សារគ្រោះមហន្ដរាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន៣៥០០ក្នុងឆ្នាំនេះ…សូម្បីទៀបភ្លឺក៏ផ្ញើ

ដោយសារតែឥទ្ធិពលរីករាលដាលនៃកូរ៉ូណា១៩ ចំនួនសារគ្រោះមហន្តរាយដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ញើ នៅឆ្នាំនេះត្រូវបានគេរកឃើញថា មានចំនួនជិត ៣៥.០០០សារ។

យោងតាមលទ្ធផលនៃការវិភាគស្ថិតិ ពីក្រសួងសាធារណការ សន្តិសុខ និង បណ្ដាញសុវត្ថិភាពគ្រោះមហន្តរាយជាតិតាមរយៈលោក ប៉ាកស៊ូយ៉ុង សមាជិកគណបក្សអំណាចប្រជាជន (PPP) សារគ្រោះមហន្តរាយចំនួន ៣៤,៦៧៩សារ ត្រូវបានផ្ញើពីក្រសួងកណ្តាល និង រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន ចាប់ពីខែមករា ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំនេះ សារចំនួន ១២៦ត្រូវបានផ្ញើជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃ។

សារគ្រោះមហន្តរាយដែលបានផ្ញើច្រើនជាងគេបំផុតនោះ​គឺនៅថ្ងៃទី ២ ខែ កញ្ញា ត្រូវបានផ្ញើរហូតដល់ ៧៨១សារ។

ពីពេលដំបូងនៃវិបត្តិកូរ៉ូណា ១៩ ការត្អូញត្អែរស៊ីវិលដូចជាការបំពុលបរិស្ថានអត្ថបទគឺមានជាប្រចាំទៅលើប្រជាជនអេឡិចត្រូនិក។

ការសំដែងការមិនពេញចិត្តអំពីការបំពុលនៃសារគ្រោះមហន្ដរាយក្នុងមតិសារធារណៈរបស់ពលរដ្ឋបានបន្ដគ្មានទីបញ្ចប់ចាប់តាំងពីដើមដំបូងនៃវិបត្តិមេរោគកូរ៉ូណា១៩មកម្លេះ។

코로나19 확산 영향으로 올해 정부에서 발송한 재난문자가 3만5,000건에 육박한 것으로 나타났다.

국민의힘(People Power Party, PPP) 박수영(Park Sooyoung) 의원이 행정안전부와 국민재난안전포털 통계를 분석한 결과에 따르면 올해 1월에서 9월, 중앙부처와 지자체에서 송출한 재난문자는 3만4,679건으로 하루 평균 126건 발송됐다.

재난문자가 가장 많이 발송된 날은 9월 2일로 781건에 달했다. 

국민신문고(e-people)에는 코로나19 사태 초기부터 ‘재난문자 공해’ 등에 대한 민원이 끊이지 않고 있다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중