ការផ្លាស់ប្តូរនីតិវិធីអនុញ្ញាតពន្យាររយៈពេលស្នាក់នៅសម្រាប់ការចាកចេញ

នៅថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ទីស្នាក់ការកណ្តាលនៃគោលការណ៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ និង ជនបរទេស នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រកាសអំពីការ ‘ផ្លាស់ប្តូរនិតិវិធីការអនុញ្ញាតពន្យាររយៈពេលស្នាក់នៅសម្រាប់ការចាកចេញ’។

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងចាប់ពីថ្ងៃទី ៩ ខែកញ្ញា ពាក់ព័ន្ធជាមួយវិធីដាក់ពាក្យសុំ អាចប្រតិបត្តិការបានតាមតែអនឡាញប៉ុណ្ណោះ។

អ្នកអាចប្រើ ចូលទៅគេហទំពរ ហាយកូរ៉េ(hikorea)នៅកន្លែងចុះឈ្មោះ(민원신청) និងកន្លែងចុះឈ្មោះអនឡាញ(전자민원)ដើម្បី ‘សុំការអនុញ្ញាតិពន្យាររយៈពេលចាកចេញរបស់ជនបរទេសស្របច្បាប់ ឬក៏ចូលទៅកាន់ កូរ៉ូណា១៩(코로나19)ដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតិពន្យាររយៈពេលចាកចេញរបស់អ្នកស្នាក់នៅរយៈពេលខ្លី។

9월 1일, 법무부 출입국외국인정책본부가 ‘출국을 위한 체류기간 연장허가 절차’ 변경 내용을 공지했다. 

공지에 따르면 9월9일부터는 관련 신청방식이 온라인으로만 허용된다. 

하이코리아 사이트의 민원신청, 전자민원의 ‘등록외국인의 출국을 위한 기간 연장 허가’와 ‘(코로나19) 단기체류자의 출국을 위한 기간연장허가’를 이용하면 된다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중