ការស្លាប់បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំង ផ្តាសាយ … រដ្ឋាភិបាល“បន្ដអោយចាក់វ៉ាក់សាំងដោយសារមូលហេតុមានកម្រឹតទាប

គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ចំនួនមនុស្សដែលបានស្លាប់បន្ទាប់ពីទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺផ្តាសាយបានកើនឡើងដល់ ៥៩នាក់។

នៅពេលចំនួននៃការស្លាប់បន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបានកើនឡើងថ្មីៗនេះ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងបង្ការជំងឺបានរៀបចំការប្រជុំឆ្លើយតបភ្លាមៗ សម្រាប់ក្រុមស៊ើបអង្កេតការប៉ះពាល់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំង ដើម្បីវិភាគរកមូលហេតុនៃការស្លាប់ក្នុងចំណោមមនុស្ស២០នាក់។

ក្រុមស៊ើបអង្កេតការប៉ះពាល់បានសន្និដ្ឋានថា ករណីមនុស្សទាំង ២០នាក់នេះ មិនបានស្លាប់ដោយសារការចាក់វ៉ាក់សាំងមិនប្រក្រតី ឬកំហុសក្នុងដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះ។

ដូចដែលលទ្ធផលនៃការពិនិត្យមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់មនុស្ស ២៦នាក់ផ្សេងទៀតដែលអ្នកជំនាញផ្សេង ក៏ដូចជាគណៈកម្មាធិការជំនាញចាក់ថ្នាំបង្ការបានសន្និដ្ឋានថា មូលហេតុស្លាប់ដែលបណ្តាលមកពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះមានកម្រិតទាបបំផុត។

សម្រាប់ ៤៦នាក់ ក្នុងចំណោម ៥៩នាក់ ដែលស្លាប់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន លទ្ធផលបានបង្ហាញថាមូលហេតុរវាងការចាក់ថ្នាំបង្ការ និងការស្លាប់គឺកម្រឹតទាប។

ក្រុមស៊ើបអង្កេតនៃការប៉ះពាល់បានអះអាងថាករណីនេះមិនមែនជាដំណាក់កាលនៃការពិចារណាឡើងវិញពិសេសណាមួយ ឬបញ្ឈប់គម្រោងចាក់វ៉ាក់សាំងជាតិឡើយ។

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងបង្ការជំងឺបានសំរេចរក្សាគម្រោងចាក់វ៉ាក់សាំងផ្តាសាយដូចដើម។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중