មូលនិធិក្ដីសង្ឃឹមថ្មីនៃម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចត្រូវផ្ដល់អោយចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥

មូលនិធិក្តីសង្ឃឹមថ្មីរហូតដល់ ២លានវ៉ុន នឹងត្រូវផ្ដល់ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចដែលបានជួបការលំបាកដោយសារវិធានការណ៍ពង្រឹងការដាក់គម្លាតសង្គមពីម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចដែលការលក់បានថយចុះដោយសារវិបត្តមេរោគកូរ៉ូណា ១៩ ។

យោងតាមសហគ្រាសផលិតធុនតូច និង មធ្យម ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនឹងត្រូវផ្ដល់ទៅគណនីឈ្មោះរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មនៅរសៀលថ្ងៃទី២៥ សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចដែលបានចុះឈ្មោះយកប្រាក់ឧបត្ថម្ភមូលនិធីក្ដីសង្ឃឹមថ្មីតាមអីនធើណេតនៅថ្ងៃទី២៤។

សហគ្រាសផលិតធុនតូចនិងមធ្យម ចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យចុះឈ្មោះតាមអិនធើណេតដោយ ផ្ញើសារទៅសហគ្រាសធុនតូចចំនួន ២,៤១ លាននាក់នឹងត្រូវផ្ដល់អោយចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ ។

코로나19 사태로 매출이 감소한 영세 소상공인과 사회적 거리두기 강화 조치로 어려움을 겪은 소상공인들에게 9월 25일부터 최대 200만원의 ‘새희망자금’이 지급된다. 

중소벤처기업부에 따르면 24일 온라인으로 새희망자금을 신청한 소상공인들에게는 25일 오후 본인 명의 계좌로 지원금이 지급됐다. 

중소벤처기업부는 지난 23일부터 지급 대상 소상공인 241만 명에게 문자 메시지를 보내 온라인 신청을 받고 있다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중