Tử vong sau khi tiêm phòng vắc xin cảm độc… Chính phủ cho biết “Vẫn tiếp tục tiêm phòng do độ liên quan thấp”

Tính đến ngày 26/10, số người tử vong sau khi tiêm vắc xin cảm độc đã tăng lên 59 người.

Do số ca tử vong sau khi tiêm phòng tăng gần đây, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc đã lập Ban điều tra thiệt hại do tiêm phòng và tổ chức cuộc họp đối sách khẩn cấp để phân tích nguyên nhân tử vong của 20 người thiệt mạng.

Ban điều tra thiệt hại kết luận rằng khả năng 20 người này tử vong do vắc xin bất thường hoặc do sai sót trong quá trình tiêm phòng vắc xin là rất thấp.

Trước đó, kết quả giám định đợt 1 về nguyên nhân tử vong của 26 ca tử vong khác cũng đưa ra kết luận từ các chuyên gia cũng như Hội đồng chuyên môn về tiêm chủng cho thấy liên hệ giữa ca tử vong và việc tiêm phòng là rất thấp.

Tính đến hiện tại, kết quả điều tra 46 trong số 59 trường hợp tử vong cho thấy độ liên quan giữa tiêm phòng và nguyên nhân tử vong thấp.

Ban điều tra thiệt hại cũng giữ vững quan điểm hiện tại chưa phải là giai đoạn xem xét thử nghiệm lại một loại vắc xin cụ thể hoặc tạm dừng dự án tiêm chủng quốc gia.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh quyết định giữ nguyên hoạt động của dự án tiêm chủng vắc xin cảm độc hiện tại.


<독감백신 접종 후 사망…정부 “인과성 낮아 접종 계속”>

10월 26일 기준 독감 백신을 맞은 뒤 사망한 사람이 59명으로 늘어났다.

질병청은 최근 백신접종 후 사망하는 사례가 늘어나자 예방접종피해조사반 신속대응 회의를 열어 사망자 20명의 사인을 분석했다.

피해조사반은 이 20명에 대해선 백신의 이상이나 접종 과정의 오류로 사망했을 가능성이 낮다는 결론을 내렸다.

예방접종전문위원회 등 전문가들은 앞서 1차로 다른 사망자 26명에 대한 사인을 검토한 결과 접종과의 인과 관계가 매우 낮다는 결론을 내린 바 있다.

현재까지 사망자 59명 중 46명에 대해서는 백신 접종과 사망 간 인과성이 낮다는 결과가 나온 것이다.

피해조사반은 특정 백신을 재검정하거나 국가예방접종사업 중단을 고려할 단계가 아니라는 입장을 유지했다.

질병청은 현재 인플루엔자 백신 접종 사업을 그대로 유지하기로 결정한 상태다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중