គ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាស្ថានមួយក្នុងទីក្រុងអិនឆុនដែលបានលាក់ការងារ និងការចេញចូលត្រូវជាប់ពន្ធនាគា៦ខែ

កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅ ការសម្រេចដាក់ទោសដល់គ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅក្នុងវិទ្យាស្ថានមួយនៅទីក្រុងអីនឆុនល វ័យ២០ឆ្នាំ ដែលបានលាក់បាំងអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យអំពីការងារ និង ការចេញចូលរបស់គាត់ បន្ទាប់ពីគាត់បានឆ្លយមេរោគកូរ៉ូណា១៩ ដោយសារចូលក្លឹបកំសាន្ដមួយនៅអ៊ីថេវ៉ុនក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល។

កាលពីថ្ងៃទី៩ ខែតុលា តុលាការទីក្រុងអឺនឆុន បានកាត់ទោសគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាស្ថានម្នាក់ឱ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល ៦ខែ ពីបទរំលោភលើច្បាប់បង្ការ និង គ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លង។

តុលាការបានកាត់សេចក្តីថា ការនិយាយមិនពិតគឺបណ្តាលឱ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សង្គមយ៉ាងខ្លាំង ហើយបណ្ដាមនុស្សក្នុងសហគមក្នុងតំបន់ក៏ត្រូវធ្លាក់ក្នុងការភ័យខ្លាចដោយសារមេរោគកូរ៉ូណា ១៩ដែរ ។

ទីក្រុងអឺនឆុន គ្រោងនឹងដំណើរការបណ្តឹងទាមទារសំណងនៃការត្រួតពិនិត្យដល់លោក A នៅពេលដែលការជំនុំជម្រះក្តីព្រហ្មទណ្ឌត្រូវបានបញ្ចប់។

ប្រសិនបើរំលោភលើការធ្វើចក្ដាឡីសក្ក ឬធ្វើការសារភាពក្លែងក្លាយក្នុងដំណាក់កាលត្រួតពិនិត្យ នោះនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារក្រោមមួយឆ្នាំ ឬត្រូវពិន័យជាប្រាក់ក្រោម ១០លានវ៉ុន យោងទៅតាមច្បាប់បង្ការជំងឺឆ្លង។

지난 5월 서울 이태원 클럽에 들렀다가 코로나19에 걸린 뒤 방역당국에 직업과 동선을 속인 인천의 20대 학원 강사에게 실형이 선고됐다. 

10월 9일, 인천지방법원은 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 위반 혐의로 구속 기소된 학원 강사 A씨에게 징역 6개월을 선고했다.

법원은 거짓 진술 때문에 사회적으로 큰 손실이 발생했고 지역구성원이 코로나19에 대한 공포에 떨어야 했다고 판단했다.

인천시는 A씨의 형사재판이 마무리되는 대로 A씨에게 방역 비용을 청구하는 소송을 진행할 계획이다. 

자가격리를 위반하거나 검역 단계에서 허위 진술을 할 경우 감염병예방법에 따라 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금형을 받게 된다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중