ប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យច្បាស់លាស់៤០%…ប្រព័ន្ធប្រឡងបន្ទាន់ចាប់ពីខែវិច្ឆិកា

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី យូអឺនហេ និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ បានមានប្រសាសន៍ថា“យើងនឹងជំរុញការពង្រីកការប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យជាក់លាក់ ៤០%”។

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី យូ បាននិយាយបែបនេះថា លោកស្រីនឹងរៀបចំផែនការពង្រឹងភាពយុត្តិធម៌នៃប្រព័ន្ធប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យរដ្ឋាភិបាលនៅរដ្ឋសភា ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី៧ ខែតុលា។

នេះគឺជាការលេចចេញនូងបញ្ហាយុត្តិធម៌ពាក់ពន្ធនិងប្រព័ន្ធទូទៅរបស់សហព័ន្ធនិស្សិត ហើយក្រសួងអប់រំបានបង្ហាញគោលការណ៍ត្រួតពិនិត្យជាថ្មីដោយស្នើអោយពង្រីកប្រព័ន្ធប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យធំៗទាំង១៦ នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល។

ទាក់ទងនឹងការរៀបចំការប្រឡងសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា“យើងនឹងប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាគ្មានការអាក់ខាន” ហើយ“យើងនឹងបញ្ចូលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រឡងបន្ទាន់សម្រាប់ចាប់ពីដើមខែវិច្ឆិកា”។

유은혜(Yoo Eun-hye) 부총리 겸 교육부장관이 “수능 위주 전형을 40%로 확대하는 것을 추진하겠다”고 밝혔다.

10월 7일 국회에서 열린 국정감사 모두발언에서 유 부총리는 대입제도 공정성 강화 방안을 마련하겠다며 이같이 말했다.

이는 학생부종합전형 관련 공정성 문제가 불거지며 교육부가 서울 주요 16개 대학에 수능 위주 전형을 확대할 것을 권고한 방침을 재확인한 셈이다.

12월 3일로 예정된 2021학년도 수능 준비와 관련해서는 “차질없이 하도록 최선의 노력을 다할 것”이라며 “11월 초부터 수능을 위한 비상 운영 체제에 들어가겠다”고 말했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중