ប្រយ័ត្នចំពោះការបោកប្រាក់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភគ្រោះមហន្ដរាយទី២

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែកញ្ញា ស្នងការប៉ូលីសជាតិបានអំពាវនាវឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មបោកប្រាស់ធ្វើជាអ្នកណែនាំសម្រាប់ការដាក់ពាក្យចុះយកប្រាក់ឧបត្ថម្ភគ្រោះមហន្តរាយគ្រាអាសន្នជាលើកទី ២ ។

សារបោកប្រាស់ដែលទាក់ទងនឹងប្រាក់ឧបត្ថម្ភគ្រោះមហន្តរាយផ្ញើភ្អាប់ជាមួយអាស័យដ្ឋានលីងតាមអ៊ីនធ័រណេតដែលភ្ជាប់ជាមួយឃ្លាដូចជា“ សាកសួរ និងការណែនាំពីការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភគ្រោះមហន្តរាយបន្ទាន់ដើម្បីជំនះវិបត្តិកូរ៉ូណា១៩ សំរាប់ប្រជាជនទាំងអស់ និង ពិនិត្យប្រាក់ឧប្ថម្ភគ្រោះមហន្តរាយភ្លាមភ្លាម” ។

សារណែនាំអំពីការឧបត្ថម្ភគ្រោះមហន្ដរាយដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺមិនមានភ្ជាប់អាស័យដ្នានលីងនោះទេ។

9월 23일, 경찰청은 제2차 긴급재난지원금 신청 안내를 가장한 스미싱 범죄가 기승을 부릴 우려가 있다며 주의를 당부했다.

재난지원금 관련 스미싱 문자는 ‘전 국민 코로나19 위기 극복을 위한 긴급재난지원금 조회 및 안내’, ‘재난지원금 신속 지급 즉시 확인’ 등 문구와 함께 인터넷 주소 링크가 첨부된 형태로 발송된다. 

정상적인 재난지원금 안내 문자에는 링크가 없다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중