបានសំរេចបង្កើតល័ក្ខខ័ណ្ឌស្តង់ដារថ្មី សម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងរថយន្តចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ ខែវិច្ឆិកា។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중