ការដាក់ចម្ងាយដំណាក់កាលទី២.៥ក្នុងទីក្រុងត្រូវកពន្យា១សប្ដាហ៍,រហូតដល់ថ្ងៃទី២០សម្រាប់ដំណាក់កាលទី២ទូទាំងប្រទេស

នៅថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានសម្រេចពង្រីកការការដាក់ចម្ងាយដំណាក់កាលទី២.៥ ក្នុងទីក្រុងដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី៦ នេះ នឹងត្រូវបន្យារមួយសប្តាហ៍ទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី១៣ ហើយរយៈពេល២ សប្តាហ៍ទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី២០ សម្រាប់ដំណាក់កាលទី២ ដែលកំពុងអនុវត្តនៅទូទាំងប្រទេស។

ស្របពេលនៃការពន្យារ ‘ការដាក់ចម្ងាយដំណាក់កាល២.៥’ ការរឹតត្បិតលើអាជីវកម្ម ឬការផ្អាកដំណើរការភោជនីយដ្ឋាន ហាងកាហ្វេប្រេនឆាយ មណ្ឈមណ្ឌលសិក្សា និងកន្លែងលេងកីឡាខាងក្នុង នៅទីក្រុង នៅតែបន្ដមិនផ្លាស់ប្តូរឡើយ។ហាងនំប៉័ង ហាងការ៉េម និងបង្អែមទឹកកកមួយផ្សេងទៀតត្រូវបានបន្ថែមចូលជាហាងកាហ្វេប្រេនឆាយដែលមិនអាចដំណើរការហាងបាន។

នៅក្នុងមណ្ឈមណ្ឌលសិក្សាដែលបង្រៀនបានតែតាមអីនធឺណេតនោះ នៅមានមណ្ឌលចំនួន៦៧១កន្លែងទៀតដែលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ជំនាញ និង បច្ចេកទេសត្រូវបន្ថែមចូល។

មុននេះនៅថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា រដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងពីភាពខុសគ្នានៃការដាក់គម្លាតសង្គមនៅទីក្រុងដល់ដំណាក់កាលទី២ ហើយនៅថ្ងៃទី ៣០បានបញ្ចូលដំណាក់កាលទី២.៥ ដែលអនុវត្តវិធានការណ៍ត្រួតពិនិត្យបន្ថែមដែលផ្តោតលើមូលដ្ឋានដែលមានហានិភ័យនៃការឆ្លង។

9월 4일, 한국 정부가 오는 6일 종료 예정인 수도권 ‘사회적 거리두기’ 2.5단계는 13일까지 1주일 더, 전국에 시행중인 2단계도 20일까지 2주간 더 연장하기로 했다.

‘거리두기 2.5단계’가 연장되면서 수도권 지역의 음식점과 프랜차이즈형 카페, 학원, 실내체육시설 등의 영업제한 또는 운영중단 조치는 그대로 이어지고, 매장 영업을 할 수 없는 프랜차이즈형 카페에 제과제빵점, 아이스크림·빙수점이 추가됐다.

비대면 수업만 허용된 학원에는 산업현장 기술·기능인력 양성을 위해 훈련을 시행하는 직업훈련기관 671곳이 새로 포함됐다.

앞서 정부는 지난 8월 16일 수도권의 사회적 거리두기를 2단계로 격상한 데 이어 30일에는 감염 위험 시설을 중심으로 추가 방역조치를 시행하는 2.5단계를 도입했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중