ផ្ទុះជំងឺគ្រុនជ្រូកអាហ្វ្រិកនៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកក្នុងតំបន់ហ្វាឆុនខេត្តកាំងវ៉ុន

ជំងឺគ្រុនជ្រូកអាហ្វ្រិកបានកើតឡើងនៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកមួយនៅតំបន់ហ្វាឆុនក្នុងខេត្តរកាំងវ៉ុន។

នៅថ្ងៃទី៩ ខែតុលា ទីស្នាក់ការកណ្តាលស៊ើបអង្កតគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺគ្រុនផ្តាសាយជ្រូកអាហ្វ្រិកបានបង្ហាញថា ការពិនិត្យយ៉ាងហ្មត់ចត់លើសំណាកសត្វជ្រូក ដែលមានរោគសញ្ញាសង្ស័យនោះត្រូវបានរកឃើញនៅថ្ងៃទី៨ ដែលបានបង្ហាញពីសញ្ញាវិជ្ជមាន។

ចាប់ពីម៉ោង៥ព្រឹក ថ្ងៃទី៩នេះ រយៈពេល៤៨ម៉ោង ការបញ្ជាផ្អាកបណ្តោះអាសន្នត្រូវបានចេញទៅកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វដូចជា កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកនៅខេត្តក្យ៉ុងហ្គឺ និង ខេត្តកាំងវ៉ុនដូ ហើយសត្វជ្រូកទាំងអស់នៅកសិដ្ឋានខាងលើ និងសត្វជ្រូកកាប់សាច់ចំនួន ១,៥២៥ក្បាល ដែលនៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមចំនួន២នៅចម្ងាយ១០ គីឡូម៉ែត្រពីគ្នានឹងត្រូវយកទៅសំលាប់។

강원도 화천군 소재 양돈농장에서 아프리카돼지열병이 발생했다.

10월 9일, 아프리카돼지열병 중앙사고수습본부는 8일 발견된 의심증상 돼지의 시료를 정밀 검사한 결과 양성 반응이 나왔다고 밝혔다.

9일 오전 5시부터 48시간 동안 경기, 강원도의 돼지농장, 출입차량 등 축산시설에 일시이동중지명령을 발령하고, 해당 농장의 돼지 전부와 인근 10㎞ 내 양돈농장 2곳의 사육돼지 1,525마리를 살처분할 예정이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중