កន្លែងវប្បធម៌ជាតិ និងសាធារណៈនឹងបើកដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែកញ្ញា

កន្លែងវប្បធម៌ និង សិល្បៈជាតិ ដែលត្រូវបានបិទដោយសារតែការរីករាលដាលជាថ្មីនៃមេរោគកូរ៉ូណា១៩ នឹងបើកដំណើរការឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨ខែកញ្ញា។

នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែកញ្ញា ក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និង ទេសចរណ៍ បានប្រកាសថានឹងបញ្ចប់វិធានការណ៍បិទដោយយោងតាមសេចក្តីសំរេចរបស់ទីស្នាក់ការកណ្តាលវិធានការបង្ការគ្រោះមហន្តរាយ និង សុវត្ថិភាព ដើម្បីដំណើរកន្លែងវប្បធម៌ជាតិ និងសាធារណៈនៅខាងក្នុងកំឡុងពេលឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យ។

ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានកំណត់ត្រឹមតិចបំផុត៣០% នៃចំនួនអ្នកដែលទទូលបាន ហើយចម្ងាយកៅអីអង្គុយក៏ត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងសាលសំដែងផងដែរ។

코로나19 재확산으로 휴관에 들어갔던 국립문화예술시설이 9월 28일부터 다시 문을 연다. 

9월 25일, 문화체육관광부는 연휴 기간 철저한 방역수칙을 준수하며 실내 국공립시설 운영하도록 한 중앙재난안전대책본부의 결정에 따라 휴관 조치를 종료한다고 밝혔다.

이용 인원은 수용 가능 인원의 최대 30%로 제한하고, 공연장에서도 좌석 거리두기가 적용될 방침이다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중