Томуугийн вакцин хийлгэсний дараа нас барах тохиолдол гарч байгаа ч Засгийн газар “Хамаарал бага учир вакцинжуулалтыг үргэлжлүүлэхээр”

Томуугийн вакцин хийлгэсний дараа нас барсан хүний тоо аравдугаар сарын 26-ны байдлаар 59 болжээ.

Халдварт өвчинтэй тэмцэх газраас сүүлийн үед вакцин хийлгэсний дараа нас барсан тохиолдол нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан хохиролыг хянах багийг яаралтай бүрдүүлэн хуралдан 20 тохиолдлын үхлийн шалтгаанд анализ хийжээ.

Тус баг “Дээрх 20 тохиолдолоос вакцинд асуудал байсаны улмаас болон вакцин хийх явцад алдаа гарсаны улмаас нас барсан магадлал бага байна” хэмээн шийдвэр гаргасан байна.

Өмнө нь вакцин буюу урьдчилан сэргийлэх тарилгын мэргэжлийн хорооны мэргэжилтнүүд нас барсан эхний 26 хүний үхлийн шалтгааныг хянасны дараа вакцинтай хамаарал тун бага байгаа тухай шийдвэр гаргасан удаа бий.

Өнөөг хүртэл нас барсан нийт 59 хүн байгаагийн нь 46 хүний үхлийн шалтгаан нь вакцинтай хамаарал багатай байгааг тогтоосон байна.

Хохиролыг хянах багаас вакциныг дахин шалгах юмуу улсын вакцин нийлүүлэх төслийг зогсоох эсэх талаар ярилцах хэмжээнд хүрээгүй гэсэн байр сууриа хадгалсаар байна.

Халдварт өвчинтэй тэмцэх газраас томуугийн вакцинд хамруулах ажлыг үргэлжлүүлэх шийдвэр гаргасан байна.

10월 26일 기준 독감 백신을 맞은 뒤 사망한 사람이 59명으로 늘어났다.

질병청은 최근 백신접종 후 사망하는 사례가 늘어나자 예방접종피해조사반 신속대응 회의를 열어 사망자 20명의 사인을 분석했다.

피해조사반은 이 20명에 대해선 백신의 이상이나 접종 과정의 오류로 사망했을 가능성이 낮다는 결론을 내렸다.

예방접종전문위원회 등 전문가들은 앞서 1차로 다른 사망자 26명에 대한 사인을 검토한 결과 접종과의 인과 관계가 매우 낮다는 결론을 내린 바 있다.

현재까지 사망자 59명 중 46명에 대해서는 백신 접종과 사망 간 인과성이 낮다는 결과가 나온 것이다.

피해조사반은 특정 백신을 재검정하거나 국가예방접종사업 중단을 고려할 단계가 아니라는 입장을 유지했다.

질병청은 현재 인플루엔자 백신 접종 사업을 그대로 유지하기로 결정한 상태다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중