ខែពេញវង់ថ្ងៃបុណ្យឈូសុករះនៅថ្ងៃទី ១ ខែតុលា ម៉ោង ៦ និង ២០ នាទី។

យោងតាមវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវតារាសាស្រ្តកូរ៉េ បានឱ្យដឹងថាព្រះច័ន្ទពេញវង់នៅថ្ងៃបុណ្យឈប់សំរាកនៅឆ្នាំនេះនឹងរះឡើងនៅម៉ោង ៦ និង ២០នាទីល្ងាចថ្ងៃទី ១ ខែតុលា។

ព្រះច័ន្ទពេញវង់នៅថ្ងៃបុណ្យឈូសុករះឡើងនៅម៉ោង ៦ និង ២០នាទីល្ងាចថ្ងៃទី ១ ខែតុលា នៅទីក្រុងសេអ៊ូល ហើយរះឡើងខ្ពស់បំផុតនៅម៉ោង ០២ និង ២០នាទីរសៀលថ្ងៃទី ២ ។

បន្ទាប់ពីព្រះច័ន្ទរះឡើង លេចជារូបរាងបន្តិចម្តងៗ ហើយចំនុចចេញជារាងមូលនោះគឺនៅម៉ោង ៦ និង ៥នាទីព្រឹកថ្ងៃទី២ ។

ព្រះចន្ទពេញវង់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងនៅម៉ោង ៦ និង  ២១ ល្ងាចនៅអ៊ីនឈុន ម៉ោង ៦ និង ១៨នារី ល្ងាចនៅដេចុន ម៉ោង ៦ និង ១៣នាទី ល្ងាចនៅដេហ្គូ ម៉ោង ៦និង  ២០នាទី ល្ងាចនៅក្វាងជូ និងម៉ោង ៦ និង ១១នាទី ល្ងាចនៅទីក្រុងប៊ូសាន។

올해 추석 연휴 보름달은 10월 1일 오후 6시 20분에 뜬다고 한국천문연구원이 밝혔다.

한가위 보름달은 서울 기준 10월 1일 오후 6시 20분에 떠올라 2일 0시 20분에 가장 높이 뜬다. 

달은 뜨고 난 뒤 점점 차오르며, 완전히 둥근 형태가 되는 시점은 2일 오전 6시 5분이다. 

인천 오후 6시 21분, 대전 오후 6시 18분, 대구 오후 6시 13분, 광주 오후 6시 20분, 부산 오후 6시 11분에 보름달이 뜰 예정이다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중