Dân số Hàn Quốc giảm từ năm sau, thành phần dân số nhập cư sau 2020 tăng 3,52 triệu

Dân số Hàn Quốc dự kiếm sẽ giảm từ năm 2021 do vấn đề tỷ lệ sinh thấp, nhưng chuyên gia dự đoán thành phần dân số ‘nhập cư’ bao gồm người nước ngoài, người nhập tịch và nhập cư thế hệ thứ hai, sẽ tăng 1,3 triệu trong 20 năm tới.

Vào ngày 15 tháng 10, Cục Thống kê Quốc gia ước tính rằng dân số 2,22 triệu người nhập cư trong năm nay sẽ tăng lên 3,52 triệu người vào năm 2040 thông qua dự báo về dân số trong nước và người nước ngoài.

Số người nhập tịch sẽ tăng từ 210.000 lên 540.000 người, và người nhập cư thế hệ thứ hai sẽ tăng từ 280.000 lên 700.000 người.

Cục Thống kê Quốc gia cũng dự đoán rằng số lượng người nước ngoài sẽ tăng từ 1,73 triệu lên 2,28 triệu.

Mặt khác, dân số Hàn Quốc ở mức 50,05 triệu người trong năm nay dự kiến ​​sẽ giảm xuống 50,03 triệu người vào năm tới và xuống 48,85 triệu người vào năm 2040.


<내년부터 인구 감소…이주배경인구 2020년 352만>

저출산 문제로 한국인 수는 2021년부터 감소하지만, 외국인을 포함해 귀화자·이민자 2세 등 ‘이주배경’ 인구는 20년간 130만명 늘어날 것이란 전망이 나왔다.

10월 15일, 통계청은 내·외국인 인구전망을 통해 올해 222만명인 이주배경 인구가 2040년 352만명으로 늘어날 것으로 추산했다.

귀화자가 21만명에서 54만명으로, 이민자 2세는 28만명에서 70만명으로 늘어난다.

통계청은 외국인도 173만명에서 228만명으로 늘어날 것으로 예측했다. 

반면, 올해 5,005만명인 내국인 인구는 내년 5,003만명으로 줄기 시작해 2040년에는 4,857만명까지 감소할 전망이다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중