អាយុ៧០ឆ្នាំឡើងទៅ អាចចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺផ្ដាសាយដោយឥតគិតថ្លៃចាប់ពីថ្ងៃទី១៩

មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងបង្ការជំងឺកូរ៉េបានលើកឡើងថាមនុស្សចាស់ដែលមានវ័យ៧០ឆ្នាំឡើងទៅអាចទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺផ្តាសាយដោយឥតគិតថ្លៃចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩ ខែតុលា ហើយសម្រាប់មនុស្សចាសដែលមានអាយុចន្លោះពី ៦២ ទៅ ៦៩ឆ្នាំ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦មួយសប្តាហ៍ក្រោយ។

មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងបង្ការជំងឺកូរ៉េបានណែនាំឱ្យមនុស្សចាស់ទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅពេលពួកគេមានសុខភាពល្អ។

មនុស្សចាស់មានវ័យ៦២ឆ្នាំឡើងទៅមានចំនួន ១,០៥៨លាននាក់ដែលអាចទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយឥតគិតថ្លៃហើយមន្ទីរពេទ្យដែលចាក់វ៉ាក់សាំងអាចរកបាននៅលើគេហទំព័រជំនួយការចាក់វ៉ាក់សាំង និងកម្មវិធីលើទូរស័ព្ទជំនួយការចាក់វ៉ាក់សាំង។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중