ពានរង្វាន់សិទ្ធិជនអន្ដោប្រវេសន៍ ‘ពានរង្វាន់មីនូ’ទទួលការជ្រើសរើសអ្នកឈរឈ្មោះ

ពានរង្វាន់នេះត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងពិធីរំលឹកចំពោះលោក មីនូដ ម៉ូកថាន់(បន្ទាប់មកហៅថា ‘មីនូ’) ដែលជាពលករចំណាកស្រុកជនជាតិ នេប៉ាល់ ដែលត្រូវបានលះបង់ជាច្រើន ដើម្បីចលនាសិទ្ធិពលករចំណាកស្រុកនៅប្រទេសកូរ៉េ ហើយត្រូវបានជ្រើសរើសអ្នកឈរឈ្មោះសម្រាប់ពាននេះ។

នៅថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ‘អ្នកស្រឡាញ់មីនូ’ ដែលប្រមូលផ្ដំដោយសកម្មជនពលករចំណាកស្រុកបានប្រកាសថាពួកគេនឹងជ្រើសរើសអ្នកឈរឈ្មោះសម្រាប់ពានរង្វាន់មីនូរហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា។

ពានរង្វាន់ មីនូ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជាកិត្តិយសដល់លោក មីនូ ដែលជាពលករចំណាកស្រុកខុសច្បាប់មកពីប្រទេសនេប៉ាល់ ហើយបានលះបង់ខ្លួនដើម្បីចលនាពលករចំណាកស្រុកនៅប្រទេសកូរ៉េ និងជាអ្នកទទួលពាននេះលើកដំបូងនៅឆ្នាំនេះ។

បេក្ខជនគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យសិទ្ធិមនុស្ស និងផលប្រយោជន៍របស់ជនចំណាកស្រុកទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស ក្នុងនាមជាសកម្មជននៃក្រុមចំណាកស្រុកក្នុងសង្គមកូរ៉េ ហើយត្រូវជ្រើសរើសបេក្ខជនឈរឈ្មោះទទួលពានរង្វាន់លើសពី២០នាក់ពីក្រុមជនចំណាកស្រុក ឬជនចំណាកស្រុកទូទៅ។

ទន្ទឹមនឹងនេះ មជ្ឈមណ្ឌលក្តីសង្ឃឹមពលករចំណាកស្រុក កំពុងទទួលបានការតែងតាំងសម្រាប់ពានរង្វាន់“ពានរង្វាន់ក្ដីសង្ឃឹមពលករ” រហូតដល់ថ្ងៃទី៥ ខែតុលា។

한국의 이주민 노동 운동에 헌신했던 네팔 출신 이주노동자 미누드 목탄(이하 ‘미누’)를 추모하는 상이 제정돼 수상자 추천을 받는다.

9월 2일, 이주노동 활동가 등으로 구성된 ‘미누를 사랑하는 사람들’은 오는 10월30일까지 미누상 후보 추천을 받는다고 발표했다.

미누상은 네팔 출신 미등록 이주노동자로 한국의 이주 노동운동에 헌신했던 미누를 기려 제정돼 올해 첫 수상자를 낸다.

후보는 한국 사회 이주 현장의 이주 당사자 활동가 국내외에서 이주민 인권가치를 함양하고 권익 향상에 기여한 자로, 이주단체나 이주민 20명 이상의 추천을 받아야 한다.

한편, (사)이주노동희망센터는 10월 5일까지 ‘이주노동자 희망상’ 후보를 추천받고 있다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중