វិធានការណ៍ដាក់ម្លាតពិសេសសម្រាប់បុណ្យឈូសុកត្រូវបានអនុវត្ត។

ក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាកនៅបុណ្យ ឈូសុក រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ ពង្រឹងបទវិធានការដាក់គម្លាតសម្រាប់ភោជនីយដ្ឋាន និង រោងកុននៅតាមទីប្រជុំជន និង រឹតត្បិតអាជីវកម្មតាមកន្លែងកម្សាន្តនៅតំបន់នៅខាងក្រៅទីក្រុង។

នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែកញ្ញា រដ្ឋាភិបាលបានកំណត់រយៈពេលនៃការដាក់គម្លាតពិសេសសម្រាប់បុណ្យ ឈូសុកចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨ ដល់ថ្ងៃទី ១១ ខែតុលា និងបានប្រកាសពីវិធានការណ៍ដាក់គម្លាតផងដែរ។

វិធានការណ៍ដាក់គម្លាតដែលត្រូវបានអនុវត្តរយៈពេលពីរសប្តាហ៍ផ្តោតលើការពង្រឹងការដាក់គម្លាតសម្រាប់កន្លែងទទួលទានអាហារ និងកន្លែងកម្សាន្តនៅតំបន់ទីប្រជុំជន និងកន្លែងកម្សាន្តនៅតំបន់ក្រៅទីក្រុងដោយផ្អែកលើការដាក់គម្លាតដំណាក់កាលទី២។

នៅទូទាំងប្រទេសការជួបជុំ និងកម្មវិធីដែលធ្វើនៅក្នុងផ្ទះចំនួន ៥០នាក់ និង ១០០នាក់ ដែលធ្វើនៅខាងក្រៅ ឬលើសពីនេះ ត្រូវបានហាមឃាត់រហូតដល់ថ្ងៃទី ១១ ខែតុលា ហើយការផ្សព្វផ្សាយការលក់ផ្ទាល់ ដូចជា ក្លឹប និង ហាងលក់ភេសជ្ជៈផ្សេងទៀត, កូឡាថេក,បាមានលេងភ្លេងកំដរ កន្លែងស្ដាប់ភ្លេង តែមផឹកស្រាជាដើមមិនត្រូវបានអនុញាតិអោយដំណើរការរហូតដល់ថ្ងៃទី១១។

នៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនបន្ទប់ខារ៉ាអូខេ សាលសំដែងឈទស្សនានៅខាងក្នុង កន្លែងហាតប្រាណជាក្រុមនៅខាងក្នុង កន្លែងប៊ូហ្វេ និង មជ្ឈមណ្ឌលអបរំដែលមានមនុស្សលើសពី៣០០នាក់ ត្រូវបានហាមឃាត់ ហើយការហូបអាហារ និង ការជួបជុំគ្នាក្រុមតូចនៅតាមព្រះវិហារក៏ត្រូវបន្ដហាមឃាត់ដែរ។

នៅក្នុងតំបន់ក្រៅទីក្រុងនៅមានតែការអនុវត្ដន៍ចាំបាច់ដូចជាការពាក់ម៉ាស់ និងការចុះឈ្មោះអ្នកមកជាដើមដែលត្រូវបានអនុវត្តចំពោះកន្លែងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ចំនួន៥ ដូចជាកន្លែងខារ៉ាអូខេ។

한국 정부가 추석 연휴 기간 수도권에서 식당과 영화관 등의 방역 수칙을 강화하고, 비수도권에선 유흥시설 영업을 제한한다. 

9월 25일, 정부는 28일부터 10월 11일까지 추석 특별방역기간으로 정하고 세부 방역조치를 발표했다. 

2주간 적용되는 방역대책은 거리두기 2단계를 기본으로 수도권 외식·여가시설, 비수도권 유흥시설 방역 강화에 초점이 맞춰졌다. 

전국적으로는 실내 50명, 실외 100명 이상 규모의 모임이나 행사는 10월 11일까지 계속 금지되며, 클럽 등 유흥주점과 콜라텍, 단란주점, 감성주점, 헌팅포차와 방문판매 등 직접판매홍보관도 11일까지 운영을 할 수 없다. 

수도권에선 노래방, 실내 스탠딩 공연장, 실내집단운동, 뷔페, 300명 이상 학원에 대한 집합금지가 시행되고 교회 소모임과 식사도 계속 금지된다. 

비수도권 지역에서는 노래방 등 고위험시설 5종에 마스크 착용과 방문자 명부 작성 등 방역수칙 의무화만 적용되며 10월 5일부터는 지역 상황에 따라 직접판매홍보관을 제외한 유흥시설 5종의 집합금지도 해제할 수 있게 된다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중